Răng Hlăm Bruă Ngă – 10/9/2023

2121

 

Klei Aê Diê Blŭ: Klei Bi Hriêng 20:18-19

Êlan kliăng: “Ngă hdră brei jưh kơ klei kčĕ, ngă klei bi blah brei hmư̆ pô kčĕ đru.” (Klei Bi Hriêng 20:18)

Klei êmuh ksiêm mĭn: Si klei mtao Y-Salômôn mtô anak brei răng snăk hlăm klei mkra leh anăn ngă hdră? Ya ngă brei răng kơ pô yăl dliê djưč? Si ih mă yua klei mtô anei hlăm gŏ sang leh anăn hlăm klei mă bruă kơ Khua Yang?

Mtao Y-Salômôn mtô lač kơ anak brei răng snăk hlăm djăp mta bruă ngă. Tal sa, brei răng hlăm klei mkra hdră bruă. Anak đăm kuan ngă bruă hjăn păn ôh ƀiădah bi trông čhai leh anăn mđing ksiêm klei pô mkăn kčĕ, boh nik klei kčĕ mơ̆ng pô thâo mĭn. Tal dua, hlăm klei bi blah, čiăng mâo klei dưi hĭn hlăm klei bi blah, brei anak ksiêm hmư̆ nanao klei pô kčĕ tŭ dưn êlâo kơ nao kơ klei bi blah. Êlan 18b mtô “ngă klei bi blah brei hmư̆ pô kčĕ đru”. Boh blŭ “thâo mbruă” bi êdah hdră êlan yua mnơ̆ng bi blah hŏng klei raih juăt, ba klei tŭ dưn hĭn čiăng ngă hdră bruă mkra leh. Pô ngă bruă brei hmăr hlăm klei yua bi djŏ găl hdră êlan tui si klei boh truh, čiăng đăm mâo klei soh čhuai huĭdah truh kơ klei dluh lĕ. Tal tlâo, brei anak răng kơ phung “yăl dliê djưč” bi rai hdră bruă anak. Phung “pŏk lưk klei hgăm” jing phung kreh blŭ lu blŭ êkŭt, amâo răng hlăm klei blŭ, bi anak răng tơdah bi tuôm hŏng diñu. Boh jhat mơ̆ng klei blŭ amâo răng ăt huĭ hyưt msĕ si boh jhat mơ̆ng klei blŭ luar mơh. Klei blŭ amâo răng ăt bi êdah ai tiê amâo mâo sĭt suôr, kyuanăn đăm bi mguôp êrô êbat hŏng diñu ôh.

Klei mtô anei dưi mă yua hlăm djăp mta kriêk bruă hlăm klei hdĭp, boh nik nak hŏng phung đăo kơ Krist hdĭp hlăm gŏ sang leh anăn mă bruă kơ Khua Yang. Hlăm gŏ sang, drei amâo dưi ôh ngă tui si čiăng, tui si ai tiê pô bluh, kăn rei mơh hdĭp grăp hruê hlue si čiăng jing, ya mta klei truh mông anăn thâo mă. Hlăm klei mă bruă kơ Khua Yang đăm ôh kuan bruă ngă hjăn pô amâodah ngă tui si klei pô čiăng. Jih jang bruă ngă brei mkra hdră leh anăn bi trông čhai hŏng klei răng. Tơdah mkra hdră amâodah ngă hdră bruă, brei êlâo hĭn wah lač akâo kơ Yang Mngăt Jăk Aê Diê mtrang mngač. Leh anăn brei êmuh trông čhai hŏng pô năng knang, čiăng thâo si mkra hdră bruă jăk hĭn dưi ba klei tŭ dưn kơ Khua Yang leh anăn kơ lu mnuih. Mâo hdră bruă, drei thâo ya bruă srăng ngă, si hdră êlan ngă, wăt bi ƀuh êlâo ya mta klei dleh dlan srăng tuôm, čiăng kơ đăm drei êdu ai ôh tơdah mâo klei dleh truh. Mbĭt hŏng klei anăn, răng đăm bi mguôp hŏng phung “yăl dliê djưč” ôh, kyuadah phung anăn knŏng kreh blŭ lu, khăp blŭ êkŭt ƀiădah amâo mâo klei thâo mĭn čiăng đru hlăm bruă ngă ôh. Akâo kơ Aê Diê brei grăp čô drei dôk răng hlăm klei hdĭp, mkra hdră leh anăn ngă hdră bruă hŏng klei thâo mĭn, čiăng kơ djăp mta bruă ngă dưi mâo klei tŭ jing leh anăn bi guh kơang kơ Anăn Aê Diê hŏng klei hdĭp drei.

Si ngă drei tui duah klei Khua Yang čiăng leh anăn răng nanao hlăm djăp mta hdră bruă drei ngă mơ̆?

Wah lač: Ơ Khua Yang, akâo Ih brei kâo thâo duah klei Khua Yang čiăng êlâo hĭn, mđing hmư̆ klei kčĕ mơ̆ng phung mnuih huĭ mpŭ kơ Aê Diê, mơ̆ng amĭ ama aê aduôn hlăm klei mkra leh anăn ngă hdră bruă kơ klei hdĭp kâo wăt hlăm klei mă bruă kơ Khua Yang, čiăng kơ Khua Yang dưi mâo klei mpŭ mni hŏng klei hdĭp kâo.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Bruă Phung Khua Ƀĭng Kna 22:22-23:10

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: elankleisitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcXyuam Xim Rau Kev Ua Haujlwm – 10/9/2023
Bài tiếp theoThận Trọng Trong Công Việc – 10/9/2023