Thơ: Dầu Chúa Im Lặng

318

Có những nan đề Chúa đáp liền
Có lúc phải đợi dài triền miên
Có lúc Chúa bảo: ”Thôi, không được!”
Ta ưu phiền?

Ý tưởng của Chúa cao hơn nhiều
Ngài biết ta rõ đang liêu xiêu
Ngài biết điều nào là tốt nhất
Ý cao siêu.

Xin Chúa cho con tin cậy Ngài
Dầu Chúa im lặng vẫn không phai
Đức tin nơi Chúa không dời đổi
Vẫn kêu nài.

Đến khi Chúa đáp, tim vỡ oà
Quyền năng Chúa tỏ, ai bằng cho?
Kết quả của lòng tin kính Chúa
Ngài liệu lo!

Vậy nên lúc vác thập giá này
Đừng đòi cưa bớt cho nhẹ thay
Chúa ban thập giá, Ngài thêm sức
Vác từng ngày.

Theo Chúa, con nguyện bước theo Ngài
Dầu cho hoàn cảnh chẳng đổi thay
Có Chúa cùng con trong nghich cảnh
Con tin Ngài!

Hoa Dã Quỳ