Vì Sao Phải Kiêng Ăn Cầu Nguyện?

2239

Câu hỏi:

Thưa Mục sư, hằng tháng ở nhà thờ tôi có thì giờ kiêng ăn cầu nguyện. Tôi muốn hỏi vì sao phải kiêng ăn? Ý nghĩa của việc kiêng ăn là gì?

 Trả lời:

Chào bạn,

Trong Kinh Thánh, cầu nguyện thường được kết hợp với thực hành việc kiêng ăn. Cụ thể tại Hội Thánh An-ti-ốt, “đang khi họ thờ phượng Chúa và kiêng ăn”, Thánh Linh của Đức Chúa Trời phán bảo với các nhà tiên tri và giáo sư biệt riêng Phao-lô và Ba-na-ba cho công tác Chúa kêu gọi (Công Vụ 13:2).

Kiêng ăn cũng đóng vai trò quan trọng trong sự bày tỏ ý muốn của Chúa đối với ông Đa-ni-ên. Khi ông Đa-ni-ên đang nghiên cứu sách tiên tri Giê-rê-mi, tìm biết chương trình của Chúa cho đất nước Y-sơ-ra-ên, nhưng ông không thể hiểu trọn vẹn nó được. Vậy ông hướng mặt về Chúa “khấn nguyện, nài xin với sự kiêng ăn” (Đa-ni-ên 9:3). Khi ông vẫn còn đang cầu nguyện, Chúa sai thiên sứ Gáp-ri-ên đến nói với ông rằng: “Hỡi Đa-ni-ên, bây giờ ta đến để ban sự khôn ngoan và hiểu biết cho ngươi” (Đa-ni-ên 9:22). Kết quả của sự cầu nguyện và kiêng ăn của ông Đa-ni-ên là lời tiên tri độc nhất nói về bảy mươi tuần lễ của đất nước Y-sơ-ra-ên, phác thảo về tương lai của đất nước này trong những năm sắp đến.

Kinh Thánh không bắt buộc Cơ Đốc nhân ngày nay phải kiêng ăn, và hiển nhiên chúng ta cũng không được Chúa khen thưởng nhờ kiêng ăn. Nhưng khi nhận biết rằng ý muốn của Chúa thật rất cần thiết đối với chúng ta, đến nỗi chúng ta chỉ muốn dành hoàn toàn thời gian cho Lời Chúa và cầu nguyện mà thậm chí không dành thời gian để ăn, điều đó chứng tỏ rằng chúng ta rất nghiêm túc. Chúa rất coi trọng thái độ đó.

Kiêng ăn cũng giúp chúng ta tập trung vào mục đích phía trước. Nó không xóa bỏ những ý nghĩ của chúng ta về thức ăn. Thực tế khi ta kiêng ăn, từng cảm giác trong bao tử khiến chúng ta nghĩ về việc ăn uống. Nhưng từng cơn quặn vì đói nhắc ta nhớ rằng vì sao chúng ta kiêng ăn – để tìm biết sự chỉ dẫn của Chúa. Chính vì vậy mà nó giúp chúng ta tập trung vào mục đích ấy.

Nhưng điều quan trọng hơn là kiêng ăn giúp làm sạch tâm trí của chúng ta, giúp chúng ta có thể suy ngẫm một cách tự do về những điều thuộc về Đấng Christ. Lượng máu cần cho chúng ta tiêu hóa thức ăn giờ đây được sử dụng để làm cho tâm trí chúng ta thêm nhạy bén và giúp cho quá trình suy nghĩ của chúng ta được hiệu quả hơn. Nếu bạn muốn áp dụng toàn bộ khả năng trí óc của mình vào mối liên hệ với Chúa khi bạn phải đối diện với những quyết định quan trọng, hãy kiêng ăn và cầu nguyện. Không một ai hay một cuốn sách kỳ diệu nào có thể cung cấp những câu trả lời dễ dàng và nhanh chóng. Không gì có thể thay thế cho sự chuẩn bị tấm lòng hoặc kiến thức về Lời Chúa. Nhưng Đức Thánh Linh có thể sử dụng những điều đó để giúp bạn hiểu biết ý muốn của Ngài.

Hy vọng bạn bắt đầu thực hành những giờ kiêng ăn cầu nguyện, được nếm trải những điều phước hạnh trong mối tương giao với Chúa và quyền năng của Đức Chúa Trời bày tỏ.

Thân ái.

(BTMV 47 – Tháng 05/2015)

Bài viết này được trích đăng từ chuyên mục “Thưa Mục sư” của Bản Tin Mục Vụ. Để đọc thêm nhiều bài viết bổ ích khác, quý độc giả có thể đặt mua BTMV qua địa chỉ contact@httlvn.com hoặc số điện thoại của Phòng Truyền thông: 028.38.533.633