Thơ: Quên

384

Chúa dạy quên lửng đằng sau
Bươn theo phía trước ngõ hầu tốt hơn
Quên đi quá khứ, giận hờn
Quên đi năm tháng cô đơn thiếu Ngài,
Quên đi người cũ miệt mài
Sống trong bia, rượu, ngày dài ủ ê
Quên đi lối sống nặng nề
Chính ta làm chủ, tứ bề là ta.
Nghe lời Chúa dạy thiết tha:
“Bươn theo đằng trước ấy là khôn ngoan
Hầu cho giựt giải nhé con!
Nhắm mục địch chạy cho tròn cuộc đua”.
Hãy nghe Chúa gọi và thưa
Con bươn theo Chúa sáng, trưa hay chiều
Thế gian cạm bẫy rất nhiều
Quên đi đừng để mọi điều luỵ con.
Theo Chúa dầu vượt núi non
Hay băng sông rộng không còn sợ chi
Quên đi đời sống chai lì
Từ nay đổi mới diệu kỳ từ Cha.
Đời sống mới được thứ tha
Sống làm ánh sáng soi ra đêm mù
Đời sống phước hạnh nghìn thu
Quên đi để sống giống như Chúa rày
Quên đi để biết kính Ngài
Đời đời hạnh phước tương lai rạng ngần.

                                 Hoa Dã Quỳ