Hiệp Nguyện Đầu Năm Tại Tỉnh Ninh Thuận

1290

HTTLVN.ORG – Vào lúc 8 giờ ngày 15/1/2018, tại nhà thờ Tin Lành Chi Hội Trường Thọ. Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Ninh Thuận tổ chức hiệp nguyện đầu năm 2018. Về tham dự hiệp nguyện có MS Kiều Bảo Toàn – Trưởng Ban Đại diện, Giáo phẩm, Chấp sự và nhân sự thuộc 23 Chi Hội, Hội Nhánh và Điểm Nhóm trong tỉnh.

MS Đỗ Sơn Thái – Quản nhiệm Chi Hội Trường Thọ chia sẻ Lời Chúa trong I Cô-rinh-tô 3:7-15 với đề tài “Người bạn cùng làm việc với Chúa”. Lời Chúa khích lệ quý tôi con Chúa về vinh dự và nhắc nhở về trách nhiệm của người hầu việc Chúa.

Trong thì giờ hiệp nguyện, các Hội Thánh đã nêu những nhu cầu cần cầu thay như:

HT Gòn: Sớm có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Hội Thánh đã mua để xây dựng nhà Cơ Đốc Giáo Dục.

HT Lập Lá: Hoàn tất thủ tục cấp giấy phép xây dựng và có tài chính để xây dựng tư thất.

HT Trà Giang: Cần có 50 triệu để trả tiền mua đất làm nhà sinh hoạt.

HT Lương Giang: Sớm có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài chính để làm nhà nguyện.

ĐN Bầu Ngứ (người Chăm): Đã chuyển địa điểm sinh hoạt đến nhà sinh hoạt mới của Điểm Nhóm, nhưng đang gặp khó khăn từ chính quyền địa phương.

ĐN Nhị Hà: Chuyển địa điểm sinh hoạt đến nơi mới đã xây dựng và xin công nhận tư cách pháp nhân.

HT Cà Ná: Sớm có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chuyển địa điểm sinh hoạt đến nơi mới đã xây dựng.

ĐN Lợi Hải: Cần có tài chính để sửa chữa nhà sinh hoạt cho thiếu nhi.

Các Điểm Nhóm: Phước Bình, Phước Thắng, Phước Thành tại huyện Bác Ái đang gặp khó khăn trong việc nhóm lại, thờ phượng Chúa. Cầu nguyện cho con cái Chúa tại đây vững vàng trong đức tin và trung tín trong sự nhóm lại.

MS Kiều Bảo Toàn thông báo công tác của TLH năm 2018 và triển khai một số công việc chung trong tỉnh.

Chương trình hiệp nguyện kết thúc lúc 11g30 cùng ngày sau lời chúc phước của MS Gollhow Thin.

 TTV. MS Nguyễn Chí Tín