Djă Păn Mmông Găl Ngă Bruă Mtam – 5/11/2023

2445

 

Klei Aê Diê Blŭ: Bruă Phung Khua Ƀĭng Kna 16:9-15

Êlan kliăng: “Bi jum bĕ hdơ̆ng diih amâo blŭ dŭñ dŭñ ôh.” (I Y‑Pêtrôs 4:9)

Klei êmuh ksiêm mĭn: Ti anôk êpul hiu hưn Klei Mrâo Mrang Jăk Khua ƀĭng kna Y‑Pôl truh leh anăn ya klei diñu ngă leh? Si H’Lidi bi êdah ai tiê mă bruă hlăk leh ñu đăo kơ Khua Yang? Ya mta klei brei mâo hĕ čiăng kơ Khua Yang dưi yua drei ngă bruă bi đru hdơ̆ng drei?

Leh mâo klei bi ƀuh kơ mnuih Masêdôn, êpul hiu hưn Klei Mrâo Mrang Jăk Khua ƀĭng kna Y‑Pôl duah êlan nao ti krĭng Ơ Rôp (Châu Âu) čiăng hiu hưn Klei Mrâo Mrang Jăk. Diñu nao truh ti ƀuôn Philip, tui si klei mưng hlăm hruê Sabat diñu nao ti hang êa krông, jing anôk arăng khăng bi kƀĭn wah lač, leh anăn diñu mtô kơ phung mniê tinăn. Hlăm êpul mniê tinei mâo sa čô mniê anăn gơ̆ H’Lidi, pô čhĭ čhiăm hrah piơk. Ñu jing sa čô hlue klei đăo phung Yuđa, ăt “kkuh mpŭ kơ Aê Diê” (êlan 14). Tơdah leh mđing hmư̆ klei Khua ƀĭng kna Y‑Pôl mtô hưn Klei Mrâo Mrang Jăk, Khua Yang pŏk ai tiê ñu, ñu jing mniê krĭng yŭ êlâo hĭn đăo kơ Khua Yang Yêsu. Êdei tinăn, ñu mbĭt hŏng jih jang phung hlăm sang ñu tŭ klei baptem.

Klei bi knăl êdah kdlưn hĭn hlăm H’Lidi jing leh ñu đăo, leh tŭ klei baptem, ñu djă păn mtam mmông găl, pŏk ai tiê jum drông êpul hiu hưn Klei Mrâo Mrang Jăk. Kyua hŏng klei mtrang mngač mơ̆ng Yang Mngăt Jăk, ñu thâo săng klei êpul hiu hưn kƀah čiăng jêč êdi jing mâo anôk dôk jưh čiăng hiu mtô mblang Klei Mrâo Mrang Jăk yơh, snăn ñu akâo mtam dưi jum drông êpul hiu hưn mŭt dôk jưh hlăm sang ñu. Ñu lač tơdah diih yap kâo jing sĭt suôr hŏng Khua Yang (êlan 15), čiăng lač yap leh ñu jing sa čô đăo kơ Khua Yang, snăn mŭt dôk bĕ hlăm sang ñu. Anei jing sa hdră iêô jak jăk siam êdi tơl pô arăng iêô jak amâo dưi hngah ôh. Tui si dhar kreh ênuk anăn, phung Israel amâo dưi mŭt hlăm sang phung tue ôh. Hĭn mơh, anei jing sang sa čô mniê tue, jing sa klei bi kgăn prŏng snăk yơh. Ƀiădah lĕ, H’Lidi thâo săng mmông anei hlăm Anăn Khua Yang Yêsu, ñu leh anăn êpul hiu hưn jing leh ayŏng amai adei hlăm sa găp djuê prŏng hlăm mngăt. Ñu thâo săng mtam klei bi mguôp hdơ̆ng phung đăo jing leh dŏ Khua Yang, snăn ñu djă păn mmông găl čiăng jum drông phung khua ƀĭng kna mtam. Mơ̆ng klei ñu jum drông êpul hiu hưn Klei Mrâo Mrang Jăk, êdei tinăn sang ñu jing sa anôk pioh bi kƀĭn bŏ hŏng klei jăk mơak (Bruă Phung Khua Ƀĭng Kna 16:40).

Hruê anei mâo lu gŏ sang hmiêt mkăp brei mañ adŭ čhưn amâodah kluôm jih sang dôk digơ̆, pioh ngă anôk kkuh mpŭ kơ phung anak buôn sang Aê Diê hlăk êjai mrâo mkŏ mjing anôk bi kƀĭn, kyuadah Phung Sang Aê Diê ka mdơ̆ng Sang Aê Diê ôh. Anăn jing ai tiê klei mĭn djă păn mmông găl čiăng mă bruă jing yuôm snăk. Tơdah sa čô hmiêt mkăp myơr ñu pô mă bruă kơ Aê Diê, Ñu srăng brei klei pap mă bruă čiăng kơ pô anăn thâo yua ya mta klei ñu mâo pioh mă bruă Aê Diê. Mta klei yuôm jing brei drei mđing uêñ klei kƀah čiăng hdơ̆ng drei, pŏk ai tiê, săn asei pioh mkiêt hruê mmông, prăk kăk, ai ktang, leh anăn pral kdal djă păn mmông găl čiăng ngă bruă. Khua Yang srăng brei klei pap leh anăn mơak yua drei ƀrư̆ hruê ƀrư̆ lu hĭn êjai hlăm klei Ñu brei mă bruă.

Si ngă drei djă păn mơ̆ mmông găl čiăng mă bruă kơ phung mkăn djŏ mmông djŏ anôk?

Wah lač: Ơ Khua Yang, akâo Ih pap brei kơ kâo kyuadah lu blư̆ kâo amâo mđing ôh kơ klei kƀah phung mkăn. Akâo Khua Yang đru kâo pral thâo kral klei kƀah čiăng phung riêng gah, yơr kngan jum drông leh anăn bi đru hdơ̆ng găp hlăm klei khăp Khua Yang. Hlăm Anăn Khua Yang Yêsu Krist, Amen.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Kôlôs 2:4-3:17

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: elankleisitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcTuav Sijhawm Ua Haujlwm Tamsim – 5/11/2023
Bài tiếp theoNắm Bắt Cơ Hội Phục Vụ Ngay – 5/11/2023