Klei Mmuñ Bi Mni Kơ Klei Bi Mtlaih – 20/12/2021

1383

Klei Aê Diê Blŭ: Y‑Êsai 12:1-6

Êlan kliăng: “Sa ƀĕ kƀiêng srăng čăt mơ̆ng phŭn Y‑Yêsê, leh anăn sa ƀĕ Adhan srăng čăt mơ̆ng agha ñu leh anăn mboh.” (Y‑Êsai 11:1).

Klei êmuh ksiêm mĭn: Ya klei Aê Diê čiăng drei bi mni kơ Ñu? Ya klei drei thâo Aê Diê ngă leh kơ pô? Ya bruă Aê Diê iêu mthưr phung ƀuôn sang ƀuôn Siôn ngă? Drei dôk ngă ya mta klei Aê Diê mtă mơ̆?

Hlăm hdruôm hră Y‑Êsai kdrêč 11, Khua pô hưn êlâo Y‑Êsai lač leh klei hưn êlâo kơ Ƀuôn Ala Mtao mơ̆ng Yang Mêsi. Ñu lač kơ “Phŭn agha Yang Mêsi”, “Klei bi êdah leh anăn klei Yang Mêsi kiă kriê”, “Dŭm mta Yang Mêsi srăng ngă kơ phung ƀuôn sang Ñu”. Hdruôm hră Y‑Êsai kdrêč 12 jing klei mmuñ mơ̆ng phung mâo leh klei Aê Diê bi mtlaih, boh phŭn klei mmuñ anei mâo tlâo kdreč. Tal sa, thâo kral ênoh yuôm mơ̆ng klei bi mtlaih (êlan 1), drei hlăk dôk ti gŭ klei Aê Diê ngêñ, ƀiădah Aê Diê wĭr phă mkăn čiăng amâo dlăng ôh hlăm klei soh phung drei, Ñu brei kơ drei sa klei găl čiăng dưi bi mlih. Tal dua, thâo săng dŭm klei dưi mơ̆ng klei bi mtlaih (êlan 2-3), dôk hlăm klei bi mtlaih drei hơĭt nanao ai tiê leh anăn amâo srăng huĭ hyưt ôh kyua Aê Diê jing Yêhôwa Aê Diê pô ktang, jing Pô đru kơ drei. Drei srăng hơ̆k mơak nanao hlăm klei bi mtlaih Aê Diê. Tal tlâo, bruă brei phung dưi tŭ mă leh klei bi mtlaih ngă (êlan 4-6), bruă ngă anăn jing brei hiu hưn Anăn Khua Yang kơ jih jang djuê ana kyua Anăn Ñu năng mpŭ mni, drei dưi iêu mthưr brei mpŭ mni kơ Aê Diê leh anăn brei jih lăn ala thâo kơ klei guh kơang Ñu. Aê Diê iêô mthưr hlei jing phung ƀuôn sang Siôn brei ur hơ̆k hlăm klei mơak kyua dưi dôk hlăm klei Aê Diê bi mtlaih.

Lu phung đaŏ kơ Krist hruê anei msĕ si ăt ka thâo săng ôh ênoh yuôm kơ klei bi mtlaih. Brei drei hdơr drei hlăk dôk hlăm klei soh leh anăn tŭ klei Aê Diê bi kmhal, ƀiădah Khua Yang Yêsu tŭ ư hriê ti lăn ala anei duah leh anăn bi mtlaih drei, brei mmuñ bĕ klei mmuñ bi mni msĕ si Khua pô hưn êlâo Y‑Êsai mmuñ leh đưm dih hlăm Y‑Êsai 12:1ač: “Kâo srăng bi mni kơ ih, Ơ Yêhôwa…” hlăm jih klei hdĭp kâo. Hlăm yan bi hdơr Khua Yang Yêsu trŭn ti lăn ala thŭn anei, tơdah drei ăt dôk hlăm klei rŭng răng, luč klei čang hmăng, tơdah drei amâo mơak ôh kơ ya klei drei dôk mâo, brei dlăng kơ hđeh điêt Yêsu dôk hlăm hip rơ̆k krô, anăn jing mnơ̆ng yuôm bhăn hĭn Aê Diê brei leh kơ drei. Drei amâo djŏ knŏng mmuñ klei mmuñ bi mni hruê Noel hŏng ƀăng êgei ôh ƀiădah ăt mmuñ bi mni hŏng jih klei hdĭp drei čiăng bi êdah kơ phung riêng gah pô kơ Khua Yang Yêsu Krist jing Aê Diê, Ñu trŭn leh ti lăn ala ba klei bi mtlaih kơ jih jang anak mnuih. Anei jing klei pap leh anăn ăt jing bruă ngă mơ̆ng phung ƀuôn sang Siôn, mơ̆ng grăp čô drei hruê anei.

Drei dôk mmuñ klei mmuñ bi mni kơ Aê Diê kyua Ñu mtlaih drei mơ̆ng klei soh mơ̆? Ya jing boh phŭn klei diih mmuñ? Klei mmuñ anăn ngă kơ pô mkăn thâo săng thiăm kơ Aê Diê mơ̆?

Wah lač: Ơ Khua Yang Yêsu, kâo bi mni lač jăk kơ Ih kyua Ih hriê leh ti lăn ala anei čiăng duah leh anăn bi mtlaih kâo, akâo kơ Ih brei kơ kâo hdĭp mơak hlăm Khua Yang leh anăn jih ai tiê hiu hưn Anăn Ih kơ phung riêng gah dưi thâo.

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đaŏ Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: radioelansitnik@gmail.com

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: II Bruă Mtao 17:34 – 18:18

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcZaj Nkauj Txog Kev Cawm Dim – 20/12/2021
Bài tiếp theoBài Ca Của Sự Cứu Chuộc – 20/12/2021