Hoài Niệm Ơn Chúa – 17/1/2018  

1973

 

Nê-hê-mi 8:13-18

13 Qua ngày thứ hai, các trưởng tộc của cả dân sự, những thầy tế lễ, và người Lê-vi, đều nhóm lại bên E-xơ-ra, là người thông giáo, đặng chú ý nghe các lời của luật pháp. 14 Chúng thấy có chép trong luật pháp rằng Đức Giê-hô-va cậy Môi-se phán rằng dân Y-sơ-ra-ên phải ở trong nhà lều đương lúc lễ tháng bảy; 15 và chúng phải hô truyền trong các thành và tại Giê-ru-sa-lem nghe, rằng: Hãy đi kiếm trong núi những nhánh ô-li-ve và nhánh ô-li-ve rừng, những nhánh cây sim, những tầu lá kè, và những nhánh cây rậm, đặng làm những nhà lều, y như đã chép. 16 Dân sự bèn đi ra đem các lá ấy về, mỗi người đều làm nhà lều trên nóc nhà mình, ngoài sân mình, trong hành lang của đền Đức Chúa Trời, nơi phố của cửa Nước, và nơi phố của cửa Ép-ra-im. 17 Cả hội chúng của những kẻ bị bắt làm phu tù được trở về bèn cất những nhà lều, và ở trong đó. Từ đời Giô-suê, con trai của Nun, cho đến ngày ấy, dân Y-sơ-ra-ên chẳng có làm gì giống như vậy. Bèn có sự rất vui mừng. 18 Mỗi ngày, từ ngày đầu cho đến ngày chót, người đọc trong sách luật pháp của Đức Chúa Trời. Chúng ăn lễ bảy ngày; còn qua ngày thứ tám, có một lễ trọng thể, tùy theo luật lệ. 

Câu gốc: “Dân sự bèn đi ra đem các lá ấy về, mỗi người đều làm nhà lều trên nóc nhà mình, ngoài sân mình, trong hành lang của đền Đức Chúa Trời, nơi phố của cửa Nước, và nơi phố của cửa Ép-ra-im” (câu 16).

Câu hỏi suy ngẫm: Sách luật pháp dạy dân Chúa phải làm gì trong Lễ Lều tạm? Mục đích của kỳ lễ là gì? Dân Chúa đã đáp ứng thế nào khi nghe mệnh lệnh Chúa dạy? Khi nhìn về những năm tháng theo Chúa, bạn nhìn thấy Chúa đã làm những gì cho cuộc đời mình?

Đây là thời điểm dân Y-sơ-ra-ên tái kỷ niệm Lễ Lều tạm khi họ nghe đọc các lời luật pháp phán dặn. Để kỷ niệm Lễ Lều tạm, dân Y-sơ-ra-ên cần đi kiếm những nhánh lá cây ô-li-ve, nhánh cây sim, những tầu lá kè và những nhánh cây rậm để dựng thành những căn lều. Dân Chúa sẽ ở trong những căn lều đó suốt kỳ lễ. Mục đích của Lễ Lều tạm là giúp dân Y-sơ-ra-ên nhớ lại cách mà Chúa đã giải cứu dân tộc họ thoát khỏi xứ Ai Cập. Họ cũng cần nhớ lại khoảng thời gian bốn mươi năm dài hun hút mà tổ tiên họ đã phải sống trong những căn lều ở hoang mạc. Hay nói cách khác, kỳ lễ là cơ hội giúp dân Y-sơ-ra-ên nhìn về quá khứ và biết được sự bảo vệ và dẫn dắt của Chúa trên dân tộc họ theo dòng thời gian. Dẫu có những lúc dân Y-sơ-ra-ên phải trải qua những kinh nghiệm đau thương vì cớ không vâng phục Chúa, nhưng chỉ cần họ sống đúng và làm theo những gì Chúa dạy thì họ sẽ kinh nghiệm được sự đồng hành của Chúa trong những nguy biến của dân tộc mình. Điều đặc biệt được nhắc đến trong phân đoạn Kinh Thánh này là, từ thời ông Giô-suê đến thời điểm này, dân Y-sơ-ra-ên đã không giữ kỷ niệm Lễ Lều tạm. Điều này một lần nữa cho chúng ta thấy, đã có một khoảng thời gian dài dân Y-sơ-ra-ên sống xa cách Chúa là dường nào! Thế nên, giờ đây khi được nghe các thầy thông giáo đọc về mệnh lệnh của Chúa trong sách luật pháp về kỳ Lễ Lều tạm, dân Y-sơ-ra-ên đã đáp ứng hết sức tích cực trước sự dạy dỗ của Lời Chúa. Dân Y-sơ-ra-ên không chỉ có cảm động và khóc, hay chỉ hiểu và nhận ra họ cần làm gì khi nghe Lời Chúa dạy, mà còn làm theo đúng y như Lời Chúa dặn, thể hiện lòng vâng phục của họ đối với Chúa.

Trong hành trình theo Chúa, chắc chắn chúng ta đều trải nghiệm những điều lạ lùng mà Chúa đã làm trên bản thân và cả gia đình mình. Chúng ta cần có thời gian để hoài niệm về những bước ngoặc ấy, nhằm giúp chúng ta luôn sống với lòng biết ơn vì cớ sự bảo vệ và chăm sóc của Chúa trong suốt những năm tháng thăng trầm của cuộc đời. Và cách tốt nhất của một đời sống biết ơn là hãy luôn sống và làm theo những gì Chúa phán dạy, như cách dân Y-sơ-ra-ên đáp ứng với Lời Chúa.

Bạn thường đáp ứng thế nào với Lời Chúa phán dạy?

Cầu nguyện: Lạy Chúa, khi nhìn về quá khứ, con thấy được sự bảo vệ và đồng hành của Ngài trong mọi lúc mọi nơi. Xin dạy con luôn sống vâng phục Chúa, để con tiếp tục đồng hành với Chúa trên những chặng đường phía trước.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Sáng Thế Ký 17.

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

 

Bài trướcKinh Thánh Ưu Tiên Hay Smartphone?
Bài tiếp theoHiệp Nguyện Đầu Năm Tại Tỉnh Ninh Thuận