Uống Nước Nhớ Nguồn – 14/2/2018

1623

 

Nê-hê-mi 9:5-8

5 Khi ấy những người Lê-vi, là Giê-sua, Cát-mi-ên, Ba-ni, Ha-sáp-nia, Sê-rê-bia, Hô-đia, Sê-ba-nia, và Phê-ta-hia nói rằng: Hãy đứng dậy, ngợi khen Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi, là Đấng hằng có đời đời kiếp kiếp! Đáng khen ngợi danh vinh hiển của Ngài, vẫn trổi cao hơn các sự chúc tụng và các lời khen ngợi. 6 Ôi! chỉ một mình Chúa là Đức Giê-hô-va có một không hai; Chúa đã dựng nên các từng trời, và trời của các từng trời, cùng toàn cơ binh của nó, trái đất và các vật ở trên nó, biển và muôn vật ở dưới nó; Chúa bảo tồn những vật ấy, và cơ binh của các từng trời đều thờ lạy Chúa. 7 Chúa ôi! Chúa là Giê-hô-va Đức Chúa Trời mà đã chọn Áp-ram, đem người khỏi U-rơ của dân Canh-đê, và ban cho người tên Áp-ra-ham. 8 Chúa thấy lòng người trung thành tại trước mặt Chúa, và Chúa lập giao ước với người, đặng ban cho dòng dõi người xứ của dân Ca-na-an, dân Hê-tít, dân A-mô-rít, dân Phê-rê-sít, dân Giê-bu-sít, và dân Ghi-rê-ga-sít; Chúa có làm ứng nghiệm lời của Chúa, vì Chúa là công bình

Câu gốc:“Chúa ôi! Chúa là Giê-hô-va Đức Chúa Trời mà đã chọn Áp-ram, đem người khỏi U-rơ của dân Canh-đê, và ban cho người tên Áp-ra-ham” (câu 7).

Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao dân Y-sơ-ra-ên nhắc đến ông Áp-ra-ham trong lời cầu nguyện? Hành trình theo Chúa của ông có ý nghĩa gì đối với họ? Bạn được khích lệ gì qua bài học này?

Sau khi tuyên xưng Chúa là Đấng Hằng Hữu có một không hai, là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của dân Ngài, và cũng là Đức Chúa Trời của hoàn vũ (câu 5-6), dân Y-sơ-ra-ên tiếp tục nhắc lại ơn Chúa đã kêu gọi ông Áp-ram, và từ đó họ mới được trở nên tuyển dân của Ngài giữa vòng các dân ngoại. Ông Áp-ra-ham sở dĩ luôn được nhắc đến như tổ phụ của đức tin bởi khi Đức Chúa Trời kêu gọi ông, ông đã đáp ứng lời kêu gọi ấy một cách tuyệt đối. Từ một gia đình mà văn hóa thời ấy xem là bị rủa sả bởi không có con cái, nhưng ông Áp-ra-ham lại có thể tin vào lời Chúa hứa sẽ làm cho ông trở nên một dân tộc lớn, và các dân tộc khác sẽ nhờ ông mà được phước. Chính bởi tin vào lời hứa khó tin ấy của Chúa mà gia đình ông Áp-ra-ham đã rời khỏi U-rơ và ra đi. Ông đi mà không biết mình đi đâu nhưng ông vững tin rằng Chúa đang dẫn dắt gia đình ông đi về miền đất hứa. Trải qua những thăng trầm của đời sống, Chúa thấy được tấm lòng trung thành của ông Áp-ra-ham nên Ngài đã lập giao ước cùng ông. Khi dân Y-sơ-ra-ên nhớ về tổ phụ đức tin của mình và những lời Chúa đã hứa cùng ông, thì họ đã xác nhận cách quả quyết rằng thật Chúa đã làm ứng nghiệm điều Ngài hứa, bởi vì Chúa là công bình. Có một điều chắc chắn trong vòng dân Y-sơ-ra-ên rằng, câu chuyện về tổ phụ đức tin của họ luôn là câu chuyện mà nhà nhà đều kể cho con cháu mình nghe. Câu chuyện này nhắc mỗi người dân Y-sơ-ra-ên luôn nhớ về nguồn gốc của tổ tiên họ, cũng như khích lệ họ tiếp tục trên hành trình về thiên quốc của mình.

Khi nhìn lại hành trình theo Chúa của mình, ai là người chúng ta nhớ đến đầu tiên? Đó có thể là người đã giới thiệu về Chúa cho chúng ta tin nhận Ngài, hoặc cũng có thể là những người có ảnh hưởng đức tin rất lớn trên đời sống chúng ta. Hành trình theo Chúa là một hành trình dài với vô vàn khó khăn và trắc trở. Chúng ta khó có thể đi một mình nhưng luôn cần những tấm gương đức tin hay những sự giúp đỡ khích lệ từ những người chung hành trình với mình. Hôm nay, hãy dâng lời cảm ơn Chúa về những người đã nâng đỡ đức tin trong hành trình theo Chúa của mình và cầu nguyện cho họ.

Ai là người đã nâng đỡ đức tin cho bạn? Và hiện nay bạn đang nâng đỡ đức tin cho những ai?

Cầu nguyện: Lạy Chúa, con tạ ơn Ngài vì có những người đặc biệt mà Ngài sắm sẵn trên hành trình theo Chúa của con. Chính bởi sự cưu mang và dìu dắt của họ mà con có thể tiếp tục bước đi dẫu có những lúc vô cùng khó khăn. Xin Chúa thêm sức trên họ và xin cho con cũng trở thành người khích lệ đức tin những người khác nữa.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Sáng Thế Ký 45.

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.