Gia Lai: Ba Hội Đồng Bồi Linh Các Hội Thánh Jrai  

887

HTTLVN.ORG – Từ ngày 28-30/8/2019, Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Gia Lai tổ chức ba hội đồng bồi linh cho các Hội Thánh Jrai trong các khu vực. Diễn giả cho các hội đồng là Mục sư Võ Đình Đán, Ủy viên Tổng Liên Hội.

Mỗi hội đồng nhóm lại trọn ngày với hai chủ đề “Những Lẽ Thật Cần Biết Chắc” nương trên nền tảng Kinh Thánh I Ti-mô-thê 2:4 và “Cơ Đốc Nhân Với Công Việc Chúa” nương trên I Cô-rinh-tô 15:58.  

Tham dự hội đồng còn có Mục sư Siu Tum, Ủy viên Mục vụ tỉnh Gia Lai; Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Gia Lai, quý Giáo phẩm, Chấp sự và con cái Chúa trong khu vực.

Diễn giả các hội đồng: Mục sư Võ Đình Đán, Ủy viên Tổng Liên Hội

Hội đồng bồi linh khu vực huyện Krôngpa      

Hội đồng bồi linh cho các Hội Thánh khu vực huyện Krôngpa được tổ chức tại nhà nguyện Chi Hội Ia Uôr vào ngày 28/8/2019.

Huyện Krôngpa hiện có 09 Chi Hội, 10 Điểm Nhóm, nhưng chỉ có 03 Mục sư và 03 Truyền đạo Tình nguyện, thiếu rất nhiều đầy tớ Chúa. Sau hội đồng, các đầy tớ Chúa đến thăm công trình xây dựng nhà thờ Tin Lành Chư Gu trong khu vực.

Hội đồng bồi linh khu vực Phú Bổn

Ngày 29/8/2019, Hội đồng bồi linh cho các Hội Thánh Jrai khu vực huyện Phú Bổn diễn ra tại nhà thờ Tin Lành Plei Rơngol. Khu vực này gồm ba huyện: Phú Thiện, Ayunpa, Ia Pa.

Hội đồng bồi linh khu vực thành phố Pleiku và các huyện lân cận

Ngày 30/8/2019, Hội đồng bồi linh cho các Hội Thánh Jrai khu vực thành phố Pleiku và các huyện lân cận được tổ chức tại nhà thờ Tin Lành Plei Breng. Khu vực này gồm các huyện – thành: TP. Pleiku, huyện Đắk Đoa, Chư Păh, Ia Grai, Đức Cơ, Chư Prông, Chư Sê, Chư Pưh.

MS Siu Tum có lời khai mạc và cầu nguyện khai lễ tại Hội đồng Plei Breng

Tôi con Chúa thật phước hạnh, thỏa vui khi nghe Lời Chúa, cũng thích thú khi nghe Mục sư diễn giả nói và hát tiếng Jrai của mình. Ban hát của các Chi Hội có cơ hội được tôn vinh Chúa, quý tôi con Chúa được gặp nhau, thông công thật vui vẻ.

TTV. MS Phạm Văn Phúc