Bài làm chứng: Quyền Năng Chúa

2803

 

CHUYÊN MỤC “ƠN CHÚA DIỆU KỲ”

Đề tài: Quyền Năng Chúa (đăng trên BTMV số 38)

Người viết: Mục sư Lê Tấn Cam

Người đọc: Lâm Thư Bích

Các bác sĩ không hiểu tại sao, nhưng em hiểu, em biết phép lạ Chúa đã thực hiện trên em khi gia đình và Hội Thánh hết lòng cầu nguyện, em nhận ra rằng sở dĩ Chúa không chữa lành em lúc mới phát bệnh, Ngài lại để cho nặng thêm là để cho Danh Ngài được vinh hiển…