Thứ Bảy 13/04/2024
Trang chủ Thừa Thiên Huế: Hội Đồng Bồi Linh Hinh 4 . Ban hát Giáo phẩm vs Chấp sự

Hinh 4 . Ban hát Giáo phẩm vs Chấp sự

Hình 3. Ms Phan Nguyên Trường, NSDD- chủ tọa HD; nghi thức Khai mạc và Bế mạc
Hinh 4. Ban hát lễ HT Huế

BÀI VIẾT MỚI NHẤT