20 Thứ Sáu: Các mục đồng đến thăm Máng cỏ

1062

20 Thứ Sáu

 

Kinh Thánh: Lu-ca 2:15-20

 

Sự kiện xảy ra trong đêm Giáng sinh: Các mục đồng đến thăm Máng cỏ.

 

Bối cảnh: Câu 15 – Mấy người chăn đã ưu tiên làm gì đối với tin tức mà họ vừa nghe? Chúng ta không biết họ tìm được nơi Chúa ra đời bằng cách nào. Câu 16 – Khi gặp, làm sao họ nhận ra được đúng chỗ và đúng người? Chắc chắn họ tin vào vế sau trong thông điệp của thiên sứ! Câu 17 – Những nhà truyền giáo đầu tiên của Tin Lành là ai? Câu 18 – Ai nấy đều lấy làm lạ khi nghe những điều họ nói! Câu 19 – Chúng ta đã thấy phản ứng của những người nghe phúc âm. Phản ứng của Ma-ri là gì? Câu 20 – Từng trải này thay đổi đời sống của những người chăn chiên ra sao? Họ tiếp tục làm gì?

 

Áp dụng: Bạn đã nghe tin tức tốt lành, thái độ của bạn có sự khác biệt gì khi bạn quay trở lại với cuộc sống thường ngày?

 

Thánh ca 67

Mục tử lúc canh trường thức giữ chiên,

ngồi cùng nhau trên đồi nghiêng.

Thoạt có thiên binh thân lâm huy hoàng,

chiếu quanh đây muôn hào quang.

Họ khiếp bỗng nghe thiên sứ nhủ khuyên:

“Đừng sơ chi, nên bình yên!

Nầy, phước âm ta rao cho mọi người,

Các ngươi hôm nay cùng vui.”

“Tụng mỹ Chúa trên trời cả sáng danh,

địa hạ an vui bình thanh,

hạnh phước giáng lâm nay trên nhân loại”.

Mãi tươi vui không hề phai”

(Nahum Tate)

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Ngài biết những tranh chiến con có trong cuộc sống. Xin giúp con quay lại cuộc sống thường ngày với thái độ vui mừng và kinh nghiệm sự bình an của Ngài.

 

Suy nghĩ cuối cùng: Những người chăn, cùng với nhiều người khác đã nghe lời chứng của họ, gia nhập vào đoàn người đức tin, bởi đức tin, TRÔNG ĐỢI SỰ CỨU CHUỘC.

 

 

Mục sư Tiến sĩ E.N. Poulson

& Tiến sĩ Koh Siang Kiang

Bài trướcMáng Cỏ, Nơi Chúa Giáng Sinh
Bài tiếp theo21 Thứ Bảy: Chúa Giê-xu được đặt tên và chịu phép cắt bì