Doh Jăk Hlăm Klei Bi Dôk Êkei Mniê – 17/8/2023

3409

 

Klei Aê Diê Blŭ: Klei Mtô Mñă Klei Bhiăn 22:25-30

Êlan kliăng: “Đăm tlĕ piu ôh” (Klei Kbiă 20:14)

Klei êmuh ksiêm mĭn: Ti klei bi dôk êkei mniê êngao kơ klei bi dôk ung mô̆ Aê Diê kăm leh anăn si êlan srăng mkra? Ya klei Aê Diê čiăng bi hriăm phung ƀuôn sang Ñu mơ̆ng klei bhiăn anei? Si ih srăng hdĭp ti krah lăn ala ngă tui si čiăng ênuk anei?

Trăn Klei Aê Diê Blŭ anei bi êdah kơ tlâo mta klei truh mdê mdê: Klei truh tal sa, tơdah sa čô êkei gô̆ sa čô mniê mâo klei bi čuôp leh, snăn êkei anăn srăng tŭ klei bi kmhal hŏng klei bi mdjiê. Klei truh tal dua, tơdah sa čô êkei gô̆ sa čô mniê hrông ka mâo klei bi čuôp ôh leh anăn arăng hmao ƀuh, snăn êkei anăn srăng ba kđi kơ ama mniê anăn êma pluh sêkel prăk. Leh anăn ñu srăng mă gơ̆ jing mô̆ ñu, amâo dưi lui gơ̆ ôh jih hruê gơ̆ dôk hdĭp. Klei truh tal tlâo, kăm phung anak êkei amâo dưi dôk mô̆ hjŭng ama diñu ôh.

Jih jang klei bhiăn lač leh ti dlông brei drei thâo ti anăp Aê Diê, jih jang klei bi dôk êkei mniê êngao ti klei bi dôk ung mô̆ jing klei mâo čhŏ mrŏ sơăi, amâo bi mơak kơ Ñu ôh, leh anăn klei bi kmhal Aê Diê čua leh kơ phung ƀuôn sang Ñu ktrŏ snăk. Aê Diê brei klei bhiăn anei pioh răng mgang klei doh jăk hlăm klei bi dôk ung mô̆ leh anăn djă pioh klei mơak mñai kơ jih jang gŏ sang phung ƀuôn sang Ñu. Leh anăn hŏng klei bhiăn anei mơh đru phung Israel jing mdê hŏng phung găp djuê tue. Phung tue amâo dlăng yuôm ôh kơ klei bi dôk ung mô̆ leh anăn bi dôk êkei mniê tui si čiăng tơl kơ Aê Diê bi êmut kheh leh anăn suôt diñu mơ̆ng čar (Bruă Lêwi 18:27-28). Kyuanăn, Aê Diê čiăng phung ƀuôn sang Ñu tơdah mŭt dôk hlăm Lăn Aê Diê Ƀuăn srăng gưt kơ klei bhiăn bi dôk ung mô̆ Aê Diê mjing leh čiăng weh đuĕ mơ̆ng êlan soh phung tue.

Phung đăo kơ Krist dôk hdĭp hlăm ênuk klei kpă ênuah hrŏ êngiă, klei bi dôk êkei mniê tui si čiăng mâo klei tŭ ư hŏng klei bi êdah klă hlăm hdră mđung rup, phim, hră klei yăl dliê…Kyua hdĭp bi mklăk hŏng klei bhiăn Aê Diê kơ klei doh jăk hlăm klei bi dôk êkei mniê anăn, snăn mâo lu mnuih djŏ klei ruă tưp, boh nik nak klei ruă tưp HIV-AIDS. Amâodah mâo lu mnuih kyua klei bi dôk êkei mniê tui si čiăng, lông bi dôk mbĭt…snăn ƀă anak êngao ti klei čiăng, atăt truh kơ klei proh bi mdjiê anak ĭ ƀrư̆ hruê ƀrư̆ lu, ba boh jhat ktrŏ kơ ai tiê klei mĭn wăt kơ asei mlei, boh nik nak kơ phung mniê.

Jing phung đăo brei drei thâo săng bi nik, klei bi dôk êkei mniê jing mnơ̆ng Aê Diê brei pioh knŏng kơ klei bi dôk ung mô̆, jih jang klei bi dôk êkei mniê êngao ti klei bi dôk ung mô̆ jing klei čhŏ mrŏ sơăi ti anăp Aê Diê, leh anăn hlei pô ngă klei anăn srăng mă tŭ boh jhat. Jing anak Pô Doh Jăk, brei drei hdĭp doh jăk hlăm klei bi dôk ung mô̆, jhŏng hdĭp mdê hŏng lăn ala, čiăng atăt ba lu mnuih hriê kơ Khua Yang tơdah digơ̆ ƀuh klei mdê anăn. Tơdah drei ăt hdĭp msĕ si phung amâo đăo ôh, si ngă drei dưi jing hra kơ lăn leh anăn klei mngač kơ lăn ala lĕ!

Drei srăng čuăn ngă mdê hŏng hdră phung lăn ala mĭn mơ̆?

Wah lač: Ơ Aê Diê, Pô Doh Jăk jing Pô kâo kkuh mpŭ. Bi hriăm kâo thâo ñĕ đuĕ kơ klei mplư kơ klei bi dôk êkei mniê leh anăn djă pioh nanao klei doh jăk hlăm klei bi dôk êkei mniê tui si klei Ih mtă leh.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Bruă Phung Khua Ƀĭng Kna 2:41-3:26

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: radioelansitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcKev Ua Niam Txiv Dawb Huv – 17/8/2023
Bài tiếp theoThánh Khiết Trong Tình Dục – 17/8/2023