Klei Ktang Mơ̆ng Dua Gưl Ênuk – 10/12/2023

2523

 

Klei Aê Diê Blŭ: Klei Bi Hriêng 20:29

Êlan kliăng: “Klei ktang phung êkei hlăk ai jing klei guh kơang diñu, ƀiădah ƀŭk kô̆ jing kdrăp kơ phung mduôn.” (Klei Bi Hriêng 20:29)

Klei êmuh ksiêm mĭn: Ya jing klei ktang mơ̆ng phung mduôn leh anăn mơ̆ng phung hlăk ai? Si klei bi djŏ tuôm ti krah klei mdê gưl ênuk? Si klei ih mkŏ mdơ̆ng klei bi mguôp leh anăn bruă ngă ti krah gưl ênuk mdê hlăm găp djuê leh anăn hlăm Phung Sang Aê Diê?

Grăp gưl ênuk, phung mduôn amâodah phung hlăk ai mâo sơăi anôk ktang. Phung mduôn mâo lu klei bi knal mơ̆ng klei dưi wăt klei dlưh lĕ, mâo klei thâo mĭn mkăm pioh hlăm klei hdĭp găn lu thŭn mlan. Boh blŭ “ƀŭk kô̆” čiăng lač amâo djŏ knŏng kơ klei mduôn khua ƀiădah wăt kơ klei digơ̆ hdĭp thâo mĭn, kpă ênô brei kơ phung hlăk ai thâo “mpŭ”, msĕ si klei mtao Y‑Salômôn čih leh: “Ƀŭk kô̆ jing đuôn mtao klei guh kơang, arăng mâo klei anăn hŏng klei hdĭp kpă ênô.” (Klei Bi Hriêng 16:31). Bi mklăk wĭt, ai ktang phung hlăk ai jing klei guh kơang diñu, klei mơak mơai diñu. Hŏng ai ktang anăn, phung hlăk ai srăng mâo lu mông myun dưi tŭ jing hlăm hdră bruă diñu. Mphŭn dô, Y‑Yôsuê ruah leh phung kahan hlăk ai jhŏng ktang nao bi blah hŏng phung roh: “Snăn Y‑Yôsuê kgŭ mbĭt hŏng jih jang mnuih bi blah čiăng đĭ nao kơ ƀuôn Ahi. Y‑Yôsuê ruah tlâo pluh êbâo čô mnuih jhŏng ktang, tiŏ digơ̆ nao êjai mlam.” (Y‑Yôsuê 8:3).

Dua pruê̆ blŭ bi drơ̆ng mbĭt hlăm êlan 29 pioh yua čiăng bi êdah klă dŭm anôk ktang leh anăn klei bi mguôp bi knang ti krah dua gưl ênuk. Phung hlăk ai čiăng snăk mâo klei bi knal mơ̆ng phung mduôn khua, leh anăn phung mduôn čiăng snăk kơ ai ktang phung hlăk ai. Klei hdĭp kpă ênô, thâo mĭn phung aê aduôn amĭ ama ba klei mơak mơai kơ phung anak čô, leh anăn klei tŭ jing phung anak čô ăt ba klei jăk mơak kơ aê aduôn mơh: “Phung čô čĕ jing đuôn mtao kơ phung mduôn, leh anăn amĭ ama jing klei guh kơang kơ phung anak diñu.” (Klei Bi Hriêng 17:6). Klei mtô thâo mĭn mơ̆ng mtao Y‑Salômôn brei ƀuh jih dua gưl thŭn, phung mduôn leh anăn phung hlăk ai jing yuôm sơăi kơ Khua Yang leh anăn mâo klei bi knang mbĭt nanao.

Phung đăo brei thâo kral anôk jing leh anăn bruă klam pô hlăm grăp gưl thŭn mdê mdê. Phung mduôn khua brei ngă klei bi hmô kơ phung hlăk ai hlăm knhuah hdĭp thâo khăp, doh jăk. Kdlưn hĭn kơnăn, brei phung mduôn khua mtô lač, kah mbha klei pô bi knal kơ klei pap Khua Yang brei leh anăn dŭm klei hriăm kơ klei đăo, wăt klei dưi klei lĕ hlăm klei hdĭp pô kơ phung hlăk ai. Mklăk wĭt, phung hlăk ai brei thâo bi mđĭ hĭn ai ktang ênuk hlăk ai, hur har hriăm hră mơar, bruă mă leh anăn hŏng jih ai tiê ngă bruă. Brei phung hlăk ai thâo luă gŭ êmuh ksiêm hriăm klei ktrâo atăt mơ̆ng phung gưl ênuk êlâo. Bi êdah klei thâo mpŭ kơ aê aduôn amĭ ama hlăm gŏ sang găp djuê leh anăn phung mduôn hlăm Phung Sang Aê Diê. Klei mă bruă hrăm mbĭt jih dua gưl ênuk ba hriê klei khăp, klei jăk mơak hlăm gŏ sang găp djuê, klei rŭ mdơ̆ng, bi mđĭ kyar hlăm Phung Sang Aê Diê leh anăn hlăm ƀuôn sang.

Si ngă drei mpŭ, tŭ jum, leh anăn đru rŭ mdơ̆ng phung mdê gưl ênuk hŏng pô mơ̆?

Wah lač: Ơ Khua Yang, akâo Ih pap brei kơ kâo kyua amâo bi mguôp jăk hŏng phung mdê gưl thŭn hŏng kâo. Akâo Khua Yang brei kâo mâo klei khăp, klei thâo mĭn leh anăn klei luă gŭ hlăm klei hdĭp čiăng hrăm mbĭt mkŏ mdơ̆ng klei bi mguôp ti krah phung mduôn leh anăn phung hlăk ai, hrăm mbĭt mă bruă čiăng bi mđĭ bruă Khua Yang. Kâo wah lač hlăm Anăn Khua Yang Yêsu Krist, Amen.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: II Y‑Pêtrôs 2

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: elankleisitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcQhov Zoo Ntawm Ob Tiam Neeg – 10/12/2023
Bài tiếp theoĐiểm Mạnh của Hai Thế Hệ – 10/12/2023