Mnơ̆ng Ƀâo Mngưi Pioh Hjăn Kơ Aê Diê – 30/6/2022

836

 

Klei Aê Diê Blŭ: Klei Kbiă 30:34-38

Êlan kliăng: “Hlei pô srăng ngă msĕ snăn čiăng yua kơ ñu pô, brei arăng bi ktlah hĕ ñu mơ̆ng găp djuê Israel.”” (Klei Kbiă 30:38).

Klei êmuh ksiêm mĭn: Si mkra mjing mnâo ƀâo mngưi leh anăn si dưi ba yua? Si drei bi mĭn leh Khua Yang kăm bruă hlue ngă klei mkra mjing mnâo mngưi čiăng thut mnâo ƀâo mngưi? Ya klei hriăm hruê anei brei thâo kơ Aê Diê leh anăn klei Ñu čiăng hlăm klei hdĭp pô?

Phung Israel khăp mkra mjing lu mta mnơ̆ng ƀâo mngưi čiăng mhŭl, thut mnâo ƀâo mngưi. Ƀiădah Aê Diê čiăng mkra mjing sa mta mnâo ƀâo mngưi mdê hjăn pioh kơ Ñu. Aê Diê hưn mdah ƀhĭ klĭ klei mkra mjing mâo: mnơ̆ng ƀâo mngưi stakê, ônika, galbanum, mnơ̆ng ƀâo mngưi mmih leh anăn doh grăp mta srăng mkă hnơ̆ng msĕ leh anăn bi lŭk tui si klei bhiăn pô mkra êa ƀâo mngưi, bi ƀăt hŏng hra, êngeh leh anăn doh jăk. Mta ƀâo mngưi mdê hjăn anei knŏng kyua pioh čuh ti knưl čuh mnơ̆ng ƀâo mngưi grăp hruê hlăm aguah ưm leh anăn tlam čiăng mpŭ kơ Aê Diê doh jăk (Klei Kbiă 30:7). Hlăm hruê bi doh klei soh, mnơ̆ng ƀâo mngưi jing yuôm bhăn snăk, đru kơ Khua Ngă Yang Prŏng dưi răng kriê klei hdĭp pô sĭt ñu mŭt hlăm anôk doh jăk (Bruă Lêwi 16:12-13).

Ăt msĕ si êa bi doh jăk, mta mnâo ƀâo mngưi mdê hjăn anei “jing mnơ̆ng doh jăk snăk”, phung ƀuôn sang mpŭ klei mkra mjing mnâo ƀâo mngưi leh anăn hdră pioh hjăn kơ Aê Diê. Tơdah sa čô mkra mjing mnâo ƀâo mngưi pioh myơr kơ Aê Diê amâo hlue ngă djŏ klei mkra mjing msĕ si Aê Diê ktrâo leh jing ngă soh mjing mnâo ƀâo mngưi mkăn, klă sĭt srăng tŭ klei bi kmhal kjham (Bruă Lêwi 10:1-2). Amâodah hlei pô hlăm phung ƀuôn sang Aê Diê hlue ngă mkra mjing mnơ̆ng ƀâo mngưi hlue si klei mkra mjing anei snăn ăt srăng tŭ klei bi ktlah mơ̆ng phung ƀuôn sang Aê Diê (êlan 38). Aê Diê čuôt klih đei mơ̆ leh brei sa hdră mkra mjing mnơ̆ng ƀâo mngưi mdê hjăn knŏng čiăng yua pioh hjăn kơ Ñu? Boh djŏ brei drei êmuh: Ya ngă anak mnuih čiăng ba yua klei Aê Diê pioh hjăn kơ Ñu? Anak mnuih hŏng klei thâo săng ƀiă amâo dưi thâo săng jih ôh hdră amâodah klei Aê Diê čiăng. Brei drei hdơr Aê Diê jing Pô kiă kriê, Ñu jing khua mơ̆ng djăp klei mkra mjing leh anăn Ñu mâo jih jag klei dưi ba yua dŭm mnơ̆ng dhơ̆ng Ñu hlue si Ñu čiăng. Khădah snăn, ya klei Aê Diê kčah leh ba klei tŭ dưn kơ phung ƀuôn sang Ñu. Grăp blư̆ klei yăl dliê kơ anak mnuih lĕ hlăm klei soh mñă kơ drei kơ anôk pô dôk čiăng gưt jih klei bhiăn Aê Diê kčah leh.

Êngao anăn, mnâo ƀâo mngưi đung phiơr jing bi hmô kơ klei wah lač, bi mni leh anăn hơêč hmưi myơr kơ Aê Diê. Djăp klei guh kơang, mpŭ mni brei dưi myơr kơ Aê Diê Tlâo Yang. Hruê anei, drei dưi mâo lu êbâo mnâo ƀâo mngưi Aê Diê brei hlăm lăn êa dliê kmrơ̆ng. Brei hdơr knga kơ Aê Diê leh anăn thâo ksiêm răng ai tiê pô, đăm dlăng hơaĭ mang ôh kơ klei bhiăn Aê Diê amâodah bi mmiă klei guh kơang Aê Diê hŏng ya mta hdră.

Drei tuôm thâo mơ̆ klei jăk mơak sĭt jih ai tiê drei gưt klei bhiăn Aê Diê?

Wah lač: Ơ Khua Yang, kâo bi mni lač jăk kơ Aê Diê lu snăk kyua mjing leh lu mnâo ƀâo mngưi hlăm lăn ala čư̆ êa kơ kâo! Akâo kơ Ih đru kâo thâo hdơr, huĭ mpŭ kơ Aê Diê leh anăn jih klei hdĭp gưt asăp msĕ si mnơ̆ng ƀâo mngưi phiơr truh kơ anôk guh kơang Ih.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Klei Mmuñ Hđăp 101:1-8; 102:1-17

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: radioelansitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcHmoov Tshuaj Tsw Qab Pub Rau Tus Tswv – 30/6/2022
Bài tiếp theoHương Thánh Dành Riêng Cho Chúa – 30/6/2022