Tiền Giang: Huấn Luyện Nhân Sự Truyền Giáo

965

HTTLVN.ORG – Vào lúc 08g30 sáng ngày 10/05/2018, tại nhà thờ Tin Lành Mỹ Tho, Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Tiền Giang kết hợp Ủy ban Truyền giáo TLH tổ chức chương trình huấn luyện truyền giáo dành cho nhân sự tại các Hội Thánh và Điểm nhóm trong tỉnh.

Hiện diện trong chương trình gồm có: MS Nguyễn Văn Ngọc – Phó Tổng thủ quỹ TLH, là diễn giả, MS Lê Văn Như Kỷ – Ủy viên TLH, các Giáo phẩm và hơn 120 nhân sự tham gia chương trình huấn luyện.

MS Phạm Thanh Loan, Trưởng BĐD, chào mừng và giới thiệu chương trình huấn luyện. MS Lê Văn Như Kỷ – Ủy viên TLH, cầu nguyện xin Chúa ban phước cho chương trình. MS Nguyễn Văn Ngọc – Phó Tổng thủ quỹ TLH, giảng bồi linh dựa vào Lời Chúa trong Rô-ma 1:13-15 để khích lệ tinh thần truyền giảng Tin Lành của tất cả các con cái Chúa trong tỉnh. Sau thời gian nghỉ giải lao, MS diễn giả trình bày hoạt động của Ủy ban Truyền giáo Tổng Liên Hội.

Chương trình buổi chiều bắt đầu lúc 14g, MS Phó Tổng thủ quỹ tiếp tục hướng dẫn phương pháp chứng đạo cá nhân và chăm sóc tân tín hữu cách có kết quả trong công tác truyền giảng Tin Lành.

Chương trình kết thúc lúc 16g cùng ngày.

Tạ ơn Chúa vì Ngài đã cho các nhân sự trong các Hội Thánh và Điểm nhóm của tỉnh Tiền Giang có một ngày được huấn luyện các kỹ năng cần thiết cho công tác truyền giáo trong bối cảnh tà giáo Đức Chúa Trời Mẹ làm ngăn trở việc truyền giảng Tin Lành bởi những sự dạy dỗ sai trật.

TTV. TĐ Trần Kim Khánh

Chú thích hình ảnh:

Quang cảnh chương trình huấn luyện

MSNC Lê Trung Tuấn hướng dẫn chương trình

MS Phạm Thanh Loan chào mừng

MS Lê Văn Như Kỷ cầu nguyện khai lễ

MS Nguyễn Văn Ngọc giảng bồi linh và huấn luyện