Tui Duah Klei Thâo Săng Leh Anăn Klei Thâo Mĭn Mơ̆ ng Aê Diê –  25/6/2021

479

 

Klei Aê Diê Blŭ: II Klei Yăl Dliê 1:7-12

 

Êlan kliăng: “Đăm wơr bĭt leh anăn đăm klah đuĕ ôh mơ̆ ng klei ƀăng êgei kâo blŭ; mă tŭ bĕ klei knhâo leh anăn klei thâo mĭn.” (Klei bi hriêng 4:5).

Klei êmuh ksiêm mĭn: Aê Diê bi êdah leh anăn ya klei Ñu êmuh mtao Y-Salômôn? Ya mta klei ñu akâo? Ya mta boh tŭ dưn Aê Diê brei kơ ñu? Tơdah Aê Diê êmuh di ih msĕ sơnăn, ya klei diih srăng akâo?

         Leh kơ đĭ ngă mtao, Mtao Y-Salômôn tui duah Aê Diê hlăm klei kkuh mpŭ yuôm bhăn ti Gabaôn. Hlăm mlam anăn, Aê Diê bi êdah leh hŏng ñu leh anăn lač: , “Akâo bĕ ya ih čiăng kâo brei kơ ih” . Drei lông bi mĭn, tơdah Aê Diê bi êdah hŏng drei sơnăn leh anăn êmuh “Akâo bĕ ya ih čiăng kâo brei kơ ih.” Snăn ya drei srăng akâo? Năng ai drei srăng mĭn mtam kơ drei pô, sa mta klei čiăng hlăm klei hdĭp anei msĕ si klei mdrŏng sah, klei hĭng ang, mâo klei dưi amâodah klei suaih pral. Ƀiădah djŏ mơ̆ dŭm klei akâo anăn jing klei akâo mâo klei thâo săng hĭn?

         Mtao Y-Salômôn amâo akâo ôh dŭm klei čiăng ba klei tŭ dưn kơ ñu pô. Hŏng klei hdơr knga kơ Aê Diê, ñu thâo dŭm mnơ̆ng dhơ̆ng ñu mâo jing kyua klei pap leh anăn klei sĭt suôr mơ̆ ng Aê Diê. Êlâo dih Aê Diê ƀuăn rơ̆ ng leh hŏng mtao Y-Đawit, jing ama Mtao Y-Salômôn, srăng brei kơ ñu pô bi čuê jing mtao (I Klei Yăl Dliê 17:11-13). Truh kơ ară anei Aê Diê ngă leh klei ƀuăn anăn. Kyuanăn Mtao Y-Salômôn wah lač hŏng Aê Diê, “Ih brei leh klei hơêč hmưi prŏng êlam kơ Y-Đawit, jing ama kâo, leh anăn dưm kâo jing mtao čuê kơ ñu” (êlan 8). Mtao Y- Salômôn thâo klă klei sĭt suôr mơ̆ng Aê Diê leh Ñu ngă klei ƀuăn rơ̆ng hŏng Y-Yakôp kơ sa djuê ana “lu msĕ hŏng ƀruih ti dlông lăn” (Klei Phŭn Dơ̆ng 28:14). Hŏng klei Aê Diê sĭt suôr, ñu ăt dưi jing mtao kriê dlăng sa djuê ana “lu msĕ hŏng ƀruih lăn” (II Klei Yăl Dliê 1:9).

         Mtao Y- Salômôn thâo tơdah Aê Diê khăp leh anăn hơêč hmưi lu mta, snăn mbĭt hŏng anăn srăng mâo bruă klam prŏng jing “phat kđi lu phung ƀuôn sang Aê Diê”. Ai tiê hdơr knga, khăp kơ Khua Yang leh anăn thâo bruă klam ngă kơ ñu amâo lŏ mĭn ôh kơ dŭm klei čang hmăng kơ pô, ƀiădah ñu čiăng mâo klei thâo săng, klei thâo mĭn mơ̆ng Aê Diê brei čiăng kriê dlăng phung ƀuôn sang Aê Diê. Knuih leh anăn ai tiê hmăng hmưi anăn bi mơak kơ Aê Diê čiăng leh anăn Aê Diê brei kơ ñu klei thâo săng, klei thâo mĭn, wăt klei mdrŏng sah, ngăn drăp, klei hing ang amâo mâo sa čô mtao êlâo amâodah êdei kơ ñu dưi mâo ôh.

         Mtao Y- Salômôn klă sĭt jing sa čô mtao mâo klei thâo săng hĭn leh ñu mâo klei čiăng tui duah klei thâo mĭn leh anăn klei thâo săng mơ̆ ng Aê Diê hĭn kơ dŭm mnơ̆ ng dhơ̆ ng hlăm klei hdĭp. Ară anei Aê Diê brei leh kơ drei Klei Aê Diê Blŭ čiăng drei mâo klei thâo săng leh anăn klei thâo mĭn. Leh mâo dŭm klei anăn, tal êlâo hĭn drei srăng tui duah Aê Diê leh anăn hdĭp bi mơak kơ Aê Diê, klă sĭt Ñu ăt srăng brei kơ drei lu klei hơêč hmưi mkăn (Y-Mathiơ 6:33).

        

         Grăp hruê drei wah lač hŏng Aê Diê čiăng tui duah klei thâo săng leh anăn klei thâo mĭn Ñu hlăm Klei Aê Diê Blŭ mơ̆?

        

         Ơ Khua Yang, akâo kơ Ih brei kơ kâo mâo klei hmăng hmưi kơ klei thâo săng leh anăn klei thâo mĭn mơ̆ ng Ih. Leh anăn lŏ đru kơ kâo jih ai tiê tui duah dŭm klei anei hlăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê hlăm klei hdĭp kâo.

 

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đaŏ Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: radioelansitnik@gmail.com

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Klei Mtô Mñă Klei Bhiăn 6

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/channel/UCaSY8ebjVfMKhPups5jZ9yw

Bài trướcThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Cụ Bà Nguyễn Duy Tuynh
Bài tiếp theoTìm Kiếm Khôn Ngoan và Tri Thức Từ Chúa – 25/6/2021