Bài Làm Chứng: Dâng Lời Ngợi Ca

1037

 

Chuyên Mục “Ơn Chúa Diệu Kỳ”- Phiên Bản Audio

Đề tài: Dâng Lời Ngợi Ca (đăng trên BTMV số 33)

Người viết: Vũ Hướng Dương

Người đọc: LÂM THƯ BÍCH

Thoa giật mình và ngồi dậy làm y như vậy, mà cũng không biết tại sao mình phải làm theo. Lúc này, Thoa rất sợ hãi, người run rẫy, lạnh ngắt, nên lấy hai tấm mền trùm lên mình và nằm xuống. Tuy vậy, trời mùa hè rất nóng nên chỉ một lúc cả người Thoa toát cả mồ hôi, Thoa lại nghe luồng sáng đó tiếp tục nói: “Hãy ngồi dậy và nói đi”. Thoa hoảng hốt, ngồi dậy kêu: “Má ơi!”. Mẹ Thoa nghe vậy liền vùng dậy, nhìn con gái và thốt lên: “Con đã nói được rồi!”. Thoa ngạc nhiên hỏi mẹ: “Má ơi! Có phải con nói được rồi hay là con thấy chiêm bao?”. Mẹ Thoa mừng rỡ, ôm choàng lấy Thoa vừa khóc vừa trả lời: “Con đã nói được rồi”.