Bài 26: Cầu Nguyện Với Nước Mắt

1507

 

 

Khi Đấng Christ còn trong xác thịt, thì đã kêu lớn tiếng khóc lóc mà dâng những lời cầu nguyện nài xin cho Đấng có quyền cứu mình khỏi chết, và vì lòng nhân đức Ngài, nên được nhậm lời.

Hê-bơ-rơ 5:7.

 

 

   Cuộc đời Chúa Giê-xu cho chúng ta mẫu mực về đời sống cầu nguyện, vì Đức Chúa Trời muốn thấy chúng ta khuôn rập theo hình ảnh của Con Ngài (Cô-lô-se 1:27,28). Nếu chúng ta phải hành động giống như Chúa Cứu Thế Giê-xu thì đời sống cầu nguyện của chúng ta cũng phải phù hợp với Ngài. Nhiều người tin Chúa nhưng không muốn trả cái giá mà Chúa Giê-xu đã trả khi đến cầu nguyện với Chúa Cha. Chúa Giê-xu đã kêu lớn tiếng khóc lóc mà dâng những lời cầu nguyện nài xin lên Đấng có quyền cứu mình khỏi chết, và vì lòng nhân đức Ngài, nên được Chúa Cha nhậm lời.

 

   Như vậy, tại sao Chúa Cha khước từ lời cầu xin của Con Ngài? Không phải vì tội lỗi nào trong đời Chúa Giê-xu, cũng không phải Cha không thương yêu Ngài nữa. Chúa Cha trả lời “không”, mặc dù tình thương của Cha đối với Con là không thể thăm dò được, vì Chúa Cha không thể thừa trừ Con mà cứu được thế gian này. Tương tự như thế, Chúa không thể luôn luôn thừa trừ bạn và gia đình bạn để có thể hoàn thành công việc cứu chuộc những người chung quanh bạn.

 

   Bạn có sẵn sàng bằng lòng cho Chúa từ chối những lời cầu xin của mình chăng? Bạn có thể theo gương Chúa Giê-xu mà cầu nguyện tha thiết và thân gần với Cha đến nỗi trong nước mắt bạn có thể nói như Chúa Giê-xu rằng, “nhưng không theo ý con mà xin ý Cha được nên” hay không?

 

   Chúa Cha luôn luôn ứng phó với bạn trên căn bản tình thương của Ngài đối với một thế gian hư vong. Chúa Cha gần đây có trả lời “không” đối với một lời cầu xin của bạn chăng? Hãy chấp nhận câu trả lời đó. Bạn có từng học vâng phục Chúa trong lúc mình phải chịu đau thương hay không? (Hê-bơ-rơ 5:8). Nếu bạn có kinh nghiệm đó, nguyện xin Chúa chọn bạn để làm một nguồn cứu rỗi cho người khác cũng như Chúa Cha đã làm như thế đối với chính Con của Ngài.

 

 

Bài trướcBài 25: Cha Lôi Kéo Đến
Bài tiếp theoBài 27: Bạn Trọn Vẹn Chăng?