Bài làm chứng: Những Người Dọn Đường Cho Công Việc Chúa

1115

 

CHUYÊN MỤC “ƠN CHÚA DIỆU KỲ”

Đề tài: Những Người Dọn Đường Cho Công Việc Chúa (đăng trên BTMV số 55)

Người viết: Đầy Tớ Gái

Người đọc: LÂM THƯ BÍCH

 Anh ra đi với tấm lòng đơn sơ và đầy nhiệt huyết khi nói về Chúa Ngài đã ban phước trên anh. Chúa dùng anh để làm cầu nối cho những nhân sự truyền giáo của Chi Hội Cà Mau đến thăm và tiếp tục chứng đạo cho những con người có lòng khao khát. Số người trở lại với Chúa mỗi ngày thêm lên và đã tái lập được Điểm Nhóm, rồi đến nhà nguyện và nay là Chi Hội chính thức U Minh.