Bài 40: Gặp Gỡ Chúa

1766

 

Song hãy chờ dậy, và đứng lên, vì ta đã hiện ra cho ngươi để lập ngươi làm chức việc và làm chứng về những việc ngươi đã thấy, cùng những việc ta sẽ hiện đến mách cho ngươi.

Công Vụ 26:16.

 

 

   Chúa đã làm việc trong đời sống bạn khá lâu trước khi bạn bắt đầu làm việc với Ngài. Chúa biết bạn trước khi thời gian bắt đầu, và Chúa biết Chúa muốn sử dụng bạn cho công việc nào của Ngài (Giê-rê-mi 1:5; Thi-thiên 139:13). Trước khi sứ đồ Phao-lô quay lại với Chúa trên đường đi Đa-mách, Chúa Giê-xu đã biết ông và đã có kế hoạch sử dụng ông. Nhưng Chúa chỉ mặc khải kế hoạch này sau khi Phao-lô trở lại tin Chúa (Công Vụ 9:15). Phao-lô lúc ấy chân thành muốn phục vụ Chúa, nhưng ông đã sai lấm, ông thực sự đứng ra chống lại những người tín đồ theo Chúa Giê-xu. Mặc dù Chúa biết Chúa cần Phao-lô để làm gì, nhưng Chúa đã chờ đợi để mặc khải cho ông khi Chúa khiến ông chú ý về Chúa và Chúa trở thành Chúa của ông.

 

   Chúa không đến với chúng ta để tìm xem chúng ta muốn thực hiện những gì cho Ngài. Chúa gặp gỡ chúng ta để mặc khải về hoạt động của Chúa và mời gọi chúng ta cùng làm việc với Ngài. Vì vậy khi gặp gỡ Chúa chúng ta cần điều chỉnh đời sống mình sao cho phù hợp với công việc mà Chúa đã mặc khải. Chúa không bao giờ giao tiếp với chúng ta chỉ cốt cho chúng ta một ý nghĩ trong lành ấm áp cho ngày hôm ấy. Chúa cũng không phán bảo chúng ta điều gì để gia tăng kiến thức về Kinh Thánh cho chúng ta. Chúa chúng ta có nhiều điều mang ý nghĩa cao quý hơn là những điều ấy để mặc khải cho chúng ta. Khi Chúa cho chúng ta thấy việc Chúa đang làm, Ngài mời gọi chúng ta tiếp tay với Ngài.

 

   Bạn có chuẩn bị gặp Chúa hôm nay chưa? Đừng tìm nghe lời Chúa cho đến khi nào bạn sẵn sàng hỏi Chúa như Phao-lô ngày xưa: “Lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì?”

 

Bài trướcKhóa Bồi Dưỡng Mục Vụ Cho Truyền Đạo Tốt Nghiệp
Bài tiếp theoBài 41: Những Lời Hứa Của Chúa Là Tích Cực