Thơ: Chức Vụ Người Chăn

968

Chức vụ người chăn cao quý thay
Thờ Chúa, kính cha, giữ lời thầy
Yêu thương bạn hữu quên thân sống
Thắp lửa trần đời chịu chén cay.

Đánh thức hồn thiêng, lo nước sạch
Tài bồi dân thánh, dọn đường ngay
Chiều về, ánh rỡ chiên cùng chủ
Phước hạnh đời đời ai có hay?

                                  MS Nguyễn Đôn Đăng
   (Kính tặng các Mục sư nhân buổi lễ Tấn phong tại Bình Định 26/3/2022)

Bài trướcPhận Sự của Cơ Đốc Nhân – 4/4/2022
Bài tiếp theoKev Fwm Tus Tswv – 5/4/2022