BÀI 2: ĐỨC CHÚA TRỜI LUÔN TỂ TRỊ DẪU TRONG MỘT VIỆC NHỎ

3043

Ê-xơ-tê 1:12 “Nhưng hoàng hậu Vả-thi không khứng đến theo mạng của vua truyền bởi các hoạn quan. Vua bèn nổi giận dữ, phát nóng nả trong lòng”.

– A-suê-ru là Vua của đế quốc Mê-đi_BaTư. Dưới triều đại A-suê-ru (486-465 TC), đất nước đã trở nên hùng mạnh và giàu có. Ông cai trị một vùng lãnh thổ rộng lớn, tổng cộng 127 tỉnh, kéo dài từ Ấn Độ đến Ê-thi-ô-bi (1:1). Ông có nhiều cung phi và hoàng hậu. Cứ 6 tháng một lần, ông mở những cuộc yến tiệc linh đình, kéo dài nhiều ngày để thết đãi những quan lại và các vua chư hầu.

– Vả-thi (Vashti) là một trong những hoàng hậu đẹp nhất của Vua A-suê-ru. Nhân một bữa yến tiệc, Vua muốn khoe nhan sắc của bà với các quan triều, Vua lệnh cho các thái giám mời hoàng hậu Vả-thi vào cung; tuy nhiên bà đã chống lại lệnh vua và không chịu triều kiến. Điều này đã khiến Vua A-suê-ru mất mặt và tức giận, nên Vả-thi đã bị tước vị hoàng hậu, và bà không còn gặp Vua nữa. Các cận thần cũng đã cố vấn Vua ban hành chiếu chỉ rằng: Từ đây, những người là vợ phải biết tôn kính chồng mình (1:20).

– Những tưởng một chút bốc đồng của Vả-thi là chuyện nhỏ, nhưng nó đã để lại hậu quả lớn lao cho bà, và cũng mở ra một bước ngoặc rất lớn cho dân tộc Do Thái – khi Ê-xơ-tê, một mỹ nhân gốc Do Thái, đã được tiến cung, và lên ngôi hoàng hậu thế chỗ hoàng hậu Vả-thi.

=> Trong cuộc sống, chức vụ, và hành trình đức tin Cơ Đốc, có những tích tắc sai lầm trong lời ăn tiếng nói, trong cử chỉ và hành động… tưởng chừng rất nhỏ, nhưng đôi khi để lại hậu quả rất lớn. Hãy cậy ơn Chúa chúng ta hết sức cẩn thận và khôn ngoan trong cách ăn ở, giao tiếp, và trong công việc mỗi ngày.

=> Chúng ta tin cậy Đức Chúa Trời, Đấng luôn có chương trình tốt đẹp của Ngài trên cuộc đời chúng ta, đôi khi Chúa sử dụng một việc rất nhỏ, không ngờ, nhưng lại là mở đầu cho những phước hạnh và sự thay đổi lớn cho một tương lai tốt đẹp của chúng ta, của Hội Thánh của Ngài.

MS Nguyễn Tấn Lộ

Bài trướcThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Bà Mục Sư Nhiệm Chức Trí Sự PHAN PHỤNG KHÔI
Bài tiếp theoBài 142: Sách Đa-ni-ên, Cuộc Giằng Co Giữa Người Tin Chúa và Người Không Tin