Hội Đồng Bồi Linh Và Bầu Cử Ban Đại Diện Tin Lành Tỉnh Vĩnh Long (2020-2021)

1279
  • HTTLVN.ORG – Sáng ngày 29/08/2019, tại nhà thờ Tin Lành Vĩnh Long đã diễn ra Hội đồng Bồi linh và Bầu cử Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2020-2021.

Hiện diện trong chương trình có Mục sư Lê Văn Như Kỷ, Ủy viên TLH – Mục vụ tỉnh Vĩnh Long làm chủ tọa hội đồng cùng 32 đại biểu chính thức là Giáo phẩm và Chấp sự (11 Giáo phẩm và 21 Chấp sự) trong các Hội Thánh.

Ban hát Chấp sự đại diện các Hội Thánh tôn vinh Chúa

Ban hát Giáo phẩm tôn vinh Chúa

Với chủ đề “Phần Thưởng Cho Người Hầu Việc Chúa”, Mục sư Lê Văn Như Kỷ nương trên Giăng 12:26b, khích lệ các tôi tớ và con dân Chúa về phần thưởng của người hầu việc Chúa không phải là giàu sang phú quý hay sự tôn trọng đời này, nhưng là được phục vụ Chúa mỗi ngày nhiều hơn, là phần thưởng đời đời trên thiên đàng. 

Mục sư Nguyễn Văn Soi – Trưởng Ban Đại diện, thay mặt Ban Đại diện tường trình công việc Chúa trong nhiệm kỳ qua và Mục sư Nguyễn Lê Hữu Thuận báo cáo tài chánh.

Hội đồng bước vào phần bầu cử dưới sự chủ tọa của Mục sư Lê Văn Như Kỷ sau lời cầu nguyện của Mục sư Trí sự Nguyễn Thành Kính

Kết quả bầu chọn Tân Ban Đại diện như sau:

    – Trưởng ban: Mục sư Lê Hoàng Phúc (số phiếu 24/32, tỷ lệ 75% – vòng 1)
    – Ủy viên: Mục sư Nguyễn Văn Soi (số phiếu 17/32 – vòng 1)
    – Ủy viên: Mục sư Nguyễn Trung Thông (số phiếu 20/32 – vòng Tiến cử)

Tân Ban Đại diện Tin Lành Vĩnh Long (2020-2021)

Sau khi Hội đồng nghe Thư ký – Mục sư Nhiệm chức Hà Hữu Nghĩa đọc và thông qua Biên bản, Mục sư chủ tọa Hội đồng mời Mục sư Nguyễn Văn Điện cầu nguyện đặc biệt cho Tân Ban Đại diện. Hội đồng bế mạc trong không khí vui mừng sau lời chúc phước của Mục sư Trí sự Phạm Văn Đơ.

TTV. MS Huỳnh Ngọc Dũng