21 Thứ Bảy: Chúa Giê-xu được đặt tên và chịu phép cắt bì

1261

21 Thứ Bảy

 

Kinh Thánh: Lu-ca 2:21

Sự kiện xảy ra trong đêm Giáng sinh: Chúa Giê-xu được đặt tên và chịu phép cắt bì.

 

Bối cảnh: Câu 21 – Hài nhi Giê-xu được mấy ngày tuổi khi chịu phép cắt bì? (xem Lê-vi ký 12:3) Ngài được đặt tên là gì? Tên đó có nghĩa là “Đức Giê-hô-va giải cứu” (đó là Tên được báo cho Ma-ri trước khi cô mang thai – Lu-ca 1:31; và cho Giô-sép sau khi Ma-ri mang thai – Ma-thi-ơ 1:18-21).

 

Ghi chú về PHÉP CẮT BÌ: Đây là nghi thức tôn giáo bắt buộc của người Do Thái như là một dấu hiệu nhận biết chủng tộc và văn hóa, có lẽ có một số ý nghĩa về vệ sinh. Phép cắt bì là điều thiết yếu đối với người Do Thái, là một dấu hiệu của sự thanh tẩy tâm linh và lời cam kết đối với Giao ước giữa họ với Đức Chúa Trời (Sáng thế ký 17:9-14). Trong Kinh Thánh không có bằng chứng về bất kỳ mối liên quan nào giữa việc làm báp-têm cho Trẻ em và nghi lễ này của người Do Thái xưa.

 

Áp dụng: Khi chúng ta muốn hiểu những nguyên tắc do truyền thống Do Thái đưa ra, cần nhớ chúng ta không còn ở dưới Luật pháp mà đang ở dưới ân điển (Rô-ma 6:14b). Hãy ghi lại những kinh nghiệm thuộc linh và xét lại bản thân mình, để chắc chắn rằng bạn không tin cậy nơi truyền thống do con người tạo ra mà là đang vui hưởng ơn tự do Chúa ban trong Đấng Christ.

 

Thánh ca 821 (Ân điển lạ lùng)

Ngợi ca Chúa từ ái ban ơn lạ lùng.

Đời tôi vốn tràn những lệ đắng.

Tôi đã hư mất bao ngày, lầm than trong nơi tội đầy,

mà ơn Chúa thương xót khoan nhơn.

Đời tôi rất nhiều nỗi gian lao u sầu.

Buồn lo đã làm vắng niềm tin.

Nhưng Chúa đã cứu tôi về, nghỉ yên trong tay nhiệm mầu.

Thật ơn Chúa rộng lớn vô biên.

Thời gian đã chồng chất trên tôi tuyệt vọng.

Tìm đâu thấy được nghĩa cuộc sống?

Ơn Chúa đưa dắt tôi vào tình thương mênh mông tuyệt vời.

Bàn tay Chúa hằng nắm giữ tôi.

Rồi đây Chúa lại đến đem tôi về trời.

Làm sao nói được hết niềm vui?

Khi đứng bên các thánh đồ, ngợi ca tôn vinh danh Ngài.

Về ơn Chúa chuộc cứu chính tôi.

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con tin cậy càng lúc càng hơn KHÔNG PHẢI vào những gì con làm mà vào những gì Ngài đang làm trong con.

 

Suy nghĩ cuối cùng: Nhờ nghi lễ này, những người TRÔNG ĐỢI SỰ CỨU CHUỘC nhận biết được Con trẻ.

 

 

Mục sư Tiến sĩ E.N. Poulson

& Tiến sĩ Koh Siang Kiang

 

Bài trướcBài thứ 353: Tâm Sự Của Xa-cha-ri
Bài tiếp theoBài thứ 354: Chúa Giê-xu Giáng Sinh