Ngày 25/7/2015: Hội Thánh Lý Tưởng

563

Công Vụ 2:40-47

“Ngày nào cũng vậy, cứ chăm chỉ đến đền thờ; còn ở nhà, thì bẻ bánh và dùng bữa chung với nhau cách vui vẻ thật thà” (câu 46).

 

 

Câu hỏi suy ngẫm: Hội Thánh đầu tiên bắt đầu như thế nào (câu 40- 41)? Hội Thánh đầu tiên có những đặc điểm lý tưởng nào? Hội Thánh bạn cần có những điều gì để hướng đến Hội Thánh lý tưởng như Hội Thánh đầu tiên?

Cuối bài giảng, Sứ đồ Phi-e-rơ đã khuyên giục mọi người phải có quyết định cá nhân, chọn lối sống khác biệt với lối sống của thế hệ gian tà, không nhìn biết Đức Chúa Trời (câu 40). Họ đã đáp ứng tích cực bằng cách tiếp nhận lời giảng của Sứ đồ Phi-e-rơ, chịu phép Báp-têm, gia nhập Hội Thánh (câu 41). Từ đó, quan điểm, mục đích theo đuổi, và hành động của họ cũng được thay đổi hoàn toàn.

Hội Thánh đầu tiên có những đặc điểm thật sống động và lý tưởng với những hình ảnh tuyệt đẹp khi tất cả tín hữu đều thể hiện niềm tin mạnh mẽ nơi Chúa Giê-xu Phục Sinh. Họ chuyên tâm giữ mối tương giao mật thiết với Chúa trong sự cầu nguyện; giữ lời dạy của các sứ đồ, sống trong luật pháp trọn vẹn của Lời Chúa dạy; giữ lễ bẻ bánh để được nhắc nhở về sự thống khổ của Cứu Chúa Giê-xu và sứ mệnh truyền giảng Phúc Âm đã được giao thác cho họ (câu 42). Trong môi trường này, Chúa Thánh Linh tự do thể hiện năng quyền, có nhiều dấu kỳ và phép lạ được thực thi qua các sứ đồ. Việc này khiến mọi người được củng cố niềm tin và yêu kính Chúa ngày càng hơn (câu 43).

Hội Thánh hết lòng tin kính Chúa, không đầu tư cuộc sống trên đất nhưng trên trời. Họ không quan tâm đến việc thâu trữ của cải cho đời này nhưng ưu tiên xây dựng mối quan hệ với Chúa và với nhau. Họ chuyên tâm đến Đền Thờ thờ phượng Chúa, cảm tạ và ca ngợi về ơn lành cứu rỗi Ngài đã ban cho (câu 42, 47). Mọi tín hữu đều là anh chị em trong một đại gia đình mà Chúa Giê-xu làm chủ. Vì thế, họ sẵn lòng chia xẻ cho nhau, bán tài sản của mình và phân phát cho những anh chị em, tùy theo sự cần dùng của từng người (câu 44, 45). Trong sự hiệp nhất và yêu thương, họ đã thật sự sống cảnh thiên đàng trên đất. Nhờ vậy, lời chứng của họ trở nên sống động và thu hút mạnh mẽ những người chưa tin, nhiều người đã trở lại tin nhận Chúa và gia nhập Hội Thánh (câu 47).

Nếu chúng ta có mối liên hệ tốt với Đức Chúa Trời thì chúng ta sẽ có mối liên hệ tốt với nhau, thể hiện qua sự hiệp nhất, yêu thương, và xẻ chia. Những Cơ Đốc nhân sống sẽ sản sinh ra Cơ Đốc nhân, nhiều người được thu hút và được kêu gọi vào Hội Thánh. Hội Thánh của bạn đang ở trong tình trạng nào?

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin Chúa xin tha thứ cho con và Hội Thánh Ngài vì chúng con đã không kính sợ Chúa và yêu thương nhau đủ nên việc làm chứng của chúng con chưa hiệu quả. Xin Cha giúp chúng con ăn năn và hướng đến một Hội Thánh lý tưởng mà Chúa đẹp lòng.

 

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Hê-bơ-rơ 10.

 

Bài trướcHội Đồng Bồi Linh Tại Hội Thánh H’mông Yang Hăn – Tỉnh Đăk Lăk
Bài tiếp theoNgày 26/7/2015: Lời Chúa Vững Lập Đời Đời