3 Hiểm Họa Mà Một Cơ Đốc Nhân Sống Hai Mặt Phải Đối Diện

1654

Trong những năm sinh viên, dường như phần lớn đời sống tôi bị chia ra làm hai con người – một con người trong Chúa và một con người ngoài đời. Và hai con người đó hoàn toàn khác biệt. Tôi nghĩ rằng tôi đã cố gắng thoát ra khỏi tình trạng đó nhưng thực ra, nó chỉ khiến tôi cảm thấy mệt mỏi mỗi ngày càng hơn.

Kinh Thánh luôn có những lời cảnh báo nặng nề đối với việc một người Cơ Đốc sống hai mặt. Sứ đồ Giăng cho biết Chúa Giê-xu cảm thấy đau buồn ra sao khi một Cơ Đốc nhân không nóng cũng không lạnh, cứ sống cuộc đời “hâm hẩm”, vừa chọn Chúa mà cũng vừa chọn tội lỗi (Khải Huyền 3:14-19).

Chỉ có một loại thuốc duy nhất để giải độc cho tình trạng sống hai mặt chính là tấm lòng đầu phục ăn năn. Điều đó không dễ, và lẽ thật sẽ làm chúng ta cảm thấy tổn thương nhiều hơn mình muốn. Nhưng đó là sự đau đớn cần thiết để đưa chúng ta đến sự thanh thản và bình an hơn.

Thông thường, chúng ta sợ ánh sáng vì chúng ta không thích sự xấu hổ của mình bị phơi bày ra. Nhưng nếu chúng ta không để ánh sáng của Phúc Âm chiếu qua sự đổ vỡ của chúng ta, thì dưới đây là ba hiểm họa đang chực chờ một Cơ Đốc nhân sống hai mặt:

1. Tiếp tục sống trong cảnh nô lệ

Bản chất cốt lõi của tội lỗi chính là tình trạng nô lệ thuộc linh. Thế gian muốn bạn nghĩ rằng dù có sống hai mặt, sống cuộc đời Cơ Đốc bên ngoài thì cũng đủ để giúp bạn giải quyết tình trạng thuộc linh của mình. Nhưng thực ra, điều này sẽ mang chúng ta vào trong tình trạng thảm khốc, chết chóc nhiều hơn.  

Đức Chúa Trời muốn bạn được tự do khỏi hậu quả và tình trạng nô lệ hiện tại cho tội lỗi. Giăng 8:32 nói rằng: “Các ngươi sẽ biết lẽ thật, và lẽ thật sẽ buông tha các ngươi.”

Trong Chúa Giê-xu, chúng ta tìm thấy sự tự do thật và khi chúng ta bước đi trong Ngài, chính Chúa sẽ loại bỏ sự khác biệt giữa “hai con người” của chúng ta, để con người của chúng ta nơi riêng tư cũng là con người của chúng ta khi sống với người khác. Chính ngài sẽ giúp chúng ta nhận biết tội lỗi mình và Ngài sẽ giải phóng chúng ta ra khỏi sự ràng buộc của nó.

2. Không còn hy vọng

Chỉ trong sự hiện diện của Chúa, chúng ta mới tìm thấy niềm hy vọng bất tận, nhưng hy vọng đó có thể bị bóp nghẹt bởi sự lừa dối của đời sống hai mặt. Nguồn hy vọng lớn nhất của chúng ta là ở trong Đấng Christ, điều đó đến khi chúng ta để cho Ngài bước vào cuộc đời chúng ta và biến đổi tấm lòng chúng ta bởi công tác lớn lao của Ngài. 

Khi chúng ta khước từ Chúa, chúng ta dập tắt đi niềm hy vọng đời đời của Ngài. Nhưng cảm ơn Chúa vì Ngài không đãi chúng ta theo việc chúng ta làm. Ngài vẫn đứng ngoài cửa mà gõ, và hễ chúng ta quyết tâm quay trở lại với Ngài trong sự khiêm nhường, hạ mình, thì vẫn còn hy vọng cho chúng ta.

3. Sự chết thuộc linh

Chúng ta đừng phủ nhận điều này: Mối nguy hiểm lớn nhất mà đời sống hai mặt cuối cùng dẫn đến là sự chết thuộc linh. Lời Chúa nói trong II Cô-rinh-tô 7:10 rằng: “Vì sự buồn rầu theo ý Đức Chúa Trời sanh ra sự hối cải, và sự hối cải dẫn đến sự rỗi linh hồn; về sự đó người ta chẳng hề ăn năn, còn sự buồn rầu theo thế gian sanh ra sự chết”.

Nếu chúng ta không đến với Chúa Giê-xu trong sự đầu phục hoàn toàn, rất có thể linh hồn chúng ta sẽ không kết thúc trong sự vinh hiển đời đời của Ngài. Điều đó không có nghĩa là chúng ta phải bắt đầu sống cuộc đời toàn hảo hay giả vờ sống tốt, nhưng đó là lời nhắc nhở để chúng ta biết hạ mình, đầu phục mọi điều trong đời sống chúng ta cho Chúa, xưng nhận tội lỗi mình với Ngài, hầu cho qua đó, chúng ta sẽ đón nhận thời điểm phục hồi, thời điểm tươi mới cho cuộc đời mình.

Hồng Nhung dịch
Nguồn: Patrick Mabilog/ChristianToday