Klei Bi Juh Hlăm Klei Knap Mñai – 14/6/2024

2002

 

Klei Aê Diê Blŭ: II Têsalônik 1:5-10

Êlan kliăng:čiăng kơ Aê Diê brei kơ diih klei năng kơ ƀuôn ala mtao Aê Diê, kyua ƀuôn ala mtao anăn diih dôk tŭ klei knap mñai” (II Têsalônik 1:5b)

Klei êmuh ksiêm mĭn: Ya ngă Aê Diê ăt lui phung đăo ti ƀuôn Têsalônik dôk hlăm klei knap mñai? Si ngă Aê Diê srăng mgang phung tŭ klei knap mñai kyua Ñu? Si ngă klei bi juh drei mâo tơdah bi tlă anăp hŏng klei knap mñai, klei lông dlăng?

Dôk ti anăp klei phung đăo ti ƀuôn Têsalônik dôk kjăp leh anăn hriê kơ prŏng hlăm klei đăo ti krah klei arăng ngă jhat. Khua ƀĭng kna Y-Pôl ha blŭ snei, “Klei anăn bi knăl sĭt kơ klei Aê Diê phat kđi kpă” (êlan 5). Ñu lač jih jang klei knap mñai digơ̆ tŭ jing klei Aê Diê brei digơ̆ tŭ. Aê Diê yua klei arăng ngă jhat čiăng bi hriăm mjuăt klei đăo phung đăo ti ƀuôn Têsalônik. Sa nah mkăn, klei knap mñai digơ̆ tŭ jing “kyua ƀuôn ala mtao anăn diih dôk tŭ klei knap mñai” (êlan 5). Digơ̆ tŭ klei knap mñai čiăng grăp hruê jing msĕ si Khua Yang hĭn, čiăng năng mă tŭ klei hdĭp hlŏng lar. Hŏng klei arăng ngă jhat, klei knap mñai digơ̆ tŭ, phung đăo ti ƀuôn Têsalônik dôk kjăp hĭn hlăm klei đăo, gĭr hlăm djăp mta klei, leh anăn bi êdah klei digơ̆ dôk sĭt suôr hŏng Khua Yang. Anăn jing klei Aê Diê kñăm čiăng leh anăn jing klei Khua ƀĭng Y-Pôl čiăng snăk mơh kơ Phung Sang Aê Diê Ñu.

Ƀiădah lĕ, Aê Diê jing Pô Kpă Ênô, Ñu srăng mgang brei kơ digơ̆ hŏng tlâo mta klei. Tal sa, “Aê Diê mĭn jing djŏ bi wĭt klei knap mñai kơ phung bi knap diih” (êlan 6). Phung bi knap phung đăo srăng tŭ klei bi kmhal, kyuadah diñu “amâo thâo kral Aê Diê ôh leh anăn amâo gưt ôh kơ klei mrâo mrang jăk Khua Yang drei Yêsu” (êlan 8). Aê Diê tha lui măng ai si klei soh čiăng ngă hlăm klei hdĭp diñu jing msĕ si sa klei bi kmhal, “Kyuanăn Aê Diê jao diñu kơ klei čhŏ mrŏ tui si ai tiê diñu tluh, tơl diñu yua asei mlei diñu pô ngă klei bi hêñ hdơ̆ng diñu” (Rôm 1:24). Leh anăn hlăm hruê Khua Yang lŏ hriê “diñu srăng tŭ klei bi kmhal klei rai tuč hlŏng lar, leh anăn klei arăng suôt kbưi mơ̆ng anăp Khua Yang leh anăn mơ̆ng klei guh kơang klei myang Ñu” (êlan 9). Tal dua, Aê Diê brei phung tŭ klei knap mñai kyua Ñu dưi “mdei mbĭt hŏng hmei…” (êlan 7). Êjai ară anei hin, digơ̆ srăng tuôm hŏng klei knap mñai, klei arăng ngă jhat, ƀiădah sĭt nik digơ̆ srăng mă tŭ klei mdei hlăm hruê Khua Yang Yêsu lŏ hriê. Tal tlâo, sĭt nik Khua Yang Yêsu srăng lŏ hriê, leh anăn klei đăo đĭ hriê kơ prŏng digơ̆ srăng bi guh kơang kơ Anăn Khua Yang, jih jang mnuih srăng mpŭ mni kơ Khua Yang kyuadah digơ̆ đăo leh kơ klei Khua ƀĭng kna Y-Pôl hưn (êlan 10).

Aê Diê drei Pô kpă ênô ƀuh jih klei knap mñai, klei arăng ngă jhat grăp čô drei dôk bi tlă anăp. Khua Yang čiăng bi hriăm mjuăt drei hlăm klei knap mñai msĕ si mah bi doh leh hŏng pui čiăng kơ klei đăo drei jing kjăp hĭn, năng mŭt hlăm Ƀuôn Jăk hlăm hruê Khua Yang Yêsu lŏ hriê. Drei mâo klei bi juh prŏng snăk kyuadah drei thâo klei kñăm čiăng kơ klei hdĭp drei jing klei hdĭp hlŏng lar, kyuanăn klei knap mñai, klei arăng ngă jhat ară anei hin jing knhuang dôk bi hriăm mjuăt čiăng kơ hruê knhal tuč drei dưi dôk mdei hlăm Ƀuôn Jăk Aê Diê.

Drei dôk kjăp hŏng Khua Yang mơ̆ tơdah tuôm hŏng klei knap mñai, klei arăng ngă jhat?

Wah lač: Ơ Khua Yang, lač jăk kơ Ih kyuadah kâo thâo klei kñăm čiăng kơ klei hdĭp kâo jing klei hdĭp hlŏng lar. Đru kâo hdơr Ih ăt nao mbĭt hŏng kâo, leh anăn kăp mgang kâo. Čiăng kơ kâo dôk kjăp hlăm klei đăo, leh anăn bi juh jih jang phung dôk hlăm klei knap mñai, klei arăng ngă jhat. Kâo wah lač hlăm Anăn Khua Yang Yêsu Krist. Amen.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Klei Yap 6

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: elankleisitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcKev Txhawb Zog Thaum Ntsib Teebmeem – 14/6/2024 
Bài tiếp theoSự An Ủi Trong Hoạn Nạn – 14/6/2024