Chủ Động Giữ Sự Hiệp Nhất – 5/6/2019

1916

 

Ê-phê-sô 4:1-3

1 Vậy, tôi là kẻ tù trong Chúa, khuyên anh em phải ăn ở một cách xứng đáng với chức phận mà Chúa đã gọi anh em, 2 phải khiêm nhường đến điều, mềm mại đến điều, phải nhịn nhục, lấy lòng thương yêu mà chìu nhau,3 dùng dây hòa bình mà giữ gìn sự hiệp một của Thánh Linh. 

Câu gốc: “Phải khiêm nhường đến điều, mềm mại đến điều, phải nhịn nhục, lấy lòng thương yêu mà chiều nhau, dùng dây hòa bình mà giữ gìn sự hiệp một của Thánh Linh” (câu 2-3).

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô khuyên các tín hữu ở Ê-phê-sô phải sống như thế nào? Họ cần phải thực hành những phẩm hạnh nào? Yếu tố quan trọng để gìn giữ sự hiệp nhất bắt nguồn từ đâu? Chúng ta chủ động giữ sự hiệp nhất với người khác như thế nào?

Đức Chúa Trời đã chọn và kêu gọi mỗi Cơ Đốc nhân trở thành những sứ giả của Ngài trên đất. Tại đây, mặc dù Sứ đồ Phao-lô đang ở trong nhà tù La Mã vì danh Chúa, ông vẫn tha thiết nài khuyên các tín hữu tại Ê-phê-sô nhớ lại sự kêu gọi cùng với những ơn Chúa ban cho, nhằm khuyên họ phải sống xứng đáng với những gì Chúa đã kêu gọi họ (câu 1). Tiếp theo lời nài khuyên, ông liệt kê ra những phẩm hạnh cần thiết mà mỗi tín hữu phải học tập và thực hành mỗi ngày để có nếp sống xứng đáng trước mặt Chúa. Ông dùng từ “phải” như là một mệnh lệnh bắt buộc mỗi người “phải làm” trong tinh thần chủ động. Mỗi Cơ Đốc nhân phải chủ động học tập sống hết sức khiêm nhường, mềm mại, nhịn nhục, và chịu đựng lẫn nhau trong tình yêu thương (câu 2). Cuối cùng, ông khuyên mỗi người phải cố gắng duy trì sự hiệp nhất của Thánh Linh bằng sợi dây hòa bình, bằng cách phải ăn ở hòa thuận gắn bó với nhau (câu 3). Xây dựng sự hiệp nhất là một trong những công việc của Đức Thánh Linh. Tuy nhiên, Chúa không ép buộc chúng ta phải sống theo ý Ngài như một người máy, mà Ngài muốn mỗi chúng ta phải bằng lòng tự nguyện để cho Ngài hành động trong đời sống, và luôn cố gắng nỗ lực gìn giữ sự hiệp nhất của Ngài trong tinh thần hòa thuận với những người xung quanh.

Hiệp nhất của Thánh Linh phải được bắt đầu từ chính mỗi cá nhân với nếp sống trong tinh thần khiêm nhu, mềm mại, nhịn nhục, và sẵn sàng nhường nhịn, chấp nhận nhau trong tình yêu thương. Mỗi chúng ta phải chủ động để giữ sự hiệp nhất và thiết tha duy trì sự hiệp nhất trong Thánh Linh thì mới tránh được những sự chia rẽ, tranh cãi đáng tiếc xảy ra trong cộng đồng dân Chúa.

Hội Thánh Chúa là một cộng đồng đức tin gồm nhiều con người khác nhau như những chi thể khác nhau trong cùng một thân. Với thành phần khác nhau, trình độ khác nhau, sở thích khác nhau, tuổi tác khác nhau, tính tình khác nhau…, chắc chắn sẽ có nhiều vấn đề, có khi trái ý và xung đột nhau trong công việc. Để tránh những điều đó, mỗi người phải ý thức được vị trí và vai trò Chúa kêu gọi và đặt để mình hầu có thể hỗ trợ nhau mà cùng nhau gây dựng Hội Thánh tăng trưởng theo cùng một mục đích. Mỗi người cần chủ động và cố gắng sống xứng đáng theo ơn kêu gọi của Chúa dành cho mình.

Bạn có đang nỗ lực để gìn giữ sự hiệp một trong Hội Thánh không?

Lạy Chúa, xin giúp con biết cố gắng thực hành những phẩm hạnh Chúa muốn mỗi ngày và luôn chủ động gìn giữ sự hiệp nhất trong Hội Thánh và cộng đồng con đang sống.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ê-sai 34.

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org