Tâm Tình Của Thầy

2245

Thầy tôi người rất dịu hiền

Tình thương thầy đó bạc tiền sao mua?

Bao năm gắn bó gió mưa

 Được Thầy dạy dỗ sáng trưa sớm chiều

 Hôm nay Thầy làm một điều

 Lòng tôi nhớ mãi đăm chiêu trong lòng

Thầy ơi!  Thầy có biết không

 Việc Thầy làm đó tôi không chịu rày

Chính tôi phải rửa chân Thầy

Cớ sao Thầy lại như vầy với tôi?

Nhỏ nhẹ Thầy phán con ôi

Nếu không chẳng thể có nơi thân Ngài

Lời Thầy dạy dỗ nhớ hoài

 Rửa chân tôi đó, tôi đòi tắm luôn

Phục vụ chính Chúa nêu gương

 Tình thương bày tỏ mọi đường hy sinh

 Nếu Thầy là Chúa của mình

Còn nêu gương sáng tâm tình dấn thân

Từ Thầy đem đến cứu ân

Tôi noi gương ấy trăm lần Thầy ôi!

 Phục vụ với phận làm tôi

 Rửa chân như Chúa làm rồi khi xưa

Cảm ơn Thầy mỗi sớm trưa

Tâm tình Thầy đó tôi ưa thích hoài

Thầy tôi người rất tuyệt vời

Ơn Thầy ghi khắc trong đời không phai.

 Hoa Dã Quỳ

Bài trướcTỉnh Đăk Nông: Bồi Linh Phụ Nữ Quý IV/2017
Bài tiếp theoĐức Thánh Linh Dạy Dỗ – 25/11/2017