Quan Tâm Khích Lệ Nhau – 14/10/2023

7499

 

 

Hê-bơ-rơ 10:24-25

“Ai nấy hãy coi sóc nhau để khuyên giục về lòng yêu thương và việc tốt lành; chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng nấy” (Hê-bơ-rơ 10:24-25).

Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao trước giả khuyên chúng ta phải khích lệ nhau về tình yêu thương và việc lành? Lý do nào khiến một số người tin Chúa bỏ qua sự nhóm lại? Chúng ta phải làm gì để giúp đỡ những người như vậy?

Điểm nổi bật của những người thuộc về Chúa là thể hiện tình yêu thương và việc tốt lành như Lời Chúa xác nhận: “Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta” (Giăng 13:35); “Vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Giê-xu Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo” (Ê-phê-sô 2:10). Người tin Chúa phải bày tỏ tình yêu thương cùng việc lành cho nhau và cùng nhau bày tỏ điều ấy cho những người chưa tin để họ được biết về vẻ đẹp của cộng đồng đức tin trong Chúa.

Trong phần Kinh Thánh này, trước giả thư Hê-bơ-rơ đề cao vai trò của cộng đồng đức tin. Tuy nhiên, một số người cho rằng đức tin nơi Chúa là việc cá nhân, nên việc nhóm lại chỉ là thứ yếu, không đi nhà thờ cũng không sao. Một số không đi nhà thờ vì kiêu ngạo cho rằng bài giảng đơn sơ hoặc không thu hút. Có người không đi nhà thờ vì tự ti, thấy đời sống mình còn nhiều tội lỗi, sợ sẽ bị người khác đàm tiếu. Cũng có người vì đầu tắt mặt tối với nhu cầu cuộc sống, “làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm, làm thêm cả Chúa nhật”. Tất nhiên ai cũng có lý do riêng của mình, nhưng chung quy là họ đang tập trung vào cái tôi mà xem nhẹ Hội Thánh của Chúa. Cần nhớ rằng Hội Thánh là thân thể của Chúa Giê-xu, mỗi tín hữu là một chi thể trong thân thể đó. Không thể có chi thể nào tách rời khỏi cơ thể mà sống được. Đức tin thuộc về cá nhân nhưng thực hành đức tin phải gắn liền với cộng đồng. Cũng đừng ai cho rằng vì Hội Thánh không hoàn hảo mà bỏ nhà thờ hoặc chờ tìm được Hội Thánh nào hoàn hảo thì mới tham dự. Vì giả sử có một Hội Thánh hoàn hảo trong khi bản thân bạn vốn có những khiếm khuyết tham gia, không sớm thì muộn, Hội Thánh ấy cũng sẽ trở nên không hoàn hảo vì bạn.

Trong trách nhiệm của mình, chúng ta phải khuyên bảo lẫn nhau, nhất là khi biết ngày Chúa Giê-xu trở lại gần kề thì càng phải giúp nhau trung tín thờ phượng Chúa. Đừng vì tức giận mà bỏ qua anh chị em mình. Hãy cố hết sức giúp những người bỏ nhà thờ quay lại với Hội Thánh và với cộng đồng đức tin để tất cả cùng sẵn sàng ra mắt Chúa trong ngày Chúa trở lại.

Bạn sẽ làm gì để giúp đỡ những người bỏ nhà thờ quay lại với Hội Thánh?

Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài đặt để con trong Hội Thánh để có thể bày tỏ tình yêu và việc lành cho nhau. Xin giúp con yêu mến Hội Thánh, quan tâm đến những người yếu đuối trong đức tin để giúp họ quay lại Hội Thánh Ngài. Nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ, Amen!

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: I Cô-rinh-tô 16:1-24

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcUêñ Mĭn Bi Mđĭ Ai Hdơ̆ng Găp – 14/10/2023
Bài tiếp theoUa Neej Ncaj Ncees – 15/10/2023