Di Sản Thuộc Linh: Ca-lép – 3/12/2020

2267

 

Giô-suê 14:6-15

“Nhưng vì kẻ tôi tớ Ca-lép ta không đồng lòng cùng chúng nó, theo ta một cách trung tín, thì ta sẽ đem người vào xứ mà người đã có đi, và dòng dõi người sẽ được xứ làm sản nghiệp” (Dân Số Ký 14:24).

Câu hỏi suy ngẫm: Ông Ca-lép được bao nhiêu tuổi khi câu chuyện này xảy ra? Ông đã xin ông Giô-suê điều gì? Vì sao? Câu chuyện ông Ca-lép nhắc nhở bạn điều gì về việc sống bởi đức tin?

Khi nhắc đến ông Ca-lép, chúng ta nhớ đến câu chuyện 12 thám tử vào đất Ca-na-an (Dân Số Ký 13). Trong khi mười thám tử khác sợ hãi khi nhìn thấy những người cao lớn và làm nản lòng dân chúng, thì ông Ca-lép và ông Giô-suê đã tin cậy hoàn toàn vào Đức Chúa Trời. Phần thưởng dành cho đức tin của hai ông, hai người duy nhất của thế hệ mình được đặt chân vào Đất Hứa.

Khi làm thám tử tại Ca-na-an ông Ca-lép được 40 tuổi (câu 7) và khi câu chuyện này xảy ra ông đã được 85 tuổi (câu 10). Ông đã là một chiến sĩ trung thành trong 45 năm. Tất cả dân Chúa lúc bấy giờ đều là những thế hệ sau và họ nhìn hai ông như những anh hùng. Ông Ca-lép có quyền yêu cầu ông Giô-suê cho mình một vùng đất yên ả, màu mỡ. Nhưng không, ông đã xin ông Giô-suê ban cho tôi núi này”, nơi mà ông biết rằng “có dân A-na-kim và các thành lớn bền vững ở đó” vì tin rằng “Đức Giê-hô-va sẽ ở cùng tôi, và tôi sẽ đuổi chúng nó đi, y như Ngài đã phán chăng” (câu 12). Bốn mươi lăm năm trước, ông Ca-lép đã tin cậy Đức Chúa Trời, đã chiến đấu; hiện nay ông vẫn tin cậy Đức Chúa Trời, vẫn chiến đấu. Đối với ông, đặt chân vào Đất Hứa không có nghĩa là cuộc chiến đã chấm dứt – kẻ thù còn đó, trận chiến vẫn tiếp diễn. Cũng vậy, chúng ta đã kinh nghiệm sự cứu rỗi Chúa ban cho nhưng đó không phải là dấu chấm hết cho hành trình thuộc linh (Phi-líp 3:12-14). Mỗi ngày vẫn phải tiếp tục hành trình này, tiếp tục tin cậy nơi Đức Chúa Trời, tiếp tục chiến đấu với kẻ thù vẫn đang rình rập chúng ta.

Có năm lần Kinh Thánh dùng cụm từ: “người trọn thành theo Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên” để nói về ông Ca-lép (Dân Số Ký 14:24; 32:12; Phục Truyền 1:36; Giô-suê 14:9, 14). Thế hệ sau sẽ nói gì về chúng ta? Chúng ta sẽ để lại những gì cho con cái mình? Từ ông Ca-lép, đã sinh ra một người con gái là Ạc-sa, cô hăng hái xin cha cho nhận những suối nước (Các Quan Xét 1:14-15), và con rể là ông Ốt-ni-ên, Quan Xét đầu tiên của dân Y-sơ-ra-ên thời kỳ hậu Giô-suê (Các Quan Xét 1:13; 3:9). Đức tin của ông Ca-lép không kết thúc nhưng đã để lại cho con cái ông. Cha mẹ cần nhận thức rằng mình phải trung tín với Chúa không chỉ vì sự kêu gọi của Ngài cho mình nhưng còn vì trách nhiệm đối với con, cháu mai sau. Chúa có thể dùng cuộc đời gương mẫu của chúng ta một cách lạ lùng để khích lệ các thế hệ sau. Di sản thuộc linh là một di sản vô giá!

Bạn để lại di sản thuộc linh nào cho con cháu?

Lạy Chúa, xin cho con trung tín với Chúa cho đến giây phút cuối cuộc đời con. Xin Chúa dùng con để làm một tấm gương đức tin cho thế hệ mai sau.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Truyền Đạo 8

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org

Bài trướcĐắk Lắk: Điểm Nhóm Buôn Klat Cung Hiến Nhà Nguyện Cho Chúa
Bài tiếp theoBài hát: Tin Lành Từ Trời (BTMV-80)