Bài 17: Một Nguồn Suối Trong Ngày Đó

1091

Xa-cha-ri 13:1 “TRONG NGÀY ĐÓ sẽ có một suối mở ra cho nhà Đa-vít và dân cư Giê-ru-sa-lem, vì tội lỗi và sự ô uế”

Mạch văn chương 13 được tiếp nối từ chương 12 nói về “TRONG NGÀY ĐÓ” – ngày mà dân Y-sơ-ra-ên nhìn biết Đấng Mê-si của họ là Cứu Chúa Giê-xu Christ, Đấng mà họ đã đâm hay đã đóng đinh trên cây thập tự (12:10).

Và ở đây, Tiên tri Xa-cha-ri đã hứa về MỘT NGUỒN SUỐI sẽ mở ra cho nhà Đa-vít, hay cho dân Y-sơ-ra-ên TRONG NGÀY ĐÓ.

Trong xứ Pa-lét-tin, nguồn suối nước là điều rất quý cho dân sự. Có lẽ chúng ta đã từng đứng trước thác nước, ở đó là tiếng ào ào tuôn đổ mãnh liệt của dòng nước xuống những ghềnh đá. Ở đó là sự trong mát, ở đó là sức sống. Xa-cha-ri nhìn thấy MỘT NGUỒN SUỐI thanh gội mọi ô nhơ và tội lỗi của nhà Y-sơ-ra-ên. Nguồn suối ở đây không chỉ cung cấp nước để dân sự uống, nhưng nó dùng để thanh tẩy mọi tội lỗi và sự ô uế của dân sự. Nói như thế để chúng ta biết lời tiên tri ở đây có liên quan đến sự chuộc tôi, sự xưng công bình, và sự làm nên thánh bởi dòng huyết cứu rỗi của Chúa Giê-xu. Dòng suối huyết ấy được ban cho dân sự của Ngài trong ngày cuối cùng, khi họ nhìn biết và quay về với chính Ngài.

Cũng TRONG NGÀY ĐÓ (câu 2), trong xứ không còn sự quay lại với thần tượng nữa. Dân sự không còn tìm đến những tiên tri mặc những chiếc áo lông giả tạo bề ngoài (câu 4), và nói những điều gian dối trên môi miệng. Thần tượng và tiên tri giả đó là những thành phần đã làm tan tác Y-sơ-ra-ên trong nhiều năm qua. Bây giờ dân sự sẽ nhìn biết Đấng Mê-si của mình, và bây giờ chính tay họ rờ đụng vết thương trong bàn tay của Đấng Mê-si, mà một thời ngu muội họ đã đâm Ngài (câu 6).

Cả quốc gia Y-sơ-ra-ên TRONG NGÀY ĐÓ có cả thảy khoảng 1/3 dân số quay lại cùng với Chúa Giê-xu và họ tin cậy Ngài, dù họ phải trả giá rất đắt – Lời tiên tri ở đây nói rõ rằng họ phải bị thử luyện. Như người ta luyện bạc hay thử vàng thể nào, Chúa Giê-hô-va sẽ thử luyện họ, để rồi Ngài cứu rỗi họ và xưng họ là dân sự của Ngài, và Ngài là Đức Chúa Trời đời đời của họ.

Là Hội Thánh của Chúa, chúng ta đã hưởng được dòng suối huyết của Ngài, ở đó là sự cứu chuộc, ở đó là sự tha tội, ở đó là sự xưng nghĩa, và ở đó là sự sống đời đời. Hãy sống một đời sống sung mãn, hát xướng mà ca ngợi tình yêu của Ngài, giữ đức tin bền đỗ, để TRONG NGÀY ĐÓ, Hội Thánh sẽ được đồng trị đời đời với Ngài.

Biên soạn: MS Nguyễn Tấn Lộ

Bài trướcĐức Chúa Trời – Nguồn Trông Cậy – 25/3/2022
Bài tiếp theoUB. Kiến Thiết: Thư Ngỏ Xây Dựng Nhà Nguyện Tin Lành