Thứ Ba 30/05/2023
Trang chủ Tags Mỗi ngày với Chúa

Tag: mỗi ngày với Chúa

Thông Báo V/v Ra Mắt Ứng Dụng BÀI HỌC KINH THÁNH...

Học Lời Chúa là một hành trình bắt đầu khi con người biết sống cho Đức Chúa Trời và có Ngài ngự trị trong...

Hội Thánh Cầu Nguyện – 5/9/2017

http://chiase.io/viewfilebypath?path=190065469/httlvn/hbcmn/05-09-2017.mp3   Công Vụ 12:1-10 1 Đương thuở đó, vua Hê-rốt hà hiếp một vài người trong Hội thánh. 2 Vua dùng gươm giết Gia-cơ là anh của Giăng; 3 thấy điều...

Trách Nhiệm Gây Dựng Nhau – 1/9/2017

http://chiase.io/viewfilebypath?path=190065469/httlvn/hbcmn/01-09-2017.mp3   I Phi-e-rơ 2:1-5 1 Vậy anh em đã từ bỏ mọi điều độc ác, mọi điều gian giảo, mọi thứ giả trá, lòng ghen ghét và...

Sự Nên Thánh – 28/8/2017

http://chiase.io/viewfilebypath?path=190065469/httlvn/hbcmn/28-08-2017.mp3   I Cô-rinh-tô 1:30-31  30 Vả, ấy là nhờ Ngài mà anh em ở trong Đức Chúa Jêsus Christ, là Đấng mà Đức Chúa Trời đã làm...

Cảm Thông Với Người – 27/8/2017

http://chiase.io/viewfilebypath?path=190065469/httlvn/hbcmn/27-08-2017.mp3 Gióp 11:1-4 1 Sô-pha, người Na-a-ma, đáp lại, mà rằng:  2 Há chẳng nên đáp lại lời nói nhiều sao? Người già miệng há sẽ được xưng là công...

Cuộc Đời Trong Tay Chúa – 26/8/2017    

http://chiase.io/viewfilebypath?path=190065469/httlvn/hbcmn/26-08-2017.mp3   Công Vụ 25:13-22  13 Cách đó mấy ngày, vua Ạc-ríp-ba với Bê-rê-nít đến thành Sê-sa-rê đặng chào Phê-tu. 14 Vì hai người ở lại đó mấy ngày, nên...

Hãy Trốn Khỏi Giê-ru-sa-lem – 23/8/2017

http://chiase.io/viewfilebypath?path=190065469/httlvn/hbcmn/23-08-2017.mp3   Giê-rê-mi 6:1 1 Hỡi con cái Bên-gia-min, hãy trốn khỏi thành Giê-ru-sa-lem để được yên ổn. Hãy thổi kèn tại Thê-cô-a, lên vọi trên Bết-Kê-rem; vì...

Đấng Xét Lẽ Công Bình – 22/8/2017

http://chiase.io/viewfilebypath?path=190065469/httlvn/hbcmn/22-08-2017.mp3   Giê-rê-mi 5:26-31 26 Vì trong vòng dân ta có những kẻ ác; chúng nó hay rình rập, như người nhử chim, gài bẫy giăng lưới, mà...

BÀI VIẾT MỚI NHẤT