10 Thứ Ba: Ngài sẽ được SINH RA TẠI BẾT-LÊ-HEM

1095

10 Thứ Ba

 

Kinh Thánh: Mi-chê 5:1

 

Lời tiên tri: Ngài sẽ được SINH RA TẠI BẾT-LÊ-HEM.

 

Bối cảnh: Vào thế kỷ thứ 8 Trước Chúa, tiên tri Mi-chê đã nài nỉ dân Y-sơ-ra-ên và Giu-đa từ bỏ con đường tội lỗi của mình mà quay trở lại cùng Đức Chúa Trời. Sau đó ông ký thuật lại một khải tượng về những ngày cuối cùng, khi họ sẽ trở thành trung tâm của một vương quốc toàn cầu có đặc điểm là công chính, hòa bình và thịnh vượng (4:1-5). Nhưng trước tiên, ông cảnh báo về một cố gắng cuối cùng của các thế lực thế gian nhằm ngăn trở kế hoạch của Đức Chúa Trời (4:11- 5:1).

 

Tìm hiểu sâu hơn: Mi-chê 5:1. Đề tài chuyển sang Đấng cai trị Y-sơ-ra-ên. Đấng được nói đến đó là ai? Ngài được sinh ra tại đâu? Vào thế kỷ thứ nhất Sau Công nguyên, đó là một ngôi làng ít được biết đến, nhưng mang tính lịch sử, là nơi sinh của Đa-vít, vị vua vĩ đại nhất của Y-sơ-ra-ên (I Sa-mu-ên 16:1-13). Mặc dầu việc Đấng cai trị đến vẫn còn lâu trong tương lai, nhưng lời tuyên bố “gốc tích của Ngài có từ đời xưa, từ trước vô cùng” muốn nói lên điều gì? (5:1b) Kinh Thánh dạy rằng Ngài là Đấng Sáng tạo, Đấng Bảo tồn và là Đấng Bảo vệ.

 

Ứng nghiệm: Ma-thi-ơ 2:1-5; Lu-ca 2:1-7,11 ghi lại sự ứng nghiệm lời tiên tri về sự giáng sinh của Ngài.

 

Áp dụng: Đức Chúa Trời lựa chọn Bết-lê-hem, một ngôi làng tương đối ít được biết đến. Việc Chúa lựa chọn này cho bạn biết điều gì về Ngài? Một nơi nhỏ bé nhưng chắc chắn không phải là không quan trọng. Việc Đức Chúa Trời lựa chọn không luôn luôn theo cách mà con người xác định là quan trọng. Điều này có ý nghĩa gì đối với bạn?

 

Thánh ca: (Thánh ca 61)

Ô Bết-lê-hem ấp nhỏ nầy, chốn ngươi thật an bình bấy! Khi ngươi đương giấc mê man không ngờ, ánh sao nhẹ lướt êm tờ. Ấy chốn phát chân quang đời đời, trong đường ngươi đang tăm tối, bao xưa hy vọng kinh hãi đôi đường, bữa nay gặp giữa đêm trường. (Philip Brooks)

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giữ con khỏi bị mê đắm bởi những thứ lớn lao mà quên đi những gì Ngài đang sẵn lòng làm qua những thứ nhỏ bé.

 

Suy nghĩ cuối cùng: Những con người của đức tin ngó chăm vào Bết-lê-hem, hướng tìm thứ tám của họ, khi TRÔNG ĐỢI SỰ CỨU CHUỘC.

 

Mục sư Tiến sĩ E.N. Poulson

& Tiến sĩ Koh Siang Kiang

Bài trướcTruyền Giảng Giáng Sinh Tại Mépu – Bình Thuận
Bài tiếp theoChương Trình Ca Nhạc Thánh Mừng Chúa Giáng Sinh Tại Chi Hội Kon Đố – Lâm Đồng