Ủy Ban CĐGD Giới Thiệu Sách Chứng Đạo: TIN LÀNH LÀ GÌ?

1151

Sách chứng đạo “Tin Lành Là Gì?” được tái bản với hình thức mới. Mục đích giúp cho tín hữu Tin Lành có công cụ để phổ biến và giải thích cho thân hữu biết TIN LÀNH LÀ GÌ?

Sách có ưu điểm vừa giải thích vừa có hình ảnh minh họa.

Sách được trình bày ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu.

SÁCH TẶNG KHÔNG BÁN.

Địa chỉ liên hệ với Ủy Ban Cơ Đốc Giáo Dục có ở các nơi sau đây:

Tổng Liên Hội
155 Trần Hưng Đạo, Quận 1, Tp. HCM
ĐT: (028) 6659-4588;  091-385-5208

Cơ sở 2 Tổng Liên Hội
633 đường 3/2, Quận 10, Tp. HCM
ĐT: (028) 3957-5255; 091- 802-9547

30 Lê Thành Phương, TP. Nha Trang
ĐT: (0258) 381-0200;  091-234-2705

270 Lê Duẩn, TP. Đà Nẵng
ĐT: (0236) 375-2757;  090-381-2483

87 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Tp. Cần Thơ
ĐT: (0292) 3601-904; 0126-722-8383

Liên hệ đăng ký số lượng lớn:
ĐT: 091-821-8152
Email:  uybancdgd@gmail.com 
Email:  nguyendinhtin52@gmail.com