Hội Đồng Giáo Phẩm Thăm Viếng Tại Đồng Nai Và Bà Rịa-Vũng Tàu

1984

HTTLVN.ORG – Từ ngày 21-24/01/2019, Hội Đồng Giáo Phẩm (HĐGP) đã có chuyến thăm viếng quý tôi tớ Chúa và các Hội Thánh tại hai tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và Đồng Nai. Đoàn gồm có: Mục sư Mã Phúc Hiệp – Chủ tịch; Mục sư Nguyễn Thế Hiển – Phó Chủ tịch; Mục sư Châu Tử Tôn – Thư ký; và Mục sư Y-Ky Êban – Ủy viên. (Vắng: Mục sư Cilmup Ha Kar – Ủy viên, vì bận công tác trong Hội đồng Thẩm vấn & Tấn phong Mục sư, khu vực II).

Thứ Hai, ngày 21/01/2019

Đoàn xuất phát từ nhà thờ Tin Lành Sài Gòn lúc 6 giờ 30 sáng, đến nhà thờ Tin Lành Tân Thành (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) lúc 08 giờ.

* Tại đây, Đoàn gặp gỡ và thăm MS Huỳnh Minh Tân, Quản nhiệm Hội Thánh (QNHT) Tân Thành, Trưởng Ban Đại diện tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Hội Thánh Chúa tại Tân Thành có hơn 400 tín hữu; sau khi mở các Hội Nhánh (HN): Tân Phước, Hắc Dịch; và Điểm nhóm (ĐN) Long Sơn, hiện số tín hữu khoảng 300. MS Mã Phúc Hiệp thay HĐGP cầu nguyện cho tôi tớ Chúa và công việc Chúa tại đây.

Sau đó, MS Trưởng ban Đại diện cùng đi và hướng dẫn Đoàn thăm quý tôi tớ Chúa trong tỉnh.

* Lúc 09:10, Đoàn đến nhà thờ Tin Lành Bà Rịa, thăm MS Trà Phục, QNHT Bà Rịa. Hội Thánh tại đây mở 2 ĐN: Phước Hưng và Long Mỹ, do hai tôi tớ Chúa: MSNC Đỗ Xý và MSNC Lê Minh Lý đặc trách. Tổng số tín hữu hơn 230, số nhóm hằng tuần hơn 100. Thay cho Đoàn, MS Nguyễn Thế Hiển cầu nguyện cho các tôi tớ Chúa và công việc Chúa tại đây.

* Lúc 10:30, Đoàn đến thăm MS Nguyễn Hoàng Thanh Lâm, QNHT Vũng Tàu, Ủy viên BĐD tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Hội Thánh tại đây nhóm hằng tuần khoảng 220-230 người và có kế hoạch mở ĐN tại Chí Linh (khoảng 30 tín hữu). MS Châu Tử Tôn thay Đoàn cầu nguyện cho tôi tớ Chúa và công việc Chúa tại đây.

* Lúc 11:15, Đoàn đến thăm MS Lê văn Tường, QNHT Bình Giã; MS Nguyễn Hữu Mỹ, Phụ tá Quản nhiệm (PTQN), đặc trách ĐN Phước Cơ; và TĐ Hoàng Trọng Phúc, PTQN. Tổng số tín hữu Hội Thánh tại đây khoảng 300, số nhóm hằng tuần từ 70-100. Đa số tín hữu từ các nơi đến để sinh sống, làm việc và nhóm lại tại Hội Thánh. MS Y-Ky Êban thay Đoàn cầu nguyện cho các tôi tớ Chúa và công việc Chúa tại đây.

* Lúc 12:20, Đoàn đến thăm MS Nguyễn Phước Lộc, QNHT Phước Thắng; tôi tớ Chúa đi vắng, có phu nhân và các Chấp sự tiếp Đoàn. HT Phước Thắng có khoảng 100 tín hữu, số nhóm hằng tuần khoảng 60. Hội Thánh đang gây dựng một ĐN mới khoảng 20 tín hữu. Thay Đoàn, MS Mã Phúc Hiệp cầu nguyện cho tôi tớ Chúa và công việc Chúa tại đây.

* Lúc 15:00, Đoàn đến thăm MSNC Trần Ngọc Công, QNHT Xuyên Mộc. Số nhóm hằng tuần khoảng 100. Hội Thánh mở 5 HN, trong đó có 2 HN được Tổng Liên Hội (TLH) công nhận Chi Hội (CH). Ngoài ra, Hội Thánh còn có một ĐN người Chơ Ro, do MSNC Dương Văn Khánh đặc trách. MS Nguyễn Thế Hiển thay Đoàn cầu nguyện cho các tôi tớ Chúa và công việc Chúa tại đây.

* Lúc 16:45, Đoàn đến thăm MSNC Nguyễn Hoàng Minh, QNHT Hòa Hiệp. Tổng số tín hữu gần 100, số nhóm hằng tuần 40-50. MS Y-Ky Êban thay Đoàn cầu nguyện cho tôi tớ Chúa và công việc Chúa tại đây.

* Lúc 18:10, Đoàn đến thăm MSNC Nguyễn Văn Quốc, QNHT Bàu Lâm. Tổng số tín hữu của HT khoảng 80-85, số nhóm hằng tuần từ 20-30. Đa số tín hữu đến từ miền Trung. MS Châu Tử Tôn thay Đoàn cầu nguyện cho tôi tớ Chúa và công việc Chúa tại đây.

Thứ Ba, ngày 22/01/2019

Buổi sáng, BĐD và các tôi tớ Chúa trong tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đi chúc Tết chính quyền. Vì vậy, chương trình thăm viếng chỉ tiếp tục vào buổi chiều.

* Lúc 13:15, Đoàn đến thăm MS Nguyễn Hoàng Tiến Dũng, QNHT Suối Nghệ, Ủy viên BĐD tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. HT Suối Nghệ có 2 HN: HN Dương Phong (người Chơ Ro) do MS Đào văn Tới, PTQN, đặc trách; và HN Phước Tỉnh, do MSNC Trần Văn Ri, PTQN, đặc trách. Ngoài ra, Hội Thánh còn mở 2 ĐN. Tổng số tín hữu khoảng 350. MS Nguyễn Thế Hiển thay Đoàn cầu nguyện cho các tôi tớ Chúa và công việc Chúa tại đây.

* Lúc 14:05, Đoàn được MS Nguyễn Hoàng Tiến Dũng hướng dẫn đến thăm MS Điểu Thời, QNHT Ngãi Giao. Hội Thánh tại đây mở được 6 ĐN; trong đó có 2 nơi lên Chi Hội (Đá Bạc và Kim Long), 3 nơi lên HN có đặc trách (MSNC Điểu Phương đặc trách HN Bình Ba; MSNC Dương Văn Dũng đặc trách HN Láng Lớn, và MSNC Điểu Êli đặc trách HN Bàu Chinh), còn 1 ĐN do MSQN kiêm lo. Tổng số tín hữu (bao gồm các HN và ĐN) khoảng 2.000; riêng tại HT chính có khoảng 800 tín hữu. MS Châu Tử Tôn thay Đoàn cầu nguyện cho các tôi tớ Chúa và công việc Chúa tại đây.

* Lúc 14:55, Đoàn (có MS Điểu Thời cùng đi) đến thăm MSNC Đào Ngọc Ẩn, QNHT Đá Bạc. Hội Thánh tại đây nhóm lại hằng tuần trên 100; cơ sở vật chất chưa hoàn chỉnh. MS Y-Ky Êban thay Đoàn cầu nguyện cho tôi tớ Chúa và công việc Chúa tại đây.

Trên đường đến HT Kim Long, lúc 15:45, Đoàn ghé thăm HN Bàu Chinh do MSNC Điểu Êli, PTQN Ngãi Giao, đặc trách. Số tín hữu tại đây khoảng 100, số nhóm hằng tuần khoảng 40. Thay Đoàn, MS Nguyễn Thế Hiển cầu nguyện cho tôi tớ Chúa và công việc Chúa tại đây.

* Lúc 16:30, Đoàn đến thăm MSNC Huỳnh Tấn Đức, QNHT Kim Long. Hội Thánh tại đây có 170 tín hữu, số nhóm hằng tuần từ 50-60. Một số tín hữu đi làm xa và đi học. MS Mã Phúc Hiệp thay Đoàn cầu nguyện cho tôi tớ Chúa và công việc Chúa tại đây.

Lịch thăm quý tôi tớ Chúa trong tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu được hoàn tất.

Thăm Viếng Tại Tỉnh Đồng Nai

* Lúc 18:15, trên đường đi Long Khánh để thăm quý tôi tớ Chúa trong tỉnh Đồng Nai vào hai ngày kế tiếp, Đoàn đến thăm MSNC Điểu Trung Hiếu, QNHT Cẩm Mỹ (tỉnh Đồng Nai). Hội Thánh Cẩm Mỹ được thành lập năm 1998, số tín hữu hiện nay là 87 (đa số là công nhân), số nhóm hằng tuần từ 35-40. Thay Đoàn, MS Châu Tử Tôn cầu nguyện cho tôi tớ Chúa và công việc Chúa tại đây.

* Lúc 19:10, Đoàn đến Long Khánh, gặp gỡ và thăm MS Phan Đình Hảo, QNHT Long Khánh, Ủy viên BĐD tỉnh Đồng Nai. Hội Thánh tại đây mở được 4 ĐN. Số tín hữu khoảng 500; số nhóm hằng tuần từ 130-150. Thay Đoàn, MS Y-Ky Êban cầu nguyện cho các tôi tớ Chúa và công việc Chúa tại đây.

 Thứ Tư, ngày 23/01/2019

* Lúc 07:15, tại tư thất HT Long Khánh, Đoàn có thì giờ gặp gỡ và thông công với ông bà Mục sư QNHT; MSNC Thổ Huê, đặc trách Chi Hội Ruộng Lớn; TĐ Linh Văn Dô, PTQN, đặc trách ĐN Ruộng Tre; và các Chấp sự HT Long Khánh. Thay Đoàn, MS Mã Phúc Hiệp cầu nguyện cho các tôi tớ Chúa và công việc Chúa tại đây.

Do cận Tết nên BĐD tỉnh Đồng Nai không thể sắp xếp và hướng dẫn HĐGP thăm tất cả tôi tớ Chúa trong tỉnh. Vì vậy, trong hai ngày kế tiếp, HĐGP chỉ có thể thăm một số tôi tớ Chúa tại các nơi do BĐD sắp xếp và hướng dẫn Đoàn.

* Lúc 08:20, MS Phan Đình Hảo, QNHT Long Khánh, Ủy viên BĐD tỉnh Đồng Nai, hướng dẫn Đoàn đến thăm Qủa phụ Mục sư (QPMS) Nguyễn Hữu Viễn, nguyên QNHT Long Khánh. Sau khi thăm hỏi, Đoàn hiệp với MS Châu Tử Tôn cầu nguyện cho tôi tớ Chúa.

* Lúc 09:20, Đoàn đến thăm MSNC Trần Nguyễn Thanh Tùng, QNHT Lang Minh. Hội Thánh tại đây có số tín hữu khoảng 300, số nhóm hằng tuần khoảng 100. Hội Thánh có kế hoạch truyền giảng nhóm nhỏ: 2 lần/năm. MS Nguyễn Thế Hiển thay Đoàn cầu nguyện cho tôi tớ Chúa và công việc Chúa tại đây.

* Lúc 10:30, Đoàn đến thăm MSNC Điểu Văn Trung, QNHT Gia Ray. Hội Thánh có 10 khu vực, mỗi khu vực có 1 ĐN (15-20 người) do các Chấp sự đặc trách. Tổng số tín hữu khoảng 500, số nhóm hằng tuần khoảng 200. Hội Thánh có nhiều nhân sự được huấn luyện, học Lời Chúa hằng tuần, hiệp với MSQN và 12 Chấp sự đảm trách công việc Chúa. Tại đây, Đoàn cũng gặp và thăm hỏi MSTS Điểu văn Đặng, nguyên QNHT Gia Ray. Thay Đoàn, MS Châu Tử Tôn cầu nguyện cho các tôi tớ Chúa và công việc Chúa tại đây.

* Lúc 12:10, Đoàn đến thăm MS Phạm Hữu Xuân, QNHT Phú Túc. Hội Thánh tại đây mở được 2 ĐN ở Ấp 297 và Suối Nho. Tổng số tín hữu gần 300, số nhóm hằng tuần khoảng 150. MSQN hướng dẫn Đoàn đến thăm MSTS Nguyễn Văn Bình, nguyên QNHT Phú Túc.

Thay cho Đoàn, MS Y-Ky Êban cầu nguyện cho quý tôi tớ Chúa và công việc Chúa tại Phú Túc.

* Lúc 14:30, Đoàn rời Phú Túc với sự đồng hành và dẫn Đoàn của MS Trưởng ban và các Ủy viên BĐD tỉnh Đồng Nai. Đoàn đến thăm MS Điểu Văn Nhậu, QNHT Suối Dzui. Hội Thánh Túc Trưng đã mở ĐN tại đây, nay được lên Chi Hội. Tổng số tín hữu HT Suối Dzui là 517, số nhóm hằng tuần khoảng 200. Thay cho Đoàn, MS Mã Phúc Hiệp cầu nguyện cho tôi tớ Chúa và công việc Chúa tại đây.

* Lúc 15:40, Đoàn đến thăm MSNC Lâm Văn Nghe, QNHT La Ngà. Từ một ĐN do HT Túc Trưng mở, nay HT được TLH công nhận Chi Hội, với khoảng 270 tín hữu, số nhóm hằng tuần khoảng 150. MS Nguyễn Thế Hiển thay Đoàn cầu nguyện cho tôi tớ Chúa và công việc Chúa tại đây.

* Lúc 16:25, Đoàn đến thăm MS Điểu Lăng, QNHT Túc Trưng. Hội Thánh tại đây đã mở nhiều ĐN, HN; có nơi được công nhận Chi Hội. Hiện có các PTQN cùng với MSQN đảm trách công việc Chúa: MSNC Điểu Phụng, đặc trách ĐN Suối Đục; TĐ Nguyễn Văn Thắng, đặc trách ĐN Thanh Sơn; NTĐ Lâm Yến Oanh, PTQN. Tổng số tín hữu (kể cả các HN, ĐN) gần 4.000 người. Số nhóm hằng tuần tại HT chính khoảng 1.300; nhóm 2 lễ mỗi Chúa nhựt. Hội Thánh phát triển nên cơ sở nhà Chúa tại đây trở nên quá tải. Thay Đoàn, MS Châu Tử Tôn cầu nguyện cho các tôi tớ Chúa và công việc Chúa tại đây.

* Lúc 17:25, Đoàn đến thăm MSNC Điểu Lập, QNHT Ka Lu. Hội Thánh có trên 100 tín hữu, số nhóm hằng tuần khoảng 50. MS Nguyễn Thế Hiển thay Đoàn cầu nguyện cho tôi tớ Chúa và công việc Chúa tại đây.

Thứ Năm, ngày 24/01/2019

Do bận công việc cuối năm, BĐD tỉnh Đồng Nai không cùng đi với HĐGP được, nên cử MSNC Điểu Lập hướng dẫn Đoàn thăm các tôi tớ Chúa tại các điểm còn lại của Lịch trình mà BĐD đã sắp xếp.

* Lúc 07:55, Đoàn đến thăm MSNC Bùi Tấn Thừa, QNHT Thanh Bình. Hội Thánh tại đây có 9 dân tộc (kể cả người Kinh). Số tín hữu khoảng 50, số nhóm hằng tuần khoảng 30. Tháng 5/2018, tôi tớ Chúa bị tai biến nhẹ, nay đã bình phục và có thể tiếp tục hầu việc Chúa với HT. Thay Đoàn, MS Nguyễn Thế Hiển cầu nguyện cho tôi tớ Chúa và công việc Chúa tại đây.

* Lúc 09:15, Đoàn đến thăm MSNC Trần Minh Hiền, QNHT Vĩnh An. Hội Thánh tại đây mở được ĐN Tân An, do MS Nguyễn Văn Thanh đặc trách. Số tín hữu hiện có khoảng 150, số nhóm hằng tuần khoảng 70-80. Đa số tín hữu từ các nơi đến. Hội Thánh có kế hoạch xây mới cơ sở nhà Chúa. MS Châu Tử Tôn thay Đoàn cầu nguyện cho các tôi tớ Chúa và công việc Chúa tại đây.

* Lúc 10:45, Đoàn đến thăm MS Điểu Săng, QNHT Phú Lý. Với 26 năm hình thành và phát triển, số tín hữu hiện nay là 168, số nhóm hằng tuần khoảng 80. MS Mã Phúc Hiệp thay Đoàn cầu nguyện cho tôi tớ Chúa và công việc Chúa tại đây.

* Lúc 13:45, Đoàn đến thăm MS Phạm Hữu Tánh, QNHT Hiếu Liêm. Tổng số tín hữu tại đây là 200, số nhóm hằng tuần khoảng 50-60. Các tín hữu làm rẫy, nông nghiệp và công nhân. MS Châu Tử Tôn thay Đoàn cầu nguyện cho tôi tớ Chúa và công việc Chúa tại đây.

Trên đường từ Hiếu Liêm đi Trảng Bom, lúc 14:55, Đoàn ghé thăm MSTS Nguyễn Văn Quý, nguyên QNHT Tân Xuân, TP. HCM.

* Lúc 16:10, Đoàn đến thăm MS Nguyễn Phương Lâm, QNHT Trảng Bom. Hội Thánh tại đây có một số tín hữu từ các nơi đến do việc làm, số nhóm hằng tuần khoảng 200. Thay cho Đoàn, MS Mã Phúc Hiệp cầu nguyện cho tôi tớ Chúa và công việc Chúa tại đây.

* Lúc 16:40, Đoàn đến thăm MSNC Hồ Hồng Quân, QNHT Bàu Cá. Đa số tín hữu tại đây là những công nhân người Ê-đê, Jrai; số nhóm hằng tuần từ 100-120. Nơi nhóm lại chật hẹp nên HT đang lạc quyên tích lũy để mua đất dời cơ sở nhà Chúa đến nơi rộng rãi hơn. Thay cho Đoàn, MS Nguyễn Thế Hiển cầu nguyện cho tôi tớ Chúa và công việc Chúa tại đây.

* Lúc 17:25, Đoàn đến thăm MsNc Hà Minh Quang Huy, QNHT Dầu Giây. Số tín hữu Hội Thánh tại đây gần 200, số nhóm hằng tuần từ 100-110. Sau khi thăm hỏi công việc Chúa, Đoàn hiệp với MS Châu Tử Tôn cầu nguyện cho tôi tớ Chúa và công việc Chúa tại đây.

Chuyến thăm viếng quý tôi tớ Chúa và các HT trong hai tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và Đồng Nai kết thúc tốt đẹp tại Dầu Giây lúc 18:00, ngày 24/01/2019.


Tin từ HĐGP