Bước Theo Sự Dẫn Dắt Của Chúa Trong Năm Mới

2579

 

Chúng ta đang ở trong những ngày đầu năm mới Dương lịch 2018 và sắp sửa bước vào năm mới Âm lịch Mậu Tuất. Chúng ta có suy nghĩ gì về hành trình năm mới trước mặt? Lạc quan hay bi quan? Chúng ta cần gì cho năm mới?

Mục sư Billy Graham trong lời cầu nguyện cho một năm mới cách đây 10 năm đã viết: “Lạy Cha và là Đức Chúa Trời của chúng con, khi đứng trước thềm năm mới, chúng con thừa nhận rằng chúng con cần đến sự hiện diện và sự dẫn dắt của Ngài khi chúng con đối diện với tương lai.”[1]  Thật vậy, thiết nghĩ một trong những điều quan trong nhất cho hành trình năm mới là sự hiện diện và dẫn dắt của Chúa.

Dù có nhiều tín hiệu không mấy lạc quan dưới mắt con người, nhưng chúng ta vững tin rằng Chúa sẽ đồng hành và dẫn dắt chúng ta trong năm mới này như lời Chúa hứa.  Hãy trở về với Lời Chúa để làm hành trang cho hành trình năm mới. Chúa đã dẫn dắt dân Y-sơ-ra-ên ngày xưa như thế nào thì Ngài cũng sẽ dẫn dắt chúng ta như vậy. Hãy cùng nhau suy ngẫm Lời Chúa trong Dân số ký 9:15-23.

ĐỂ CHÚA DẪN DẮT & ĐỒNG HÀNH (C.15-17)

“Vả, ngày người ta dựng đền tạm, thì trụ mây bao phủ đền tạm và Trại chứng cớ; ban chiều dường có một vầng lửa ở trên đền tạm cho đến sáng mai. 16 Hằng có như vậy; ban ngày trụ mây bao phủ đền tạm, và ban đêm giống như có lửa.”

Muốn được Chúa hiện diện và dẫn dắt trong đời sống, chúng ta phải tin cậy và sẵn sàng mời Ngài dẫn dắt và đồng hành với chúng ta trên mọi nẻo đường. Mặc dù lời Chúa hứa rằng Ngài sẽ dẫn dắt chúng ta, nhưng vấn đề là chúng ta có muốn để Ngài dẫn dắt chúng ta không? 

Dân Y-sơ-ra-ên được Chúa dẫn dắt bằng trụ mây, trụ lửa

           Có thể nói không có dân tộc nào trên thế giới này được chính Đức Chúa Trời trực tiếp dẫn dắt như dân Y-sơ-ra-ên. Họ đã được Chúa giải phóng ra khỏi thân phận nộ lệ trong xứ Ai Cập bằng hành động quyền năng kỳ diệu là rẽ Biển Đỏ để họ đi qua như đi trên đất khô. Rồi Ngài tiếp tục dẫn dắt họ đi trong hoang mạc trong suốt 40 năm, ban ngày bằng trụ mây, ban đêm bằng trụ lửa. Những kẻ vô tín khi nghe những chuyện này có thể họ sẽ mỉa mai và coi như chuyện thần kỳ, truyền thuyết, nhưng đây quả thật là những sự kiện lịch sử có thật.  Sự kiện Chúa đã dẫn dắt dân Y-sơ-ra-ên bằng trụ mây, trụ lửa được Cựu Ước nhắc lại ít nhất là bốn lần (Xuất 13:20-22; 40:34-38; Dân số 9:15-23; và Nê 9:12). Đặc biệt phân đoạn Kinh Thánh Dân số ký 9:21-23 này mô tả khá chi tiết về sự dẫn dắt của Chúa đối với dân Y-sơ-ra-ên, nhất là các từ được lặp đi lặp lại như “ra đí” (7 lần) và “hạ trại” hay “đóng trại” (6 lần) theo mạng Đức Giê-hô-va. Có thể nói, nhất cử nhất động họ đều bước đi theo sự dẫn dắt của Chúa bất kể ngày hay đêm “Trụ mây ngự trên đền tạm hoặc hai ngày, hoặc một tháng, hoặc lâu hơn nữa, thì dân Y-sơ-ra-ên cứ đóng trại, không hề ra đi; nhưng khi trụ mây cất lên, thì họ ra đi.” (c.22)

            Cơ Đốc nhân ngày nay được Đức Thánh Linh dẫn dắt trong đời sống 

Hành trình dân Y-sơ-ra-ên đi trong đồng vắng là hình bóng về hành trình con dân Chúa hôm nay đi trong thế gian. Trụ mây đi trước dân sự và bao phủ trên Đền tạm tượng trưng cho sự dẫn dắt và hiện diện của Chúa trên hành trình trên đất của Cơ Đốc nhận chúng ta.

Trụ mây, trụ lửa tượng trưng cho sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Ngày nay Cơ Đốc nhân chúng ta được Đức Thánh Linh dẫn dắt trong đời sống như Kinh Thánh chép “Vì hết thảy kẻ nào được Thánh Linh của Đức Chúa Trời dắt dẫn, đều là con của Đức Chúa Trời.” (Rôm 8:14). Có thể ví trụ mây trụ lửa với chiếc la bàn hôm nay để định hướng, dẫn đường cho chúng ta đi. Đức Thánh Linh là la bàn thuộc linh sẽ điều hướng dẫn dắt chúng ta mỗi ngày trong hành trình trên đất. Ga-la-ti 5:16 dạy “Hãy bước đi theo Thánh Linh, chớ hề làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt.” Mỗi ngày chúng ta đi đâu làm gì, hành xử ra sao đều cần sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Chúng ta phải nhờ ơn Chúa quyết định bước đi Thánh Linh chứ không bước đi theo xác thịt. Chúa sẵn sàng dẫn dắt chúng ta nếu chúng ta vâng phục Ngài như lời Chúa phán “Ta sẽ dạy dỗ ngươi, chỉ cho ngươi con đường phải đi; Mắt ta sẽ chăm chú ngươi mà khuyên dạy ngươi.” (Thi Thiên 32:8).

         Làm sao để kinh nghiệm sự hiện diện và dẫn dắt của Chúa Thánh Linh? 

Đức Thánh Linh là Đấng đang ở trong mỗi người chúng ta là con dân Chúa, tuy nhiên dường như chúng ta ít khi cảm nhận sự hiện diện của Ngài bởi vì chúng ta không có mối quan hệ gần gũi, mật thiết với Ngài qua sự cầu nguyện. Cầu nguyện, tương giao với Chúa mỗi ngày là phương cách để gần gũi với Đức Thánh Linh và cảm nhận sự hiện diện của Ngài. Vì thế Kinh Thánh thúc giục chúng ta “Hãy nhờ Đức Thánh Linh, thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Hãy dùng sự bền đỗ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó, và cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ.” (Ê-phê-sô 6:18)

Vua Đa-vít là con người cầu nguyện và ông có mối tương giao mật thiết với Chúa mỗi ngày, rất đáng cho chúng ta noi theo. “Vừa buổi sáng, xin cho tôi nghe sự nhân từ Chúa, Vì tôi để lòng trông cậy nơi Chúa; Xin chỉ cho tôi biết con đường phải đi, Vì linh hồn tôi ngưỡng vọng Chúa.” (Thi 143:8)

Bước vào năm mới, mỗi chúng ta hãy tái lập thì giờ cầu nguyện mỗi ngày để Chúa Thánh Linh dẫn dắt trong chúng ta trong năm mới.

BƯỚC ĐI THEO MẠNG LỊNH CỦA CHÚA (c.18-23)

Dân Y-sơ-ra-ên ra đi theo mạng Đức Giê-hô-va, và hạ trại theo mạng Đức Giê-hô-va. Trọn trong lúc trụ mây ngự trên đền tạm, thì dân Y-sơ-ra-ên cứ đóng trại.” (c.18) 

Bí quyết thứ hai để nhận được sự hiện diện và dẫn dắt của Chúa là vâng lời Chúa. Phân đoạn Kinh Thánh này lặp lại 5 lần “theo mạng Đức Giê-hô-va”. Trong nguyên ngữ, từ “mạng” là PEH nghĩa là miệng, tức là lời Chúa phán. Ngày xưa Chúa phán qua tôi tớ Chúa là Môi-se; ngày nay Chúa phán với chúng ta qua lời Chúa trong Kinh Thánh.

Nếu trụ mây, trụ lửa được ví sánh với la bàn thì mạng lịnh Chúa, lời Chúa có thể ví như bản đồ cho chúng ta. Chúng ta cần bản đồ để biết đường đi thể nào thì cũng cần lời Chúa là bản đồ thuộc linh dẫn dắt đường lối chúng ta thế ấy, như lời Chúa phán “Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, Ánh sáng cho đường lối tôi.” (Thi 119:105)

Trong năm mới này, xin Chúa giúp đỡ chúng ta tái lập lại thì giờ tĩnh nguyện, đọc và suy ngẫm lời Chúa; xin Chúa cho chúng ta yêu mến, gần gũi, suy ngẫm lời Chúa mỗi ngày nhiều hơn, sâu nhiệm hơn, khám phá những “điều lạ lùng trong luật pháp của Ngài“ nhiều hơn, và sống, bước đi theo mạng lịnh của Chúa nhiều hơn. Xin Chúa cho chúng ta trải nghiệm ngày càng nhiều hơn phước hạnh của người yêu mến và bước đi theo lời Chúa “Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, Sanh bông trái theo thì tiết, Lá nó cũng chẳng tàn héo; Mọi sự người làm đều sẽ thạnh vượng.” (Thi 1:3)

Dân Y-sơ-ra-ên đi theo chương trình của Chúa (c.23)

Phân đoạn Kinh Thánh kết lại trong câu 23 như sau: “Dân Y-sơ-ra-ên hạ trại và ra đi tùy theo mạng Đức Giê-hô-va; họ theo chương trình của Đức Giê-hô-va, tùy mạng Ngài đã cậy Môi-se mà truyền cho.”

Điều thú vị và đáng lưu ý là Bản Truyền thống 1926 của chúng ta đi theo Bản King James tiếng Anh và dịch là “họ theo chương trình của Đức Giê-hô-va” tức là diễn ý động từ “ra đi” vì ra đi cũng là bắt đầu một hành trình, một chương trình. Trong Xuất 40:36,38 thì dùng từ “hành trình” và lặp lại 2 lần. Điều này cũng gợi cho chúng ta sự dạy dỗ mới về chương trình của Đức Chúa Trời trên đời sống chúng ta. Thật Đức Chúa Trời có một chương trình, một kế hoạch tốt lành cho cuộc đời mỗi chúng ta mà chúng ta cần phải khám phá và bước đi theo sự dẫn dắt của Ngài để hoàn tất chương trình đó, như lời Chúa hứa “Đức Giê-hô-va phán: “Vì chính Ta biết chương trình mà Ta hoạch định cho các con; đó là chương trình bình an chứ không phải tai họa, để ban cho các con một tương lai và một hi vọng.” (Giê.29:11-TTHĐ)

PHƯỚC HẠNH KHI ĐƯỢC CHÚA DẪN DẮT (C.15-16)

“Vả, ngày người ta dựng đền tạm, thì trụ mây bao phủ đền tạm và Trại chứng cớ; ban chiều dường có một vầng lửa ở trên đền tạm cho đến sáng mai. 16 Hằng có như vậy; ban ngày trụ mây bao phủ đền tạm, và ban đêm giống như có lửa.” 

Trụ mây trụ lửa không chỉ để dẫn đường thôi, mà còn có nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ cho dân Y-sơ-ra-ên khi họ đi trong hoang mạc. Kinh Thánh lặp lại 2 lần từ “bao phủ” để nhấn mạnh sự che chở bảo vệ của Chúa trên con dân Ngài. Trụ mây và trụ lửa mới nghe qua tưởng là hai trụ nhưng thực ra chỉ là một trụ thôi nhưng có hai mặt: ban ngày mây ở phía trên và ban đêm có lửa phía dưới soi sáng và sưởi ấm, như Kinh Thánh đã mô tả “ban ngày bằng trụ mây, ban đêm như có lửa.” Chúng ta đều biết khí hậu ở sa mạc rất khắc nghiệt: ban ngày thì nắng nóng cao độ, nhưng ban đêm thì lạnh giá, vì thế phía dưới trụ mây có lửa để sưởi ấm và soi sáng đường đi.

Ban ngày dân Y-sơ-ra-ên được hưởng bóng mát của trụ mây che phủ và ban đêm được trụ lửa sưởi ấm. Trong bốn mươi năm trong đồng vắng, dân Y-sơ-ra-ên đã kinh nghiêm phước hạnh được Chúa che chở bảo vệ một cách kỳ diệu. Họ kinh nghiệm Chúa là bóng mát giữa sa mạc nắng nóng; Ngài cũng là lửa sưởi ấm trong đêm giá lạnh và ánh sáng soi sáng đường họ đi giữa đêm tối.

Ngày nay cũng vậy, chúng ta cũng kinh nghiệm sự chăm sóc, bảo vệ của Chúa khi chúng ta bước đi theo sự dẫn dắt của Ngài. Giữa sa mạc trần gian đầy thử thách tai ương, chúng ta trải nghiệm Chúa là bóng mát cuộc đời; giữa những hoàn cảnh cô đơn, ghẻ lạnh, chúng ta trải nghiệm sự an ủi của Chúa Thánh Linh, là lửa ấm cho tâm hồn chúng ta và soi sáng cho chúng ta trong những lúc bế tắc như đêm tối trong cuộc đời. Khi Chúa hiện diện và đồng hành với chúng ta trên hành trình trên đất, chúng ta thực sư trải nghiệm sự che phủ thuộc linh của Ngài, như Lời Chúa hứa “Đức Giê-hô-va là Đấng gìn giữ ngươi; Đức Giê-hô-va là bóng che ở bên hữu ngươi. Mặt trời sẽ không giọi ngươi lúc ban ngày, Mặt trăng cũng không hại ngươi trong ban đêm.” (Thi 121:5-6).

Quí vị có muốn hành trình năm mới được Chúa ban phước không? Hãy để Chúa đồng hành và bước đi theo sự dẫn dắt của Chúa Thánh Linh và vâng theo mạng lịnh của Ngài. Chắc chúng ta sẽ được phước dư dật như lời Chúa hứa: “Đức Giê-hô-va sẽ cứ (liên tục) dắt đưa ngươi; làm cho ngươi no lòng (thỏa mãn) giữa nơi khô hạn lớn; làm cho cứng mạnh các xương (ban sức mạnh) ngươi, ngươi sẽ như vườn năng tưới, như suối nước chẳng hề khô vậy” (Ês.58:11). A-men!

  Trịnh Phan

  Xuân Mậu Tuất 2018

———–

[1] https://billygraham.org/story/billy-grahams-prayer-for-the-new-year-4/