Bài 12: Chìa Khóa Mở Vào Công Tác Cứu Chuộc Của Chúa

467

 

 

 20Ấy chẳng những vì họ mà Con cầu xin thôi đâu, nhưng cũng vì kẻ sẽ nghe lời họ mà tin đến Con nữa, 21 để cho ai nấy hiệp làm một, như Cha ở trong Con, và Con ở trong Cha; lại để cho họ cũng ở trong chúng ta, đặng thế gian tin rằng chính Cha đã sai Con đến. (Giăng 17 :20-21).

 

 

    Chúa thường nói về mối tương giao giữa loài người như là một phần của công tác cứu chuộc nhân loại của Ngài (Giăng 13 :20 ; Ma-thi-ơ : 25 :40). Một trong các lý do mà Chúa khuyên dạy vợ chồng phải sống hợp một là để tạo nên « hạt giống » thánh thiện, nghĩa là để có con cái biết yêu kính Chúa và có thể được sử dụng trong công tác cứu chuộc nhân loại trong một thế giới hư vong. Tương tự như thế, Hội Thánh là thân thể của Chúa. Một Hội Thánh không thể nào tham gia công tác cứu chuộc nhân loại với Cha trên trời khi mà các tín hữu trong Hội Thánh đó tranh chiến chống nhau (1 Cô-rinh-tô 12 :12). Cuộc giao tiếp giữa những tín hữu quan hệ trực tiếp đến việc cứu những người sống chung quanh chúng ta chưa biết Chúa.

 

    Chắc hẳn Chúa Giê-xu đã cầu nguyện trước khi bị đưa lên thập giá. Ngài có thể đã cầu nguyện để các môn đệ của Ngài có can đảm, giữ mãi lòng trung tín và ghi nhớ những gì đã được học từ Chúa. Nhưng Chúa đã cầu xin Cha cho các môn đệ của Ngài kết hợp với nhau trong tình thương, vì lý do là không ai có thể kính yêu Chúa mà lại không thương yêu nhau.

 

    Một trắc nghiệm về lòng kính yêu Chúa là xét xem mình có tình thương đối với người khác hay không. Chúng ta thường hay nghĩ : « Lạy Cha trên trời, giữa con với Cha không có vấn đề gì. Con hết lòng kính yêu Cha, nhưng con không sao chịu nổi người anh em của con. ». Chúa trả lời : « Không thể như thế được ! Con không thể kính yêu Ta mà lại không thương yêu những con người mà Con Ta đã hi sinh chết thay cho họ. » (Giăng 13 :34-35). Cuộc đời của bạn sẽ không thuyết phục những người chung quanh về Chúa Giê-xu, nếu bạn không thể sống hòa hợp với anh chị em tín hữu của mình.