Sự Phong Phú Đáng Kinh Ngạc của Thi Thiên 23

1958

Mark Altrogge

Thi Thiên 23 là một tác phẩm rất lạ lùng.

Tôi đoán nếu bạn hỏi hầu hết các tín đồ thì họ đều có thể trích dẫn dòng thứ nhất của Thi Thiên này Nhưng giống như rất nhiều việc, chúng ta sẽ trở nên quá quen thuộc với Thi Thiên này, chúng ta thường có thể đọc nó một cách nhanh chóng và làm nổi bật sự phong phú mà nó mô tả. Đối với những người tin theo Chúa Giê-xu và các tin tức tốt lành trong mọi sự Ngài đã làm cho chúng ta, Thi Thiên 23 là một kho tàng của sự giàu có đáng kinh ngạc.

Vì vậy, hãy để mở chiếc rương kho tàng này ra và dành thời gian để xem xét một số đá quý mà nó chứa.

Đức Giê-hô-va là Đấng Chăn Giữ tôi (câu 1)

Hãy suy nghĩ về câu này xem – Đức GIÊ-HÔ-VA – Đấng Dựng Nên các dãy thiên hà, Đấng cai quản các đạo binh trên trời, Đấng nâng đỡ muôn vật bởi Lời của Ngài, Đấng biết tên của từng ngôi sao và vị trí của từng hạt cát, Đấng có Quyền Phép Vô Hạn, Đấng tể trị trên lịch sử và từng chi tiết trong cuộc đời của chúng ta, Đấng ban sự sống cho từng tạo vật từ bậc vua chúa cho đến các loài đơn bào – Đức GIÊ-HÔ-VA – là Đấng Chăn Giữ TÔI.

Đấng Chăn Giữ TÔI.

Nếu bạn tin theo Chúa Giê-xu, thì Ngài là Đấng Chăn của riêng bạn. Ngài quan tâm đến từng chi tiết của cuộc đời bạn. Ngài dõi theo bạn và trông chừng bạn. Ngài yêu thương bạn thật mãnh liệt, bởi vì Ngài đã đổ chính huyết Ngài ra để mua chuộc bạn. Ngài không chịu chết vì số nhân loại đông đảo mà vì bạn và tôi. Ngài đã trả giá cho từng thứ tội lỗi của chúng ta. Bởi vì Ngài đã mua chúng ta bằng huyết của Ngài, Ngài sẽ dẫn dắt, quan tâm và tiếp trợ cho chúng ta.

Vì lẽ đó, mỗi một người chúng ta có thể đưa ra câu nói: “tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì”.

Chúa Giê-xu sẽ làm thoả mãn từng nhu cần chân chính của bầy chiên Ngài. Ngài sẽ tiếp trợ cho chúng ta; Ngài sẽ không để cho chúng ta thiếu thốn đâu. Và vì Ngài là CHÚA, Ngài có quyền làm phu phỉ từng nhu cần chân chính của chúng ta. Không một “đấng chăn” nào khác có thể làm được điều đó. Nếu Bill Gates là người chăn của tôi, dù ông ta rất giàu có, ông ta không thể cung ứng cho tôi sự vui mừng sâu sắc, lâu dài. Ông ta không thể ban cho tôi quyền phép thắng hơn tội lỗi và sự cám dỗ. Không một người nào có thể hiệp mọi sự trong đời sống tôi để làm ích cho tôi.

Tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. Không những đây là sự thật, mà tôi thường nghĩ đến nó như một quyết định riêng tư.

Nếu tôi biết Đức Chúa Giê-xu Christ là Chúa lo chăm sóc và dẫn dắt tôi, thế thì tôi sẽ không lằm bằm hay than phiền nữa. Tôi sẽ thực hiện từng nỗ lực để liên tục dâng lên lời cảm tạ Chúa. Tôi biết Đấng Chăn của tôi quan tâm đến lợi ích của tôi trong tấm lòng Ngài, và Ngài sẽ ban cho tôi mọi sự tôi có cần, vì vậy tôi sẽ thoả lòng ở trong Ngài.

Ngài khiến tôi yên nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi (câu 2a)

Đồng có xanh tươi là một bức tranh nói tới sự dư dật, yên nghỉ và thoải mái. Một con chiên nằm xuống nơi đồng cỏ xanh tươi sẽ chẳng có lo lắng gì trong thế gian – con chiên ấy có đầy thức ăn phong phú ở chung quanh. Con chiên ấy không lo lắng về việc mình có đủ ăn hay không!?! Đấng Chăn Nhân Lành của nó tiếp trợ cho rất phong phú.

Đồng cỏ xanh tươi phong phú nhất Chúa Giê-xu là Đấng Chăn của chúng ta khiến cho “nằm xuống” theo lời của Ngài. Lời của Ngài đầy dẫy các lời hứa đầy sự yên ủi và khôn ngoan phong phú. Lời của Ngài trưởng dưỡng, nâng đỡ, làm vui thoả và bảo hộ chúng ta.

Trong các dân trên mặt đất, chúng ta là những người nhìn biết Chúa Giê-xu có Lời của Ngài.

Hãy ở trong Lời của Ngài. Nguyện Chúa Giê-xu giúp cho bạn “nằm xuống” trong đó, suy ngẫm luôn Lời ấy. Ngài sẽ phán cùng bạn, và ban cho bạn đức tin, khích lệ và làm cho bạn thoả lòng.

Dẫn tôi đến mé nước bình tịnh (câu 2b)

Mé nước bình tịnh mô tả sự bình an. Chính Đức GIÊ-HÔ-VA này, là Đấng phán với cho gió và sóng Biển Ga-li-lê và khiến chúng phải im lặng, dẫn bầy chiên Ngài vào sự hoà thuận lại với Đức Chúa Trời. Vì Chúa Giê-xu đã gánh lấy cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời mà chúng ta đáng phải gánh lấy, chúng ta được làm hoà lại với Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu cất bỏ những phạm thượng của chúng ta trước mặt Đấng Thánh. Giờ đây, chúng ta được phục hoà, Đức Chúa Trời kể chúng ta là con nuôi y như chính con ruột của Ngài vậy. Đây là sự bình an tối hậu.

Đấng Chăn của chúng ta cũng dẫn dắt chúng ta vào sự bình an trong đời này. Ngài bảo chúng ta đừng lo lắng mình sẽ ăn gì, uống gì, mặc gì, vì Cha chúng ta là Đấng tiếp trợ cho loài chim sẻ chắc chắn sẽ tiếp trợ cho con trai con gái của Ngài. Chúa Giê-xu dẫn chúng ta vào sự bình an, rồi giúp chúng ta tin cậy Ngài ở giữa mọi thử thách. Ngài dẫn chúng ta vào sự hoà thuận với các anh chị em của chúng ta. Ngài giúp đỡ chúng ta tin cậy Ngài, nhìn biết Ngài đang nắm quyền tể trị trong muôn vật.

“Bây giờ, hỡi Gia-cốp! Đức Giê-hô-va là Đấng đã dựng nên ngươi, hỡi Y-sơ-ra-ên! Ngài là Đấng đã tạo thành ngươi, phán như vầy: Đừng sợ, vì ta đã chuộc ngươi. Ta đã lấy tên ngươi gọi ngươi; ngươi thuộc về ta. Khi ngươi vượt qua các dòng nước, ta sẽ ở cùng; khi ngươi lội qua sông, sẽ chẳng che lấp. Khi ngươi bước qua lửa, sẽ chẳng bị cháy, ngọn lửa chẳng đốt ngươi. Vì ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên, Cứu Chúa ngươi. Ta ban Ê-díp-tô làm giá chuộc ngươi, Ê-thi-ô-bi và Sê-ba làm của thay ngươi” (Ê-sai 43:1-3).

Vì Chúa Giê-xu đã chuộc chúng ta, gọi đích danh chúng ta, rồi khiến chúng ta thuộc về Ngài, thì Ngài sẽ luôn luôn ở cùng chúng ta, vô luận chúng ta nếm trải điều gì. Và vì Ngài là GIÊ-HÔ-VA Đức Chúa Trời và Cứu Chúa của chúng ta, Ngài sẽ chẳng để cho một việc gì quá sức chịu đựng của chúng ta. Ngài sẽ ban bình an cho chúng ta.

Ngài bổ lại linh hồn tôi (câu 3a)

Đau khổ, nhọc nhằn, và thách thức từng ngày trong cuộc sống có thể làm cho chúng ta phải cạn kiệt đi. Nhưng Chúa Giê-xu phục hồi chúng ta từng ngày một.

Mỗi buổi sáng chúng ta đều có hy vọng mới mẻ, ân điển được đổ ra mới mẻ. Ngài phục hồi chúng ta lại rất nhiều lần. Ngài phục hồi đức tin chúng ta rồi ban ơn tươi mới cho chúng ta.

Tôi là Mục sư trong Hội Thánh này đã 37 năm. Và giống như tôi, con dân Chúa tôi yêu mến và chăn giữ đã có những thử thách và phấn đấu của họ. Chăn giữ là khích lệ và rất thú vị, song chức vụ ấy cũng căng thẳng và dễ kiệt quệ. Tôi đã đối diện với nhiều tình huống thực sự nhọc nhằn, song mỗi buổi sáng Chúa Giê-xu bổ lại linh hồn tôi. Từng ngày, Ngài ban cho tôi sự vui mừng, sự trông cậy và đủ ơn cho mỗi ngày.

Ngài dẫn tôi vào các lối công bình vì cớ danh Ngài (câu 3b)

Tôi thích lời hứa này. Đấng Chăn Hiền Lành của chúng ta hứa dẫn chúng ta vào các lối công bình, giải cứu chúng ta ra khỏi tội lỗi và bảo vệ chúng ta không sa ngã. Một trong những lời hứa mà tôi ưa thích là Thi Thiên 32:8:

“Ta sẽ dạy dỗ ngươi, chỉ cho ngươi con đường phải đi; Mắt ta sẽ chăm chú ngươi mà khuyên dạy ngươi.”

Chính Đức Chúa Trời hứa dạy dỗ theo cách riêng, dạy dỗ và mưu luận với chúng ta với mắt Ngài chăm chú trên chúng ta. Ngài không sai thiên sứ đến bảo chúng ta phải đi đâu và chúng ta phải làm gì, mà chính mình Ngài bảo chúng ta.

Và như Thi Thiên 23:3 chép, Ngài dẫn dắt chúng ta “vì cớ danh Ngài”, không những vì ích cho chúng ta mà còn vì sự vinh hiển của Ngài nữa – “vì cớ danh Ngài”. Đấng Chăn Hiền Lành của chúng ta dẫn dắt, mưu luận cùng chúng ta đi theo các đường lối của Ngài và dâng sự vinh hiển cho Đức Chúa Cha. Sự vinh hiển của Đức Chúa Cha luôn luôn là ưu tiên một của Chúa Giê-xu, và đó là ưu tiên một của Ngài cho đời sống của chúng ta.

Dầu trong thời buổi tối tăm, Đấng Chăn chúng ta hứa ở cùng chúng ta.

Dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào; vì Chúa ở cùng tôi (câu 4a).

Trũng bóng chết ý nói khi chúng ta sắp qua đời hoặc ý nói tới các thời điểm đau khổ hoạn nạn. Tuy nhiên, Chúa Giê-xu hứa Ngài sẽ ở cùng chúng ta bất luận chúng ta nếm trải điều gì. Chúng ta có thể không ý thức được sự gần gũi của Ngài, nhưng Ngài hứa Ngài không lìa chúng ta cũng không bỏ chúng ta.

Khi mẹ già của tôi bị chẩn đoán với chứng Alzheimer, bà nói: “Mẹ hy vọng mẹ không bao giờ quên Chúa Giê-xu, và mẹ mong không bao giờ quên con cái mình”. Và tôi nói: “Mẹ ơi, dầu nếu mẹ quên Chúa Giê-xu, Ngài sẽ không hề quên mẹ đâu. Và chúng con cũng sẽ chẳng bao giờ quên mẹ”. Như Đức Chúa Trời hứa ở Rô-ma 8:

Vì tôi chắc rằng bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép, bề cao, hay là bề sâu, hoặc một vật nào, chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Giê-xu Christ, là Chúa chúng ta (các câu 38-39).

Và Đấng Chăn chúng ta luôn luôn bảo đảm Ngài ở cùng chúng ta:

Cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi tôi (câu 4b)

Tôi có đọc thấy khi những kẻ chăn chiên dẫn bầy của họ vào bóng tối tăm, nếu một con chiên bị lạc, người chăn “móc” lấy con chiên rồi đưa nó trở lại với chỗ cong của cây trượng. Người chăn đánh trả bầy sói với cây gậy của người. Những người chăn chiên cũng sử dụng roi của họ vỗ nhẹ vào sườn chiên khi nó muốn rời khỏi bầy. Chúa Giê-xu liên tục bảo vệ chúng ta và giúp chúng ta không phải đi lạc.

Nửa phần thứ hai của Thi Thiên này phác hoạ Chúa chúng ta là Đấng Chủ Tể giàu ơn đang phục vụ chúng ta tại bàn của Ngài:

Chúa dọn bàn cho tôi trước mặt kẻ thù nghịch tôi; Chúa xức dầu cho đầu tôi, chén tôi đầy tràn (câu 5)

Có thể chúng ta có kẻ thù trong đời này, nhưng kẻ thù quan trọng nhất của chúng ta là Sa-tan, hắn mong muốn cướp khỏi chúng ta sự vui mừng trong Đấng Christ. Nhưng mặc dù hắn cứ rinh mò về chúng ta, Chúa Giê-xu có dư dật cho chúng ta. Đấng Chủ Tể của chúng ta đang dọn bàn, và ở trong Ngài chúng ta có tiệc tùng liên miên. Chúa Giê-xu xức dầu cho chúng ta với Thánh Linh của Ngài và chén chúng ta đầy tràn – trong Đấng Christ chúng ta có nhiều hơn chúng ta cần – vui mừng, bình an, sức lực và từng việc tốt lành nữa.

Đấng Chủ Tể của chúng ta bảo đảm với chúng ta về một tương lai diệu kỳ, cả trong đời này và đời hầu đến:

Quả thật, trọn đời tôi phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi (câu 6a)

Có thể bạn nghĩ, nhưng há Lời của Đức Chúa Trời không nói cho chúng ta biết người tin Chúa sẽ chịu khổ đủ thứ và chúng ta không ngạc nhiên khi điều đó xảy ra sao? Phải, song vì Đấng Chăn Hiền Lành của chúng ta đang tể trị, với sự khôn ngoan và tình yêu vô hạn, Ngài khiến mọi sự hiệp lại làm ích cho chúng ta. Vô luận điều chi xảy ra cho chúng ta, Ngài đổ ơn thương xót của Ngài giáng trên chúng ta từng ngày một trong đời sống của chúng ta.

“Ta nhớ lại sự đó, thì có sự trông mong: Ấy là nhờ sự nhân từ Đức Giê-hô-va mà chúng ta chưa tuyệt. Vì sự thương xót của Ngài chẳng dứt. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn, sự thành tín Ngài là lớn lắm” (Ca thương 3.21-23).

Tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài (câu 6b)

Khi chúng ta tin theo Chúa Giê-xu, Ngài ban cho chúng ta sự sống đời đời trong sự hiện diện của Ngài. Một ngày kia, chúng ta sẽ nhìn thấy sự đẹp đẽ ngoạn mục không tưởng được của Ngài cho đến đời đời. Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt và hết thảy chúng ta sẽ nhìn biết trong cõi đời đời sẽ tràn ngập sự vui mừng nơi tiệc cưới Chiên Con.

———

Mark Altrogge là Mục sư của Hội thánh Saving Grace ở Indiana, bang Pennsylvania, từ năm 1982. Ông đã viết hàng trăm bài ca cho sự thờ phượng, gồm bài “I Stand in Awe” và “I’m Forever Grateful”. Mark và vợ ông, Kristi, có năm đứa con và năm đứa cháu.

Người dịch: Đoàn Phan Danh