Thơ: DÂNG LỜI TẠ ƠN

996

Tạ ơn Chúa một năm dài hai mốt
Sống lo âu sợ hãi đã qua rồi
Những tháng ngày nghe tin dữ mọi nơi
Gieo tang tóc đau thương quê hương Việt.

Từ phố thị nông thôn thôi rên siết
Lệnh đình công, phong tỏa, ổn định dần
Giáng Sinh về vang vọng tiếng chuông ngân
Dù không thể thông công đông như trước.

Tạ ơn Chúa cho chúng con nhận được
Sự “Bình an” trước khi Chúa lên trời
Để yên lòng nương cậy Chúa không thôi
Dẫu dịch biệnh lây lan vẫn còn đó.

Trong tăm tối Lời Ngài soi sáng tỏ
Một “thời kỳ” nhân loại gặp khó khăn
Phán ngôn xưa ôi linh nghiệm ai bằng
Ở trong nhánh “Cây Nho” sanh kết quả.

Rao Danh Chúa một năm nhiều vất vả
Cho người nghe kẻ tin Chúa ngắn dần
“Phim Giê-xu” tỏ chân lý thế nhân
Được phủ sóng đài truyền hình toàn quốc.

Những khoảnh khắc trong một thời rộng mở
Triệu lòng vui hớn hở chúc tôn Ngài
Cảm ơn Cha, tình yêu Chúa NGÔI HAI
Đã giáng thế chết thay người tội lỗi.

Tạ ơn Chúa mọi lòng luôn quỳ gối
Dâng Chúa Cha những lo rối tơ lòng
Đứng trước thềm năm mới nguyện ước mong
Rao Danh Chúa cho tới khi Ngài đến…!

                                   Tân Phan

Bài trướcCác Trang Phục Khác Của Thầy Tế Lễ – 28/1/2022
Bài tiếp theoCŨ và MỚI