Chọn Lựa – 12/7/2021

2244

 

Đa-ni-ên 1:3-16

“Vả, Đa-ni-ên quyết định trong lòng rằng không chịu ô uế bởi đồ ngon vua ăn và rượu vua uống, nên cầu xin người làm đầu hoạn quan để đừng bắt mình phải tự làm ô uế” (câu 8)

Câu hỏi suy ngẫm: Vua Nê-bu-cát-nết-sa đã làm gì với những người trai trẻ Giu-đa? Tại sao họ chỉ đấu tranh về thức ăn? Cơ Đốc nhân thường đối diện với những cám dỗ đồng hóa nào? Làm thế nào bạn giữ mình thánh khiết khi sống trong thế gian?

Với nỗ lực đồng hóa triệt để những người ưu tú nhất trong hoàng tộc Giu-đa thành người Ba-by-lôn, Vua Nê-bu-cát-nết-sa đã cho họ học kiến thức, ngôn ngữ, và cung cấp đồ ăn thức uống. Khi học ngôn ngữ mới, tiếp cận với những kiến thức mới, những người trẻ tuổi vốn hấp thu nhanh những cái mới sẽ rất dễ xem những gì họ được dạy dỗ từ Kinh Thánh là lỗi thời. Ngoài ra, họ còn bị thay đổi tên. Người ta nói “xem mặt đặt tên”, nên tên gọi cũng rất quan trọng. Tên của bốn người trai trẻ này vốn gắn liền với danh xưng của Đức Giê-hô-va, giờ đây bị đổi thành những cái tên liên hệ đến thần của người Ba-by-lôn.

Tuy nhiên, chàng Đa-ni-ên và các bạn không hề chống lại những điều đó. Tên “Giê-hô-gia-kim” có nghĩa là “Đức Giê-hô-va dấy lên”, nhưng chẳng phải Giê-hô-gia-kim đã bị Chúa hạ xuống và phó vào tay Nê-bu-cát-nết-sa đó sao? Chẳng phải sau ba năm học kiến thức, sự khôn ngoan của người Canh-đê, chàng Đa-ni-ên và ba bạn vẫn trung thành với Đức Chúa Trời đó sao? Điều duy nhất chàng Đa-ni-ên không chấp nhận là đồ ăn thức uống vua ban. Vì sao? Trong câu 8 ông đã hai lần dùng từ “ô uế” để nói về vấn đề này. Kiến thức, ngôn ngữ, tên gọi có thay đổi một người hay không tùy vào quyết định chọn lựa của người đó. Còn thức ăn, trong bối cảnh này thì khác. Cả cuộc đời họ đã sống theo luật ăn uống Đức Chúa Trời truyền dạy. Giờ đây họ bị buộc phải ăn chung thức ăn của một vị vua ngoại giáo. Rất có thể những thức ăn này không tinh sạch theo tiêu chuẩn của Chúa, thịt hầu hết đã bị dâng cúng cho thần tượng. Vì thế nếu ăn vào chắc chắn sẽ làm cho họ đi ngược với sự dạy dỗ của Đức Chúa Trời và trở nên ô uế trước mặt Ngài.

Thế gian luôn muốn dùng tất cả những gì có thể để biến Cơ Đốc nhân làm một với nó. Chúng ta vẫn có thể học kiến thức với sự khôn ngoan Chúa cho để phân biệt kiến thức nào giúp chúng ta hiểu biết và quản trị thế giới tự nhiên mà Đức Chúa Trời đã tạo dựng, trân quý các nền văn hóa không đi ngược với niềm tin. Tuy nhiên, trong những kiến thức và quan niệm sống chúng ta học, cần phải tỉnh táo để biết điều nào có thể khiến chúng ta đánh mất sự thánh khiết và niềm tin nơi Chúa. Trong xã hội hiện đại, nhiều người có thể xem quan hệ tình dục đồng tính, “ăn cơm trước kẻng”, phá thai là bình thường. Hoặc sẵn sàng hối lộ để được việc, quay cóp để có điểm cao v.v… Nhưng con dân Chúa phải biết chọn lựa để giữ mình thánh khiết khi sống giữa thế gian.

Có điều nào đang khiến bạn “tự làm ô uế mình” không?

Lạy Chúa, xin giúp con có sự khôn ngoan của Chúa và tỉnh táo để mỗi ngày đưa ra những quyết định chọn lựa đẹp lòng Ngài.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Phục Truyền 26:16-27:26

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/channel/UCaSY8ebjVfMKhPups5jZ9yw

Bài trướcHrŏng Ruah – 12/7/2021
Bài tiếp theoĐăm Wơr Bĭt Aê Diê – 13/7/2021