Bồi Dưỡng Chấp Sự – Giáo Viên Trường Chúa Nhật Tại Bình Định

449

HTTLVN.ORG – Nhận thấy nhu cầu cần phải trang bị Lời Chúa cách vững vàng cho các Chấp sự và Giáo viên Trường Chúa Nhật trong tỉnh, Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Bình Định kết hợp với Ủy ban Cơ Đốc Giáo dục Tổng Liên Hội đã tổ chức khóa huấn luyện với hơn 60 người tham dự. Chương trình được tổ chức vào ngày 15/4/2019 tại nhà thờ Tin Lành Nhơn Thành.

Mục sư Mã Phúc Thanh Tươi, Ủy viên Tổng Liên Hội đã hướng dẫn môn học “Tổng Quan Kinh Thánh”. Xen lẫn những câu chuyện, nhân vật trong Kinh Thánh là bài học áp dụng thực tế trong tình hình Hội Thánh hiện nay. Cùng với những kinh nghiệm hầu việc Chúa của đầy tớ Ngài, các học viên đã hiểu rõ hơn Lời Chúa và cách giải quyết những nan đề trong Hội Thánh. Ai nấy ra về rất thỏa lòng.

Mục sư Mã Phúc Thanh Tươi, Ủy viên Tổng Liên Hội

TTV. MS Nguyễn Ngọc Bình