“Chứng Nhân Trong Linh Quyền” – Hội Đồng Bồi Linh Tỉnh Bến Tre 2020

809

HTTLVN.ORG – “Trong quá khứ quyền năng của Đức Thánh Linh hành động trong cuộc đời yếu đuối nhất, trong những việc nhỏ nhất, ở những nơi hẻo lánh nhất để làm chứng nhân cho Chúa, mở rộng vương quốc của Đức Chúa Trời ra trên đất. Điều đó có còn trong Hội Thánh ngày nay không?” – Đó vừa là trăn trở lẫn thách thức mà Diễn giả, Mục sư Nguyễn Hữu Bình, Phó Hội trưởng II Hội Thánh Tin Lành Việt Nam đặt ra trong Hội đồng Bồi linh thường niên tỉnh Bến Tre năm 2020 diễn ra tại nhà thờ Tin Lành Bình Đại sáng ngày 27/6/2020. Hội đồng có hơn 500 tôi con Chúa trong tỉnh tham dự.

Nhà thờ Tin Lành Bình Đại, tỉnh Bến Tre

Quang cảnh ngày Hội đồng Bồi linh tỉnh Bến Tre 2020

Mục sư Phạm Hoài Đức, Trưởng Ban Đại diện cầu nguyện khai lễ và chào mừng  

Ban Hát lễ của các Hội Thánh ở ba khu vực trong tỉnh tôn vinh Chúa

Với chủ đề “Chứng Nhân Trong Linh Quyền” nương trên nền tảng Công Vụ Các Sứ Đồ 8:4-13, Mục sư diễn giả nhắc nhở Hội đồng về tình hình của Hội Thánh đầu tiên, trong cơn bắt bớ dữ dội, Chúa đã dấy lên một người trung tín sống đời chứng nhân đó là Chấp sự Phi-líp. Ông giảng Tin Lành của Chúa có quyền phép cặp theo và ông cũng sẵn sàng giảng Tin Lành ra trong mọi nơi chốn. Qua đó, Mục sư giục lòng mọi tôi con Chúa phải trở nên những chứng nhân trong linh quyền cho Chúa, đưa dắt nhiều người đến với Ngài.

Diễn giả, Mục sư Nguyễn Hữu Bình, Phó Hội trưởng II Hội Thánh Tin Lành Việt Nam

Khi được mời cầu nguyện đáp ứng sứ điệp Lời Chúa, Mục sư Đỗ Văn Ba – Quản nhiệm Hội Thánh Tin Lành Bình Đại đã được thôi thúc đến nỗi ông xin phép Ban tổ chức Hội Đồng để có lời kêu gọi những người tham dự, ai khao khát nhận linh quyền của Chúa như lời hứa nguyện thì rời khỏi chỗ của mình tiến bước lên phía trên để được Mục sư diễn giả cầu nguyện xin Chúa sử dụng cuộc đời mình trở nên chứng nhân cho Chúa trong xã hội ngày nay. “Chúa cần những chứng nhân cho Ngài, Hội Thánh cần những người sẵn sàng ra đi chứng đạo cho Chúa” – Mục sư nhấn mạnh.

Mục sư Đỗ Văn Ba cầu nguyện đáp ứng

Mục sư Nguyễn Hữu Bình cầu nguyện cho những nhân sự đáp ứng lời kêu gọi

Trong tinh thần “Chứng Nhân Trong Linh Quyền”, Mục sư Phạm Hoài Đức trình bày tình hình Tin Lành ở các huyện trong tỉnh và định hướng cho sự phát triển trong tương lai qua việc đẩy mạnh công tác cá nhân chứng đạo và hỗ trợ cho những Hội Thánh mới và yếu, hỗ trợ công tác truyền giảng trong và ngoài nhà thờ, thực hiện các mục vụ xã hội với mục đích ước ao là mở thêm nhiều Hội Thánh mới trong tỉnh.

Hội đồng bày tỏ lòng tích cực hưởng ứng qua sự dâng hiến rời rộng và nhất là tinh thần của tôi con Chúa tại Hội Thánh Bình Đại đã dâng hiến mọi chi phí tổ chức Hội đồng.

Hội đồng khép lại sau lời chúc phước của Mục sư Nguyễn Hữu Bình, quí tôi con Chúa trong tỉnh ra về trong niềm hân hoan và vui thoả.

TTV. Mục sư Phan Thế Lữ
Hình Ảnh: Hồ Tân Việt