Dâng Chúa Điều Tốt Nhất – 13/6/2018 

1985

 

Nê-hê-mi 10:35-39

35 Chúng tôi cũng định mỗi năm đem vật đầu mùa của đất chúng tôi, và các thứ trái đầu mùa của các cây chúng tôi đến đền của Đức Giê-hô-va; 36 lại chiếu theo luật pháp, đem luôn con đầu lòng trong vòng các con trai chúng tôi, và con đầu lòng của súc vật chúng tôi, hoặc chiên hay bò, đến đền thờ Đức Chúa Trời chúng tôi mà giao cho những thầy tế lễ hầu việc trong đền của Đức Chúa Trời chúng tôi. 37 Chúng tôi cũng hứa đem của đầu mùa về bột nhồi của chúng tôi, về của lễ giơ lên, bông trái của các thứ cây, rượu mới, và dầu, mà giao cho những thầy tế lễ, trong các kho tàng của đền Đức Chúa Trời chúng tôi; còn một phần mười huê lợi đất của chúng tôi thì đem nộp cho người Lê-vi; vì người Lê-vi thâu lấy một phần mười trong thổ sản của ruộng đất về các thành chúng tôi. 38 Thầy tế lễ, con cháu của A-rôn, sẽ đi với người Lê-vi, khi họ thâu lấy thuế một phần mười; rồi họ sẽ đem một phần mười của trong thuế một phần mười ấy đến đền của Đức Chúa Trời chúng tôi, để tại nơi phòng của kho tàng. 39 Vì dân Y-sơ-ra-ên và người Lê-vi sẽ đem các của lễ giơ lên bằng lúa mì, rượu, và dầu mới vào trong những phòng ấy, là nơi có các khí dụng của đền thánh, những thầy tế lễ hầu việc, kẻ canh cửa, và những người ca hát. Vậy, chúng tôi sẽ chẳng lìa bỏ đền của Đức Chúa Trời chúng tôi đâu.

“Chúng tôi cũng định mỗi năm đem vật đầu mùa của đất chúng tôi, và các thứ trái đầu mùa của các cây chúng tôi đến đền của Đức Giê-hô-va” (câu 35).

Câu hỏi suy ngẫm: Dân Y-sơ-ra-ên quyết định tái cam kết dâng của lễ gì cho Chúa? Việc tái cam kết dâng hiến ấy bao gồm những lĩnh vực cụ thể nào? Ý nghĩa của việc dâng con đầu lòng hay của lễ đầu mùa là gì? Bạn có quyết định cụ thể nào sau bài học này?

Trong phân đoạn Kinh Thánh này, dân Y-sơ-ra-ên quyết định mỗi năm dâng một phần mười huê lợi của đất vào trong đền thờ của Chúa nhằm có đủ chi phí duy trì sinh hoạt của đền thờ. Ngoài ra, trong sự tái kết ước với Chúa, dân Y-sơ-ra-ên còn hứa rằng sẽ khôi phục lại việc dâng hiến của lễ đầu mùa và dâng con đầu lòng lên cho Chúa y như luật định Chúa truyền dặn. Dân Chúa hứa nguyện rất cụ thể những của lễ mà họ sẽ dâng lên cho Chúa: các thứ trái đầu mùa, bột nhồi, rượu mới, dầu, con trai đầu lòng, con đầu lòng của các loài súc vật. Việc dâng con trai đầu lòng khởi nguyên từ sự kiện lịch sử Chúa giải cứu dân tộc Y-sơ-ra-ên ra khỏi xứ Ai Cập sau tai vạ thứ mười. Chính vì thế dân Y-sơ-ra-ên cần phải tuân theo việc dâng con đầu lòng lên cho Chúa, nhằm nhắc họ luôn nhớ đến việc nhiệm mầu mà Chúa đã làm cho tổ phụ họ (Xuất Ê-díp-tô Ký 13:11-16). Hay việc dâng của lễ đầu mùa cũng là một trong những ngày lễ trọng thể mà Chúa phán dặn dân Y-sơ-ra-ên cần vâng giữ, nhằm bày tỏ tấm lòng biết ơn Chúa thông qua việc dâng lên Chúa của lễ trước nhất và tốt nhất. Việc tái cam kết này giúp dân Chúa một lần nữa có cơ hội ôn lại lịch sử của dân tộc mình, hiểu rõ vì sao họ cần dâng điều tốt nhất cho Chúa, và sống với điều đó. Chúng ta cần học theo gương cam kết dâng hiến của dân Y-sơ-ra-ên, cần hiểu nguồn gốc và ý nghĩa của việc dâng hiến, nhằm tránh tình trạng dâng mà không biết tại sao mình phải dâng, hay do không hiểu đúng ý nghĩa của điều Chúa căn dặn mà chúng ta lại thờ ơ, không làm theo đúng như điều Chúa dạy.

Bài học hôm nay nhắc nhở chúng ta rằng, dâng hiến không đơn thuần chỉ là dành ra một khoản tiền, hay bỏ công sức, thời gian ra làm công việc nào đó cho Chúa. Nhưng điều quan trọng là hiểu rõ mục đích dâng hiến là bởi lòng biết ơn Chúa sâu đậm; và quyết định dâng điều tốt nhất cho Ngài. Chính tấm lòng chân thật và thái độ nghiêm túc của chúng ta sẽ quyết định điều gì là tốt nhất, như tấm gương người đàn bà góa dâng hai đồng tiền trị giá một phần tư xu lên cho Chúa. Vì thế, mỗi lần dâng cho Chúa bất kỳ điều gì, dù lớn hay nhỏ, chúng ta cần tự vấn lòng mình rằng, đây có phải là điều tốt nhất mà mình có hay chỉ là một trong những điều dư thừa còn lại?

Bạn đã dâng điều chi tốt nhất lên cho Chúa chưa?

Lạy Chúa, Ngài là Đấng chu cấp mọi điều trong đời sống con. Xin dạy con luôn sống với lòng biết ơn và luôn dâng cho Chúa những điều tốt nhất mà con có.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Dân Số Ký 5.

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org