Thứ Hai 15/04/2024
Trang chủ Thừa Thiên Huế: Hội Đồng Bồi Linh Hình 3. Ms Phan Nguyên Trường, NSDD- chủ tọa HD; nghi thức Khai mạc và Bế mạc

Hình 3. Ms Phan Nguyên Trường, NSDD- chủ tọa HD; nghi thức Khai mạc và Bế mạc

Hình 2. Ms Nguyễn Hải Bằng. UV TLH Cầu nguyện Khai lễ và Ban Tiệc thánh
Hinh 4 . Ban hát Giáo phẩm vs Chấp sự

BÀI VIẾT MỚI NHẤT