Thơ: Chúa Sống Vì Tôi

1473

Vì sao Chúa phải hy sinh,
Đau thương Chúa chịu nhục hình vì ai?
Loài người tội lỗi trải dài,
Gánh bao nguyên tội trần ai lưu truyền.

Đau thương khổ nạn triền miên,
Vì lòng gian ác, chất thêm người đời.
Đành tâm giết hại Con Trời,
Ngài yêu nhân thế, xuống nơi hồng trần.

Cuối cùng Ngài đã xả thân,
Gánh thay tội lỗi, cứu ân muôn người.
Tình yêu cao quý tuyệt vời,
Gương soi nhân thế, Con Trời hiển vinh.

Một ngày rạng rỡ bình minh,
Một ngày CHÚA SỐNG hiển vinh lạ lùng!
Niềm tin yêu Chúa, chứng minh:
Ngài xưng CÔNG NGHĨA cho từng kẻ tin.

Ơn Cha rộng lớn vô cùng!
CHÚA SỐNG, sống mãi trong lòng chúng ta.
Niềm vui loan tỏa phương xa,
Sơn hà, hải đảo; chan hòa hỉ hân.

Tình yêu Cha thánh bội phần
Sẵn sàng gánh vác nợ trần vì ta.
Nhưng Ngài SỐNG LẠI giải hòa
Cha ban sự sống cho ta đời đời.

…..

Niềm vui Chúa sống nơi nơi
Đức tin, hy vọng sáng ngời yêu thương!

                  Lê Mai

Bài trướcSi Ngă Kâo Hia Lĕ? – 4/4/2021
Bài tiếp theoBến Tre: Hội Thánh Quới Sơn Chống Mặn Và Kết Nối Cộng Đồng Với Hệ Thống Lọc Nước RO