Lời Cầu Nguyện Cho Một Năm Mới

6532

Lạy Cha và là Đức Chúa Trời của chúng con, khi đứng trước thềm năm mới, chúng con thú nhận chúng con cần đến sự hiện diện, sự dẫn dắt của Ngài khi chúng con đối diện với tương lai.

Mỗi chúng con đều có niềm hy vọng và mong ước cho một năm mới trước mặt chúng con, nhưng chỉ mình Ngài mới biết điều gì cần cho chúng con và chỉ mình Ngài mới có thể ban cho chúng con sức mạnh và sự khôn ngoan cần thiết để đối phó với những thách thức của năm mới này. Vì thế, xin giúp chúng con khiêm nhường đặt tay chúng con trong tay Chúa và tin cậy Ngài, tìm kiếm ý muốn của Ngài cho cuộc sống chúng con trong suốt năm mới này.

Giữa những bất ổn của cuộc đời trong những ngày sắp đến, xin cho chúng con tin chắc vào sự vững bền của tình yêu không dời đổi của Ngài.

Giữa những thất vọng và đau thương không thể tránh khỏi của cuộc đời, xin giúp chúng con xoay hướng về Ngài để nhận được sự bình an và yên ủi mà chúng con có cần.

Giữa những cám dỗ và tính bướng bỉnh muốn chạy theo ý riêng của chúng con, xin giúp chúng con không lạc lối nhưng can đảm để làm điều đúng, đẹp lòng Ngài dù phải trả bất cứ giá nào.

Và giữa những bận rộn và mưu cầu mỗi ngày trong công việc, xin mở mắt chúng con nhìn thấy những đau buồn và bất công của thế giới thương đau và giúp chúng con bày tỏ lòng thương xót và hy sinh đối với những người tứ cố vô thân cần sự giúp đỡ. Xin cho chúng con có thể cầu nguyện như tác giả Thi Thiên ngày xưa: “Lạy Đức Giê-hô-va, xin dạy con bước theo luật lệ của Chúa, thì con sẽ tuân giữ cho đến cuối cùng” (Thi 119:33).

Chúng con cầu nguyện cho đất nước chúng con và những người lãnh đạo trong thời kỳ khó khăn này, và cho những ai đang tìm kiếm để mang lại hòa bình và công lý cho thế giới đầy hiểm họa và rối ren của chúng con. Chúng con đặc biệt cầu nguyện xin Chúa bảo vệ những người đang phục vụ trong quân đội, và chúng con cám ơn Chúa về tinh thần hy sinh để bảo vệ sự tự do cho chúng con, ngay cả phải trả giá bằng cả mạng sống mình. Xin Chúa cũng ở với gia đình của họ và giúp họ tin chắc vào tình yêu và sự chăm sóc của Ngài cho họ.

Xin cho dân tộc chúng con biết đoàn kết và ban cho chúng con một khải tượng lớn hơn về những gì Ngài muốn chúng con hướng tới. Lời Chúa nhắc nhở chúng con rằng: “Phước cho nước nào có Giê-hô-va làm Đức Chúa Trời mình…” (Thi 33:12)

Khi nhìn lại năm qua, chúng con cảm tạ Chúa về phước lành của Ngài ban cho chúng con mặc dù chúng con không xứng đáng nhận. Xin đừng bao giờ để chúng con tự phụ về những phước lành trong quá khứ và quên đi sự thương xót của Ngài đối với chúng con nhưng khiến chúng con biết ăn năn và tái hứa nguyện với Chúa rằng chúng con sẽ tôn Ngài làm nền tảng và trung tâm điểm của đời sống chúng con.

Vì thế, lạy Chúa của chúng con, chúng con cám ơn Chúa về lời hứa và niềm hy vọng cho năm mới này, và  chúng con hướng về  tương lai với mong ước và đức tin nơi Ngài. Con cầu xin những điều này trong danh của Chúa và Cứu Chúa chúng con, Đấng ban cho chúng con niềm hy vọng ở đời này và đời sau nhờ sự chết và sự sống lại của Ngài. A-men!

Mục sư Billy Graham (2008)

Trịnh Phan dịch

Nguồn: https://billygraham.org/story/billy-grahams-prayer-for-the-new-year-4/