Hội Đồng Bồi Linh Và Thông Công Phụ Nữ Tin Lành Tỉnh Ninh Thuận Năm 2019.

525

HTTLVN.ORG – Vào lúc 08 giờ ngày 08/03/2019, tại nhà thờ Chi hội Tin Lành Phan Rang. Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Ninh Thuận đã tổ chức Hội đồng Bồi linh và Thông công phụ nữ Tin Lành tỉnh Ninh Thuận năm 2019 với Chủ đề “Học Biết Chúa”.

Có khoảng 650 chị em phụ nữ thuộc các Hội thánh Tin Lành trong toàn tỉnh về tham dự.

Mục sư Nguyễn Thế Hiển Ủy viên Tổng Liên Hội – Chuyên trách Ủy Ban Phụ nữ Tổng Liên Hội về tham dự và giảng Lời Chúa cho Hội đồng.

Sau lời chào mừng và giới thiệu của phu nhân MS Nguyễn Chí Tín. MS Kiều Bảo Toàn Trưởng Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Ninh Thuận cầu nguyện xin Chúa tể trị và ban phước trên Hội đồng.

MS Nguyễn Thế Hiển giảng Lời Chúa trong thơ I Giăng 1:1-10. Câu gốc I Giăng 1:1 “Điều có từ trước hết, là điều chúng tôi đã nghe, điều mắt chúng tôi đã thấy, điều chúng tôi đã ngắm và tay chúng tôi đã rờ, về Lời sự sống.” khích lệ chị em giữ mối thâm giao với Chúa bằng sự từng trải cá nhân: nghe, thấy, ngắm, rờ, với lòng khát khao Chúa, ham thích học Lời Chúa để Chúa đẹp lòng và sống xứng đáng với địa vị người nữ trong nhà Chúa.

Phu nhân MS Nguyễn Thế Hiển tâm tình với chị em qua chủ đề “Sẵn Lòng Hiến Dâng” nương trên Lời Chúa trong thơ I Cô-rinh-tô 1:26-28; Rô-ma 12:1 khích lệ chị em dâng tấm lòng, tâm trí, thì giờ và những gì mình có cho Chúa để thờ phượng và hầu việc Chúa.

Phu nhân MS Đỗ Sơn Thái và bà My Lan Trưởng ban Phụ nữ Chi Hội Lập Lá cầu nguyện đáp ứng Lời Chúa

 Ngoài thì giờ được nghe Lời Chúa, chị em còn được thông công với nhau qua tiết mục Đố Kinh Thánh và được Bác sĩ nha khoa Võ Thị Hồng Thanh tư vấn về Chăm Sóc Sức Khỏe Răng Miệng.

Hội đồng Bồi linh và Thông công phụ nữ Tin Lành tỉnh Ninh thuận năm 2019 kết thúc vào lúc 16 giờ 30 cùng ngày sau lời cầu nguyện của MS Nguyễn Chí Tín và chúc phước của MS Nguyễn Thế Hiển.

TTV. MS Nguyễn Chí Tín

CTV. TĐ. Vũ Hoàng Thiên Ân

Mục sư Ng Thể Hiển giảng Lời Chúa
Các ban hát tôn vinh Chúa

Phu Nhân Mục sư Nguyễn Thế Hiển tâm tình